9 cech odnoszącego sukcesy CTO

Czego potrzebuje skuteczny Chief Technology Officer? Zapytaliśmy tych, którzy powinni wiedzieć: CTO.

9 cech odnoszącego sukcesy CTO

Fot. Tima Miroshnichenko, Pexels

Dyrektor ds. technologii (CTO) to osoba odpowiedzialna za określenie strategii technologicznej organizacji i kierowanie jej zespołami technologicznymi. Stanowisko to jest podobne do stanowiska CIO (Chief Information Officer), ale CTO koncentruje się szczególnie na badaniu nowych i istniejących technologii, które mają strategiczne znaczenie dla organizacji.

Pomimo nazwy, rola CTO wymaga znacznie więcej niż tylko wiedzy technicznej. CTO, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że umiejętności miękkie są równie ważne dla ich zdolności przywódczych. Oto dziewięć krytycznych cech odnoszącego sukcesy CTO, według liderów technologicznych, którzy pełnią tę rolę w swoich organizacjach.

Zobacz również:

  • Umiejętności i cechy najlepszych CTO
  • 9 cech wielkich liderów IT
  • CIO "bumerangi": liderzy IT awansują, powracając

Koncentracja na ludziach

CTO zazwyczaj nie pracują niezależnie. Są częścią zespołu specjalistów technologicznych, którzy wspólnie starają się pomóc organizacji w efektywnym wykorzystaniu technologii. Ważne jest, aby umieć zebrać zespół, który potrafi przetrwać zmiany i wyzwania. CTO musi być dobrym znawcą ludzi, aby zbudować silny zespół.

"Bez wspaniałych ludzi wszystko staje się 10 razy trudniejsze" - mówi Mark Long, CTO w Vytalize Health, dostawcy usług cyfrowych dla usług medycznych. "Bądź tak metodyczny w procesie rekrutacji, jak w przypadku każdego innego systemu lub programu bezpieczeństwa".

Częścią kierowania zespołem jest mobilizowanie ludzi wokół wizji firmy i CTO. "Świetni ludzie chcą pracować z innymi świetnymi ludźmi i rozwijać się" - mówi Long. "Działamy w bardzo dynamicznej branży. To, co czyni kogoś świetnym dzisiaj, prawdopodobnie ma w najlepszym wypadku 12-miesięczny okres przydatności do spożycia, więc musisz rozwijać kulturę uczenia się i nadać priorytet przywództwu w rozwijaniu swoich ludzi".

Przyciąganie i zatrzymywanie największych talentów powinno być priorytetem numer jeden dla liderów technologii w nadchodzącym roku, mówi Nicola Morini Bianzino, globalny CTO w firmie konsultingowej EY. "Ludzka pomysłowość, zaradność i różnorodność doświadczeń - w połączeniu z opanowaniem współczesnych narzędzi technologicznych - nigdy nie były ważniejsze w naszych poszukiwaniach" - mówi.

Aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych z najlepszych, dyrektorzy ds. technologii muszą skupić się na aspiracyjnej misji organizacji oraz na tym, w jaki sposób pracownicy mogą przyczynić się do jej realizacji, mówi Bianzino.

Przewidywanie trendów technologicznych

Nikt nie oczekuje od dyrektorów technicznych, że będą wróżbitami, ale muszą oni mieć silne wyczucie tego, co dzieje się na rynku technologicznym. Dobry CTO przewiduje, co może się pojawić w zakresie nowych produktów, funkcji i wyzwań, które należy podjąć.

Możesz być najlepszym technologiem i strategiem na świecie, ale nie będzie to miało znaczenia, jeśli nie będziesz w stanie przekazać tych strategii w sposób, który przemawia do odbiorców.

"Aby wyróżniać się jako CTO, trzeba mieć umiejętność rozpoznawania trendów technologicznych z wyprzedzeniem" - mówi Aron Brand, CTO firmy CTERA, dostawcy produktów opartych na chmurze.

"Odnoszący sukcesy CTO jest zawsze na tropie najnowszych osiągnięć technologicznych, mając głębokie zrozumienie branży i przewidując przyszłe zmiany" - mówi Brand. "To pozwala im podejmować świadome decyzje o tym, w które technologie inwestować, a których unikać. Są dalekowzroczni, aby zobaczyć duży obraz i zrozumieć długoterminowy wpływ swoich decyzji, jednocześnie biorąc pod uwagę natychmiastowe potrzeby organizacji".

