6 cech przedsiębiorstw opartych na danych

Niewiele organizacji jest naprawdę w stanie spełnić obietnicę podejmowania decyzji w oparciu o dane. Podpowiadamy, w jaki sposób sprawdzić, czy nasza firma spełnia kryteria data driven.

Firmy nauczyły się rozwijać – a w niektórych przypadkach przetrwać – wykorzystując dane do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednak ile organizacji jest tak naprawdę przedsiębiorstwami opartymi na danych?

„Dane stają się coraz cenniejsze, szczególnie z perspektywy biznesowej” - wyjaśnia Lakshmanan Chidambaram, prezes strategicznych branż obu Ameryk w globalnej firmie konsultingowej Tech Mahindra. "W końcu dane mogą nam wiele powiedzieć o procesach i działaniach firmy. Pokazuje, czy ktoś zmierza we właściwym kierunku, identyfikuje obszary wymagające poprawy i sugeruje odpowiedni proces wprowadzania tych ulepszeń. "

Zobacz również:

  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać

Eksperci wymieniają kilka kluczowych cech przedsiębiorstwa opartego na danych:

Działanie zgodnie ze strategią danych w całej organizacji

Bycie przedsiębiorstwem opartym na danych wymaga posiadania spójnej, kompleksowej strategii danych, która ma zastosowanie w całej organizacji. Obejmuje to technologię i automatyzację, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), jak również kulturę, zarządzanie, cyberbezpieczeństwo, prywatność danych, umiejętności i inne elementy. „Rynek zarządzania danymi, przechowywania i narzędzi analitycznych znacznie się rozwinął, ale przedsiębiorstwa wciąż walczą o to, aby objąć się zakresem wyzwania” - mówi Chidambaram. „CIO, CTO i dyrektorzy administracyjni muszą się wycofać i ustanowić strategię obejmującą całe przedsiębiorstwo, aby wykorzystać wartość danych dla swojego przedsiębiorstwa i zintegrować sztuczną inteligencję, aby umożliwić sprzedaż, marketing i doskonałość operacyjną”. Obejmuje to zapewnienie, że architektura danych zapewnia zarówno specjalistom ds. danych, jak i decydentom nietechnicznym narzędzia, których potrzebują, aby wyjść poza instynktowne i anegdotyczne decyzje, wyjaśnia Chidambaram. Wiele przedsiębiorstw korporacyjnych i rządowych wykorzystuje spostrzeżenia oparte na danych w celu poprawy obsługi klienta, zmniejszenia kosztów operacyjnych, tworzenia nowych strumieni biznesowych i osiągania ogólnej wydajności biznesowej. Skłonienie kierownictwa i pracowników organizacji do zaangażowania się w podejście oparte na danych jest kluczem do określenia sukcesu, mówi. "Organizacje muszą upewnić się, że odpowiedzą na następujące pytanie, aby nazwać się organizacją prawdziwie opartą na danych: Czy wszyscy chcą przyjąć dane jako część kultury biznesowej?” - mówi.

Optymalizacja alokacji zasobów

Opracowanie strategii opartej na danych to jedno; to zupełnie inna sprawa, aby skutecznie realizować plan. W tym miejscu ważne jest posiadanie odpowiednich zasobów i aktualizowanie ich w razie potrzeby. „Po zdefiniowaniu strategii ludzie, procesy i narzędzia wspierające strategię mają kluczowe znaczenie dla organizacji opartej na danych” - mówi Kathy Rudy, partner i dyrektor ds. danych i analiz w globalnej firmie badawczej i doradczej ISG.

Na przykład organizacje muszą mieć proces tworzenia wykazów danych; procedury i narzędzia do czyszczenia i jakości danych; zdefiniowane przypadki użycia danych i odpowiednie narzędzia wspierające przypadki użycia; skuteczny i bezpieczny dostęp do danych dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych; ogólne bezpieczeństwo wspierające przypadki użycia; oraz doskonałe centrum danych do obsługi złożonych żądań danych.

Z perspektywy ludzi bycie organizacją opartą na danych oznacza posiadanie solidnego zespołu analityków danych, analityków danych, inżynierów danych i innych specjalistów oraz zapewnienie niezbędnych szkoleń, gdy umiejętności wymagają aktualizacji.

