AGIMAG

Sposób na automatyczne zbieranie wyników pomiarów wielkości elektrycznych jest znany od dawna. Służą do tego celu tzw. przetworniki analogowo-cyfrowe (AD - Analog/Digital), czyli urządzenia, które potrafią zamieniać sygnały analogowe na zrozumiałe dla komputera dane cyfrowe, dające się zapisywać na elektronicznych nośnikach pamięci. Przetwornik AD ma swoje zwierciadlane odbicie w przetworniku cyfrowo-analogowym (DA), który informację cyfrową zamienia na sygnał elektryczny i jest stosowany np. do systemów komputerowego sterowania procesami technologicznymi.

Sposób na automatyczne zbieranie wyników pomiarów wielkości elektrycznych jest znany od dawna. Służą do tego celu tzw. przetworniki analogowo-cyfrowe (AD - Analog/Digital), czyli urządzenia, które potrafią zamieniać sygnały analogowe na zrozumiałe dla komputera dane cyfrowe, dające się zapisywać na elektronicznych nośnikach pamięci. Przetwornik AD ma swoje zwierciadlane odbicie w przetworniku cyfrowo-analogowym (DA), który informację cyfrową zamienia na sygnał elektryczny i jest stosowany np. do systemów komputerowego sterowania procesami technologicznymi.

Oprogramowanie przetworników analogowo-cyfrowych pozostaje w tyle za rozwojem samych przetworników. Poważny krok w stronę zlikwidowania tej luki wykonała ostatnio warszawska firma Malkom.

Zbieranie, przetwarzanie i obróbka danych pomiarowych angażuje zazwyczaj wiele czasu i wysiłku. Dziś, gdy komputer stał się już czymś zwyczajnym, etap obliczeń i interpretacji poważnie się skrócił. Nadal jednak problemem, z którym często borykają się prowadzący wszelkiego rodzaju pomiary, jest zbieranie danych, na ogół przybierających formę długich kolumn liczb, które trzeba pracowicie wpisywać do komputera.

Przetworniki AD/DA mają jednak tę wadę, że są dość trudne do opanowania dla kogoś, kto nie dysponuje odpowiednią wiedzą. Jest rzeczą trochę dziwną, że oprogramowanie przetworników AD/DA nie doczekało się równie burzliwego rozwoju, jak edytory, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, itp.

Prace nad programem AGIMAG - Advanced Graphical Interface for Multifunctioncard-based data Acquisition and Generation - rozpoczęto w Malkomie właśnie od stwierdzenia, że przetworniki AD/DA, mimo swej ogromnej użyteczności, nadal nie mają łatwego w obsłudze oprogramowania. AGIMAG, który służy do konfigurowania i skalowania kart AD/DA, zwalnia użytkownika z konieczności wnikania w techniczne parametry przetwornika, samoczynnie ustawiając konfigurujące urządzenie mikroprzełączniki, itp. AGIMAG pracuje w środowisku Windows i szeroko korzysta z jego możliwości.

Funkcje AGIMAG-a wykraczają daleko poza obsługę kart przetwornika. Program wyposażono we własny system akwizycji danych, a także w mechanizmy dynamicznej wymiany danych z innymi programami (DDE), dzięki któremu dane z pomiaru można od razu posłać w zadanym formacie np. do Excela, edytora tekstu czy choćby clipboardu. DDE można również wykorzystać w drugą stronę, do sterowania przetwornika cyfrowo-analogowego. Sesję pomiarową można dokładnie zaplanować i powtarzać wielokrotnie z dokładnym odtworzeniem całej procedury. Niektóre typowe przebiegi, jak fala prostokątna czy sinusoidalna dają się generować wprost z programu. Do dyspozycji są również zaawansowane narzędzia prezentacji graficznej w wielu oknach równocześnie, z funkcjami typu "zoom", itp.

Jak się dowiadujemy w Malkomie, programem AGIMAG interesują się liczni producenci kart przetworników, którzy chcą go dołączyć do standardowego wyposażenia swoich produktów.


TOP 200