90% polskich pracowników biurowych rozgląda się za nową pracą

Ponad połowa pracowników polskiego segmentu white collar chce zmienić pracę w ciągu najbliższego roku i aktywnie szuka nowego pracodawcy. 90% wyraża otwartość na zmianę - wynika z badania przeprowadzonego przez Wise Rabbit dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs.

Gerd Altmann / Pixabay

Wydawałoby się, że im bardziej niepewna przyszłość, tym mniejsza skłonność do podejmowania decyzji o zmianie pracy. Tymczasem polski rynek pracy w 2023 r. wciąż wykazuje dużą odporność na zawirowania gospodarcze. Świadczy o tym m.in. duża liczba ofert pracy, relatywnie niska stopa bezrobocia oraz wyniki badania przeprowadzonego dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs przez agencję badawczą Wise Rabbit. Jak się okazuje, 61% pracowników biurowych planuje obecnie zmianę pracy. Jednocześnie blisko 70% nie obawia się o utratę swojego aktualnego stanowiska w najbliższym półroczu.

„Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są motywacje Polaków do szukania nowej pracy i czy czas inflacji oraz wyzwań gospodarczych to dobry moment na zmiany. Jak się okazuje, tak - aż 57% badanych aktywnie i regularnie przegląda oferty na portalach pracy. To badanie to także sygnał dla pracodawców, że w najbliższym roku warto pozostawać otwartym na talenty i wykorzystać ruch na rynku” - powiedział Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Zobacz również:

  • Coraz trudniej zmienić karierę na IT. Raport Just Join IT
  • Jak AI zmieni rynek pracy?

Z badania wynika, że aktualnie aż 89% Polaków pracujących w segmencie white collar jest otwartych na zmianę pracy, a 61% już ją planuje. Połowa spośród wszystkich planujących ten ruch, już aktywnie szuka dla siebie nowego miejsca zatrudnienia. Co drugi pracownik chce znaleźć nowego pracodawcę jeszcze w tym roku. Spośród badanych, aż 58% wskazuje, że ich znajomi także planują zmianę pracy.

Badacze sprawdzili także, ile osób jest otwartych na przebranżowienie. Skłonność do przekwalifikowania się wykazuje obecnie niemal 1/3 badanych pracowników sektora white collar. Aż 63% z nich ma od 28 do 45 lat. Co ciekawe, do podjęcia tej decyzji bardziej skłonne są kobiety (64%) niż mężczyźni (36%).

Główne motywacje badanych do zmiany pracy to lepsze zarobki (58%), możliwość rozwoju (30%) oraz elastyczny czas pracy (27%). 26% oczekuje spokojnej pracy bez obciążenia psychicznego, co wskazuje na wagę trendu work-life balance. Ankietowani wskazują także, że szukają zajęcia związanego z ich pasją (22%). Interesujące jest to, że wśród pracowników Generacji Z odesetek ten jest większy i wynosi 27%. Ponadto 11% badanych chce zmienić pracę dla lepszego stanowiska.

Jak szukają pracy pracownicy biurowi?

Z badania wynika, że 57% badanych przegląda aktywnie i regularnie oferty na portalach pracy, 46% dopracowuje CV, 23% buduje sieć kontaktów, a 31% polega na poleceniach od znajomych i rodziny. 34% badanych doszkala się i robi kursy, drugie tyle uczy się języków obcych.

W styczniu i lutym 2023 r. portal RocketJobs.pl odwiedziło blisko 60% unikalnych użytkowników więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei Just Join IT, w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zanotował wzrost odwiedzających o ponad 30%. Zwiększony ruch na portalach bezpośrednio przełożył się na wzrost liczby aplikacji. W przypadku Rocketjobs.pl kandydaci złożyli o 113% więcej CV r/r, na Just Join IT aż o 133% więcej r/r - powiedział Michał Szum, Head of Customer Care, Just Join IT.

Jak otwarta na zmiany jest branża IT?

W badaniu wzięło udział między innymi 80 przedstawicieli branży IT. Jak się okazuje, 60% z nich na chwilę obecną planuje zmianę pracy, a 87% jest otwarta na zmianę. Aż 83% spośród planujących zmianę pracy chce pozostać przy aktualnej branży, a 17% rozważa przekwalifikowanie. 62,5% planujących zmianę pracy w IT już aktywnie szuka nowego pracodawcy, a 28% planuje zmianę pracodawcy jeszcze w tym roku.

Spośród wszystkich badanych z branży IT, 66% twierdzi, że ma znajomych, którzy aktualnie szukają nowej pracy. Nieco ponad połowa (51%) obawia się zwolnień w swojej organizacji, ale większość (70%) uważa, że zwolnienia nie obejmą ich stanowiska. Połowa badanych pracowników sektora IT przegląda czasem ogłoszenia o pracę, a 40% robi to regularnie; 43% doszkala się i robi kursy związane z ich zawodem, 53% dopracowuje CV, a 33% buduje bazę kontaktów (networking).

Dla 48% badanych specjalistów IT główną motywacją do zmiany pracy są lepsze zarobki, 31% chce mieć pracę związaną z zainteresowaniami, 27% jako motywator do zmiany wskazuje elastyczny czas pracy, a 31% chce spokoju i mniejszego obciążenia psychicznego. Dla 19% najważniejsze są relacje z ludźmi, 15% zaś skłania do zmiany możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.

Metryczka badania

W badaniu przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2023 przez Wise Rabbit na zlecenie grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs, wzięło udział 501 osób w wieku 19-45 lat. Ankietowani reprezentowali branżę IT, finansową, handlową, inżynieryjną, HR, marketingową i kreatywną. Spośród badanych 40% to specjaliści, 26% managerowie, a 22% to kadra zarządzająca. Pozostałe 12% stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach asystenckich.

36% ankietowanych pracuje zawodowo 1-4 lata, 37% 5-10 lat, a 28% dłużej niż 10 lat. 56% pracuje obecnie w biurze, 15% hybrydowo, a 29% zdalnie. Kobiety stanowią 60% badanej grupy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200