AB inwestuje w nowe, trzykrotnie większe centrum logistyczne

Rozpoczęcie inwestycji podyktowane zostało dynamicznym rozwojem spółki. W ciągu pięciu lat skonsolidowane przychody AB zwiększyły się z 1,23 mld zł w 2006 roku do poziomu 3,22 mld zł w 2010 r. W tym czasie spółka znacząco powiększyła wielkość swojego asortymentu - do 400 marek i 35 000 produktów.

Dobre wyniki Grupy AB

W I kwartale 2011 r. (dla AB jest to III kwartał roku obrotowego) wygenerowała 7,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 853,44 mln zł obrotów.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zysk netto wzrósł o 28%, zaś przychody o 30%. Charakterystyczna dla pierwszego kwartału 2011 roku była wysoka efektywność działań prowadzonych przez dział Enterprise Business Group. Zespół odpowiedzialny za sprzedaż zaawansowanych rozwiązań informatycznych i obsługę przetargów wspólnie z partnerami, odnotował 131% dynamikę sprzedaży do integratorów, 147% dla produktów serwerowych i 109% dla komputerów osobistych. Pierwszy kwartał 2011 r. to kolejny okres, w którym dział EBG generuje wzrosty, stąd decyzja o stworzeniu podobnego działu na rynku czeskim. "Patrząc na trzy kwartały roku finansowego 2010/2011 narastająco, wrocławski dystrybutor osiągnął zysk netto na poziomie 43,39 mln zł, przebijając tym samym wynik wygenerowany w całym poprzednim roku obrotowym o ponad 23%" - komentuje Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB.

Na początku maja 2011 r. AB SA - poprzez spółkę zależną B2B IT- nabyła grunt o powierzchni 14,8 ha w Magnicach (gmina Kobierzyce), ok. 400 metrów od wyjazdu na obwodnicę Wrocławia. Jak mówią przedstawiciele firmy, inwestycja ma charakter skalowalny - jej realizacja może odbywać się etapowo, w zależności od potrzeb i sytuacji rynkowej. Nowe centrum pozwoli w pełni zabezpieczyć przyszłe potrzeby spółki i obsłużyć długoterminowy rozwój całej Grupy.

"Inwestując w nowe centrum logistyczne, chcemy zagwarantować naszym partnerom biznesowym jeszcze lepszy poziom obsługi" - powiedział Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A. "Nawet w trakcie kryzysu, generowaliśmy wzrosty najważniejszych wskaźników finansowych i rośliśmy szybciej niż rynek. Obecnie dysponujemy centrum logistycznym, które spełnia bieżące potrzeby, ale przy tak dynamicznym rozwoju, chcemy być gotowi na przyszłość. Inwestycja w logistykę pozwoli nam dodatkowo poszerzać asortyment o nowe grupy produktowe, a to leży u podstaw naszej strategii" - dodaje.

Zobacz również:

Nowe centrum logistyczne AB ma być jednym z najnowocześniejszych ośrodków logistycznych w regionie. Maksymalna docelowa powierzchnia wyniesie 27 000 m2, cała zaś kubatura - 364 500 m3. Dla porównania obecne centrum logistyczne AB położone we Wrocławiu liczy 11 000 m2 powierzchni przy kubaturze niespełna 60 000 m3. Poza tymi parametrami zwiększeniu ulegnie również planowana ilość miejsc paletowych - do ok. 34 000 z 10 000 - oraz wielopoziomowa antresola magazynowa do komplementacji towaru - od 2000 m2 do 3000 m2 (obecnie 1337 m2).

Na planowaną inwestycję spółce przyznano dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych z programu Innowacyjna Gospodarka. Po zrealizowaniu wszystkich elementów planowanej inwestycji, która zwiększy niemal trzykrotnie wszystkie główne parametry logistyczne, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych zostanie dodatkowo pomniejszona o wpływy ze sprzedaży obecnej siedziby. Jej aktualna wartość księgowa wynosi 48,5 mln zł.

Zgodnie z warunkami uzyskanej dotacji, nowe centrum powstanie do 2015 r.

Aktualizacja: 17 maja 2011 12:44

Maksymalna wartość inwestycji to 80 mln zł. Jak podał zarząd AB na konferencji prasowej, może to być równie dobrze mniejsza wartość - w zależności od czynników rynkowych i potrzeb spółki. Dodatkowo może zostać sfinansowana częściowo ze sprzedaży dotychczasowej siedziby, której aktualna wartość księgowa to 48,5 mln zł.


TOP 200