CTO muszą być mieć ciekawość nowych technologii, narzędzi i biznesu, aby nadążyć za niekończącym się pojawianiem się nowych podejść technologicznych i warunków biznesowych, mówi Kevin McInturff, CTO w Logility, dostawcy oprogramowania do planowania popytu dla łańcuchów dostaw. "Zadowolenie ze starych wzorców nie pozwoli uczestniczyć w tych nowo powstających możliwościach, dlatego powinieneś stale kwestionować założenia" - mówi.

Wysokie umiejętności komunikacyjne

Ten atrybut pojawia się na niemal każdej liście ważnych cech kadry kierowniczej i nie bez powodu. Umiejętność jasnego komunikowania się z innymi członkami kierownictwa i członkami zespołu jest kluczowa dla ukończenia projektów i zapewnienia realizacji celów technologicznych organizacji.

"Najważniejszym atrybutem odnoszącego sukcesy CTO jest umiejętność opowiadania wspaniałych historii" - mówi Brand. "Technologia może być złożona i trudna do zrozumienia dla wielu osób, ale CTO z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi może przełożyć tę złożoność na przekonującą narrację, która angażuje i informuje".

Dobrze opowiadająć, CTO buduje zaufanie i wiarygodność z interesariuszami i pomaga wszystkim lepiej zrozumieć wartość technologii, którą rozwijają, mówi Brand.

CTO muszą być w stanie mówić w kategoriach, które liderzy biznesowi zrozumieją. "Aby być skutecznym jako CTO, tłumaczenie swoich pomysłów i perspektyw ma o kluczowe znaczenie", mówi McInturff.

"Możesz być najlepszym technologiem i strategiem na świecie, ale nie będzie to miało znaczenia, jeśli nie będziesz w stanie przekazać tych strategii w sposób, który przemawia do odbiorców".

Elastyczność

Zmiany są stałym elementem w dziedzinie technologii i ogólnie w biznesie, a CTO muszą elastycznie podchodzić do każdego aspektu swojej roli. Dotyczy to również sposobu zarządzania pracownikami.

Z globalną siłą roboczą, która może pracować w dowolnym miejscu, organizacje muszą się dostosować i wykorzystać to na swoją korzyść.

"W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak globalny rynek talentów zmienił zasady gry" - mówi Erik Reeves, CTO w Anaqua, firmie dostarczającej oprogramowanie do zarządzania własnością intelektualną. "Wraz z przejściem na pracę zdalną firmy musiały dokonać więcej wyborów dotyczących sposobu zarządzania, zatrzymywania, przyciągania i rozwijania talentów - a elastyczność stała się kluczem".

Skup się na wynikach

Sukces na stanowisku CTO najlepiej definiuje wpływ kierownictwa na najważniejsze wskaźniki biznesowe, twierdzi Long.

"Zbyt wielu CTO wpada w pułapkę stania się wykonawcami poleceń: 'wdrożyć tę platformę' lub 'zbudować mi funkcję Y'" - mówi Long. "Ale projektowanie technologii nie jest zadaniem kierownictwa twojej firmy ani klienta. CTO muszą szukać sposobów na wprowadzanie innowacji i zwiększanie wartości. Mówię swoim zespołom: Nie dostajemy słów uznania za zamknięcie zgłoszeń lub wprowadzenie funkcji; dostajemy je za dostarczenie pożądanego rezultatu. Osiągnięcie tego celu wymaga podejścia opartego na myśleniu projektowym".

Po pierwsze, CTO powinien rozważyć problem, który każdy z interesariuszy próbuje rozwiązać. "Czytaj między wierszami", mówi Long. "Poświęć czas na zrozumienie domeny biznesowej, w której pracujesz, aby pomóc w stworzeniu wizji i uzyskaniu akceptacji. Następnie, komunikuj się w języku tych grup. Każdy w twojej organizacji musi wiedzieć, dlaczego robi to, co robi".

Głębia techniczna

Niemożliwe jest bycie ekspertem w każdej technologii lub nawet niewielkim wycinku rynku technologicznego, mówi Long. Ale tło w bardzo szczegółowej, praktycznej pracy technicznej jest kluczem do posiadania umiejętności dekompozycji problemu i analizy, aby zanurkować bardzo głęboko, gdy jest to wymagane.

Bez przyjrzeniu się szczegółóm, CTO nie będą w stanie zadać ważnych pytań.

"Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedawcę próbującego pokazać swój produkt, czy o wewnętrzny zespół, który utknął w martwym punkcie, musisz nadal zadawać pytania, aby przejść przez wierzchnie warstwy i dotrzeć do prawdziwej istoty problemu, systemu lub potrzeby" - mówi Long. "Twoim zadaniem nie jest posiadanie wszystkich odpowiedzi; jest nim ciągłe zadawanie pytań w celu ujawnienia niewidocznej możliwości lub luki w myśleniu twojego zespołu".

Nastawienie na transformację

Działy technologiczne przekształciły się z historycznie wyizolowanej funkcji w zintegrowany biznes, kluczowy dla wzrostu i przetrwania organizacji, mówi Bianzino. Rola CTO przekształciła się wraz z tym trendem.

"Pod wieloma względami technologia przeniosła się z 'zaplecza' do agendy i priorytetu zarządu, a to wymagało zmiany podejścia CTO" - mówi Bianzino. "Widziałem to w mojej własnej karierze, kiedy zostałem pierwszym technologiem, który zasiadł w zarządzie EY".

Usługi firmy wymagają dużej inteligencji i wiedzy specjalistycznej, "więc jeśli nie wykorzystamy odpowiednio technologii do świadczenia tych usług, będziemy w niekorzystnej sytuacji" - mówi Bianzino. "Nie wystarczą wysokie umiejętności techniczne; zrozumienie strony biznesowej jest kluczowe dla udanej transformacji cyfrowej".

"W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy, jak globalny rynek talentów stanął na głowie" - mówi Erik Reeves, CTO w Anaqua, firmie dostarczającej oprogramowanie do zarządzania własnością intelektualną. "Wraz z przejściem na pracę zdalną, firmy miały więcej wyborów dotyczących sposobu zarządzania, zatrzymywania, przyciągania i rozwijania talentów - a elastyczność stała się kluczowym atutem. Ludzie w naszej branży mogą i chcą pracować wirtualnie. Rozpoznanie tego pragnienia było kluczowe dla naszej zdolności do bycia zwinnym pracodawcą, zwłaszcza na niezwykle konkurencyjnym rynku."

Z globalną siłą roboczą, która może pracować wszędzie, organizacje muszą się dostosować i wykorzystać to na swoją korzyść, mówi Reeves. "Na przykład, zwiększyliśmy nasz globalny udział i przyjęliśmy hybrydowe opcje pracy przed pandemią", mówi. "Zapewniliśmy narzędzia i możliwości pracownikom, aby odnosili sukcesy zdalnie, ale także oferowaliśmy zasoby biurowe, aby zapewnić kolegom kontakt ze sobą".

Dyscyplina

Elastyczność jest niezbędna do pełnienia roli CTO, ale musi być równoważona dyscypliną, mówi Reeves. "Czas od inwestycji do [zwrotu z inwestycji] może być różny w zależności od rodzaju inwestycji. Silny lider technologiczny musi wiedzieć, kiedy utrzymać kurs i być zdyscyplinowanym, nawet jeśli oznacza to niewielkie lub żadne krótkoterminowe korzyści".

CTO muszą również wiedzieć, kiedy dokonać zwrotu i działać zdecydowanie. "Częścią tego jest zrozumienie, że lider technologii nie dyktuje kierunku, ale raczej inteligentnie prowadzi" - mówi Reeves. "Skup się na wynikach biznesowych i celach wyznaczonych przez organizację".

Pragmatyzm

Chociaż CTO mają za zadanie utrzymywać się na szczycie pojawiających się technologii, które są wciąż w fazie rozwoju lub nawet w fazie koncepcyjnej, zdarzają się sytuacje, w których muszą radzić sobie z pragmatyzmem, przedkładając praktyczne zastosowania nad intelektualne lub idealistyczne podejścia.

"Najważniejsze decyzje biznesowe rzadko mieszczą się w jednej ideologicznej odpowiedzi, co wymaga od CTO pragmatyzmu" - mówi McInturff.

"Zdolność do szybkiego przebrnięcia przez sprzeczne priorytety, relacje i potrzeby klientów w celu znalezienia rozwiązań, które najlepiej je zrównoważą, a także zrozumienie, że może to nie być odpowiedź, która najlepiej współgra z tym, co osobiście byśmy preferowali, ma kluczowe znaczenie" - mówi McInturff.

Artykuł pochodzi z serwisu Infoworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200