Położenie nacisku na zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi jest kolejnym elementem ogólnej strategii danych, który wymaga dodatkowej uwagi. Zarządzanie obejmuje bezpieczeństwo danych, prywatność, niezawodność, integralność, dokładność i inne obszary. Jest to niezbędne do utrzymania operacji opartej na danych. „Bez zarządzania danymi nie można ufać, że dane, których używasz, są wysokiej jakości, są synchronizowane między zestawami danych przez wspólną taksonomię lub są bezpieczne” - mówi Rudy. „Zarządzanie danymi stanowi również podstawę dostępu do danych”. ISG często ma do czynienia z różnymi bazami danych o różnych taksonomiach i sposobach utrzymywania zbiorów danych, mówi Rudy. „Po ustanowieniu scentralizowanej metodologii zarządzania danymi - z ludźmi, procesami i narzędziami - byliśmy w stanie opracować nowe sposoby wykorzystania naszych danych wewnętrznie i zewnętrznie do dostarczania klientów, produktów i monetyzacji danych”.

Scentralizowane podejście ustanowiło również odpowiednie protokoły bezpieczeństwa dostępu do danych wewnątrz firmy, mówi Rudy. „Wiele osób uważa, że dane powinny zostać zdemokratyzowane, chociaż nie jestem do tego przekonana. Jeśli naprawdę nie rozumiesz źródła danych, sposobu ich zebrania, kontekstu danych i jak analizować dane, niewłaściwe użycie może prowadzić do złych decyzji”. Na przykład, gdy zespoły sprzedaży ISG poprosiły o informacje o koncie, zespół danych zaczął pobierać raporty i odkrył, że istnieje wiele nazw dla tego samego klienta. „To sprawiło, że bardzo trudno było zebrać migawkę biznesu w czasie, co sprzedawało, przez kogo itp. Brak nadzoru nad naszymi danymi doprowadził do brudnych danych w naszym systemie i niepełnego obrazu klienta, który mógł doprowadzić nas do nieprawidłowego zaprojektowania strategii konta” – wyjaśnia Rudy.

Odpowiedzialne wykorzystanie danych ma kluczowe znaczenie dla organizacji opartych na danych, mówi Deepika Duggirala, starszy wiceprezes ds. globalnych platform technologicznych w TransUnion, dostawcy usług finansowych, opieki zdrowotnej i technologii ubezpieczeniowych. „Oznacza to zabezpieczenie wszystkich danych w ekosystemie danych przedsiębiorstwa - zarówno w ruchu, jak i w spoczynku - przy jednoczesnym zachowaniu prywatności współpracowników i konsumentów” - mówi Duggirala. „Przedsiębiorstwo musi być w stanie ewoluować wraz z rosnącymi przepisami o ochronie danych, dzięki edukowaniu wszystkich współpracowników w zakresie amerykańskich i międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych oraz budowaniu bezpieczeństwa i zgodności z pierwotnym projektem przechowywania i konsumpcji wszystkich danych. Ten sposób myślenia jest sposobem, w jaki TransUnion umożliwia zaufanie i chroni nasz ekosystem danych oraz jego zgodność”.

Ustanowienie szerokiego sposobu myślenia o danych

Budowanie kultury i sposobu myślenia o danych jest częścią ogólnej strategii danych, ale zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ naprawdę pomaga wprowadzić strategię w życie. „Na wszystkie aspekty podejmowania decyzji wpływają dane” - mówi Duggirala. „Współpracownicy biegle interpretują, aby lepiej zrozumieć rynek i podejmować rozsądne decyzje. Jest to rdzeń procesu rozwoju produktów TransUnion - menedżerowie produktu, projektanci obsługi klienta i programiści wykorzystują inny aspekt naszych danych do identyfikowania rozwiązań, które rozwiązują konkretne potrzeby, definiują terminy premier i zapewniają proste, intuicyjne funkcje”.

W firmach, które są oparte na danych, „w całej organizacji uznaje się, że dane są w centrum procesu decyzyjnego”, mówi Rudy. „Tak więc, gdy stawiane są wyzwania, zadawane są pytania lub opracowywana jest strategia, ludzie automatycznie sięgają po dane, aby wesprzeć podejmowanie decyzji”. W ISG „od materiałów marketingowych i sprzedażowych, które opisują nasze referencje, po produkty dla klientów, w których dane są wykorzystywane do uzasadnienia zaleceń, odprawy branżowe, w których wspieramy naszą wiedzę i doświadczenie danymi i faktami, dane naprawdę są w centrum wszystkiego, co robimy”, mówi Rudy. „Dane dają firmom przewagę konkurencyjną. Postrzegamy dane jako okrągłe. Jesteśmy stale w trakcie gromadzenia, walidacji, zarządzania, kuratorowania i analizowania danych, aby uzyskać wgląd dla wszystkich naszych interesariuszy”.

Organizacje oparte na danych mają wiele czynników, mówi Theresa Kushner, szefowa Centrum Innowacji dla Ameryki Północnej w firmie konsultingowej NTT Data. „Oznacza to, że bez względu na to, gdzie siedzisz w organizacji, możesz mieć dostęp do danych potrzebnych do wykonywania swojej pracy” - mówi. „Organizacje nieoparte na danych są zwykle odizolowane w swoim podejściu do zarządzania danymi”.

