A znaczy doskonałość

ABB Alstom Power z Elbląga otrzymał certyfikat klasy A na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

ABB Alstom Power z Elbląga otrzymał certyfikat klasy A na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

W zakładach ABB Alstom Power (poprzednio część ABB Zamech) już kilka lat temu zakończono wdrożenie systemu Triton holenderskiego Baana. W tym roku przeprowadzono migrację do nowszej wersji - Baan IV. Do uzyskania certyfikatu klasy A zakład przygotowywał się przez prawie dwa lata, przechodząc kolejne audyty i dokonując stopniowych zmian w celu zamknięcia pętli MRP i doprowadzenia do tego, aby z systemu korzystała na co dzień kadra zarządzająca. Pierwszą firmą, która otrzymała ten certyfikat, był Wrigley Poland z Poznania.

Kwestionariusz certyfikacyjny

Proces certyfikacji był prowadzony przez zewnętrzną firmę konsultingową CIS Polska przy użyciu specjalnego kwestionariusza składającego się z 50 pytań dotyczących działalności przedsiębiorstwa i wykorzystania systemu. Pytania obejmują dziedziny planowania strategicznego i operacyjnego, kontroli operacyjnej, zarządzania danymi, mierzenia działalności, dokumentacji i edukacji. Przykładowo, w dziale planowania strategicznego znajdują się pytania dotyczące tworzenia udokumentowanych planów biznesowych, miesięcznych, planów sprzedaży, planów produkcyjnych, stosowanych horyzontów prognozy i dokładności prognozowania.

W minionym roku ABB zdołał uzyskać certyfikat klasy B, potwierdzający wysoki stopień wykorzystywania systemu, ale jednocześnie wykazujący istniejące niedociągnięcia. "Z systemu Baan IV można uzyskać dziesiątki i setki raportów, ale nie każdy kierownik był skłonny posługiwać się nimi na co dzień. Na spotkaniu z kierownikami poszczególnych działów ustaliliśmy ich specyficzne potrzeby informacyjne, a potem dokonaliśmy dostosowania istniejących raportów do naszych potrzeb" - mówi Krzysztof Siedlaczek, kierownik komórki procesów globalnych i BHP w ABB Alstom Power sp. z o.o.

Ostatnie poprawki

Jednocześnie stwierdzono, że niewystarczające jest jeszcze funkcjonowanie i wykorzystanie systemu w dziedzinie planowania produkcji. Procedury odzwierciedlone w systemie Baan IV nie odpowiadały specyfice odlewni i zakładów metalurgicznych, produkcji jednostkowej, a w skrajnych przypadkach małoseryjnej. Dlatego system musiał zostać zmodyfikowany.

"Musieliśmy dopracować się własnego opisu procesu produkcji, łącznie z wpłynięciem zapytania, przedłożeniem oferty, złożeniem zamówienia, zawarciem umowy kontraktu zgodnie z normami jakości, porównaniem oferty z kontraktem i kontrolą wykonania zamówienia" - mówi Krzysztof Siedlaczek. Dostosowanie zakładów do wymogów certyfikatu klasy A wymagało również stworzenia odpowiedniej dokumentacji - instrukcji opisujących poszczególne procedury oraz nowych dokumentów niezbędnych w procesie realizacji zamówienia, zgodnych z systemem zapewniania jakości ISO 9001.

Miara wewnętrznej skuteczności

Niewiele przedsiębiorstw, nawet w skali europejskiej czy światowej, posiada certyfikat klasy A. Nie jest on przedstawiany partnerom biznesowym czy odbiorcom, tak jak normy serii ISO 9000, jako dowód tworzenia doskonałych wyrobów czy usług. Jest on raczej wewnętrzną miarą wykorzystania przez przedsiębiorstwo nakładów poniesionych na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego i zmiany sposobu zarządzania.

Przedstawiciele firmy certyfikującej przyznają, że tak naprawdę oceniana jest całkowita organizacja zakładu i wykorzystywane metody zarządzania, a dopiero na tym tle zastosowanie systemów informatycznych czy integracja, kompletność i szczegółowość baz danych. "Dla nas była to miara sukcesu naszego wdrożenia. Potrzebne było spojrzenie z zewnątrz kogoś, kto mógł pokazać, jak jeszcze efektywniej zarządzać przy wykorzystaniu informatyki" - stwierdza Krzysztof Siedlaczek.

Klasy wdrożeń systemów MRP II

Maksymalnie 100 punktów

A (powyżej 90): system w pełni zintegrowany, korzysta z niego zarząd w procesie podejmowania decyzji

B (80-90): nie wszystkie elementy efektywne, zarząd nie korzysta z systemu przy podejmowaniu decyzji

C (70-80): MRP używane tylko do tworzenia zleceń; nie wszystkie moduły wdrożone, istnieje system formalny i nieformalny

D (50-70): formalny system nie wdrożony, brak integracji danych i małe zaufanie do systemu

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200