802.11u: standard integrujący sieci WLAN z komórkowymi

Organizacja IEEE zaaprobowała kolejny bezprzewodowy standard - 802.11u, który określa dokładnie warunki techniczne, na jakich sieci Wi-Fi mogą się komunikować z radiowymi WAN, używanymi przez operatorów sieci komórkowych.

Standard 802.11u będzie wdrażany po obu stronach: operatora sieci komórkowej i urządzenia mobilnego korzystającego z jego usług, oraz w punktach dostępowych sieci WLAN.

Obecnie jest tak, że smartfon "widzi" sieć WLAN, ale nie może korzystać z jej usług, ponieważ nie dysponuje kompletem informacji, które pozwalałyby mu zarejestrować się w danej sieci. Z chwilą wdrożenia po obu stronach standardu 802.11u, operacja taka będzie przebiegać automatycznie, bez udziału użytkownika smartfonu.

Zobacz również:

  • SMS vs RCS vs iMessage - jakie są najważniejsze różnice?
Smartfon z obsługą standardu 802.11u samodzielnie zidentyfikuje sieć WLAN, a następnie wyśle do punktu dostępowego prośbę o udostępnienie i przesłanie mu kompletu informacji NAI (Network Access Identifier). Jednym z elementów NAI jest lista zawierająca nazwy operatorów sieci komórkowych, których urządzenia mobilne mogą korzystać z usług danej sieci WLAN. Dlatego jeśli nazwa operatora sieci komórkowej, z usług której korzysta nasz smartfon znajdzie się na takiej liście, to do akcji wchodzi specjalne oprogramowanie, które realizuje wiele zadań automatycznie.

W ten sposób smartfon zostanie automatycznie uwierzytelniony, a my będziemy mogli połączyć się z internetem (i sprawdzać pocztę e-mail czy przeglądać strony WWW) za pośrednictwem sieci WLAN, zamiast realizować te zadania poprzez łącza 3G czy 4G. Po zaakceptowaniu standardu wielu operatorów powinno być zainteresowanych podpisaniem umów z firmami eksploatującymi sieci WLAN, gdyż umożliwi to mu świadczenie nowych, atrakcyjnych dla odbiorców usług.

Użytkownik kupując u takiego operatora smartfon, będzie mógł np. korzystać z usług obu środowisk radiowych, a więc wymieniać dane z internetem zarówno przez sieć komórkową, jak i korzystać z usług określonych sieci WLAN. Istotne jest wtedy to, że cała operacja przełączania się z jednego środowiska radiowego na drugie przebiega w pełni automatycznie, bez udziału posiadacza smartfonu.

Bardzo ważnym składnikiem technologii 802.11u jest protokół MSAP (Mobility Services Advertisement Protocol). To właśnie on pozwala urządzeniom mobilnym monitorować całe otoczenie radiowe i definiować warunki, na których mogą wymieniać dane ze znajdującą się w pobliżu siecią WLAN, zanim jeszcze zostaną przez nią zaakceptowane i uwierzytelnione.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200