Badania NTT Data pokazują, że mniejszość organizacji twierdzi, że dane są bezproblemowo udostępniane w całym przedsiębiorstwie. „W przedsiębiorstwie opartym na danych tak nie jest. Ponieważ grupy te są kierowane przez swoje kierownictwo do podejmowania decyzji w oparciu o dane i ponieważ mają zespoły, które zwracają szczególną uwagę na kluczowe zestawy danych, mogą szybko poruszać się i prowadzić swoje firmy przy użyciu dokładnych, łatwo dostępnych danych” - mówi Kushner.

Regularna współpraca jest kluczem do myślenia o danych. „Dane są niczym bez ludzi, którzy je udostępniają i używają” - mówi Kushner. „Efektywne kultury oparte na danych zależą od efektywnej współpracy i otwartej komunikacji między właścicielami danych a ich użytkownikami. Ta cecha organizacji opartej na danych zastępuje wszystkie inne, takie jak szkolenia, certyfikacja, zarządzanie danymi, regularne aktualizacje procesów”.

Uczynienie gromadzenia danych głównym problemem

Wiele projektów AI jest odkładanych na półkę w krótkim czasie, ponieważ naukowcy zajmujący się danymi nie mogą znaleźć danych potrzebnych do proponowanego modelu, mówi Kushner. „Często dzieje się tak dlatego, że dane nigdy nie zostały zebrane” - mówi. „Organizacje oparte na danych nie mają tego problemu. Wiedzą, które domeny danych są ważne i niezbędne do prowadzenia działalności, i zapewniają, że te zbiory danych są chronione i nadzorowane”.

Na przykład większość firm ma systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), które są wykorzystywane przez sprzedaż do rejestrowania i śledzenia możliwości, mówi Kushner. Ale dane w tych systemach są często niekompletne dla klientów i ich transakcji, zwłaszcza jeśli wprowadzanie danych jest obowiązkiem sprzedawcy, mówi.

„Oznacza to, że gdy analitycy danych chcą stworzyć model klienta, który identyfikuje tych klientów, którzy kupią w określonym czasie lub z określonego kanału, dane, których potrzebują, mogą nie być dostępne lub wystarczająco kompletne, aby obsługiwać model” - mówi Kushner. „Organizacje oparte na danych rozumieją jednak, że dane te mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności, a w rezultacie zapewniają, że praktyki zarządzania danymi są dokładne w kluczowych obszarach”.

W wielu przypadkach, aby zapewnić odpowiednie wprowadzanie danych, organizacje te automatyzują procesy wprowadzania sprzedaży, aby uwolnić sprzedaż od żmudnych zadań związanych z wprowadzaniem. „W zależności od rodzaju działalności lub branży kluczowe obszary mogą się zmienić”- mówi Kushner. „Na przykład producenci mogą odkryć, że dokładniejsze zarządzanie informacjami o swoich dostawcach jest ich kluczową domeną danych. Bez względu na branżę, organizacje oparte na danych mają plan gromadzenia, zarządzania i wykorzystywania kluczowych danych”.

Budowa silnej współpracy między IT a biznesem

Przedsiębiorstwa oparte na danych mają tendencję do utrzymywania dobrych relacji roboczych między IT a liderami biznesu. Na przykład, gdy CIO ściśle współpracuje z działem finansowym, firma może zmaksymalizować wartość danych finansowych. „Dostarczanie właściwych informacji, we właściwym czasie, we właściwym formacie do kadry kierowniczej i menedżerów wymaga ścisłego partnerstwa między dyrektorem finansowym a CIO” - twierdzi Lynn Calhoun, dyrektor finansowy w firmie BDO świadczącej profesjonalne usługi. „Obejmuje to połączenie zespołów finansowych i informatycznych w celu zdefiniowania wymagań informacyjnych, współpracę nad stworzeniem odpowiednich systemów i architektury IT, aby spełnić te wymagania, oraz ścisłą współpracę w celu wdrożenia i wspierania zwinnych systemów i procesów, które mogą dotrzymać kroku dzisiejszemu szybko zmieniającemu się środowisku biznesowemu” - dodaje Calhoun. W przypadku BDO „ściśle ze sobą współpracujemy, aby zrozumieć, czego firma potrzebuje, a nie tylko o co prosi, co zwykle jest ograniczone przez to, co wiedzą” - mówi. To ograniczenie ogranicza zdolność liderów biznesu do osiągania swoich celów.

Źródło: CIO

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200