5G i Wi-Fi 6 – współpraca czy konkurencja

5G i Wi-Fi 6 zmienią obraz radiowej łączności bezprzewodowej, otworzą nowe możliwości zastosowań i będą miały znaczący wpływ na wzrost rynku i globalnego PKB. Czy będziemy świadkami konkurencji na śmierć i życie, czy raczej zgodnej współpracy tych technologii?

Czasami pojawiają się dyskusje, która z nowych technologii bezprzewodowej komunikacji 5G czy Wi-Fi 6 zwycięży w zastosowaniach firmowych. W rzeczywistości technologie te w dużej mierze się uzupełniają i ich popularyzacja stworzy w najbliższych latach interesujące środowisko dla wielu nowych aplikacji.

Jak wypada porównanie 5G z Wi-Fi 6?

Najważniejszą różnicą jest zdolność 5G do oferowania dużego zasięgu i obsługi mobilnych użytkowników, poruszających się nawet z dużymi prędkościami. Infrastruktura 5G tworzy sieć typu WAN. Natomiast sieci Wi-Fi nie zostały zaprojektowane do obsługi takich funkcji i są wykorzystywane do budowy lokalnych sieci LAN. Z ekonomicznego punktu widzenia systemy Wi-Fi są tańsze i jeśli duży zasięg i mobilność użytkowników nie są niezbędne, to korzystniejsze jest wdrożenie bezprzewodowej infrastruktury sieciowej. Pod względem szybkości transmisji, opóźnień, liczby obsługiwanych urządzeń i niezawodności obie technologie są podobne.

Zobacz również:

  • Netgear wkracza z Wi-Fi 7 dla klientów biznesowych
  • Niemcy rezygnują z 5G od Huawei. Wyznaczono datę

Trzeba jednak zauważyć, że obecne wersje 5G i Wi-Fi 6 będą systematycznie ulepszane i parametry tych sieci będą się zmieniać. Na przykład opóźnienia w obecnie wdrażanych sieciach 5G wynoszą ponad 10 milisekund, a docelowo mają być zmniejszone do ok. 1 milisekundy. Na taką infrastrukturę trzeba będzie zaczekać jeszcze kilka lat. Podobnie jest z gęstością obsługiwanych urządzeń, która zgodnie z założeniami ma osiągnąć poziom sięgający nawet miliona na kilometr kwadratowy. Tak wysoka gęstość otworzyłaby możliwości niezwykle interesujących zastosowań 5G w systemach przemysłowych.

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez Ernst & Young 10% firm ma już zaplanowane środki finansowe na inwestycje w infrastrukturę wykorzystującą 5G, a 50% planuje jej wdrożenie w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeszcze większe zainteresowanie tą technologią widać w sektorze przemysłowym, gdzie dwie trzecie badanych przedsiębiorstw przewiduje wdrożenie 5G w ciągu dwóch lat, a wiele z nich już realizuje wdrożenia pilotażowe lub prowadzi testy.

Natomiast według prognoz przedstawionych w raporcie „The 5G Economy. How 5G will contribute to the global economy” opublikowanym w listopadzie 2019 r. przez IHS Markit, w 2035 r. infrastruktura 5G wygeneruje w skali globalnej nowe przychody sięgające 13,2 bln dol. i spowoduje pojawienie 22,3 mln nowych miejsc pracy.

Potencjał zastosowań 5G w firmach

W porównaniu do wykorzystywanych obecnie systemów 4G sieci komórkowe 5G mają zapewnić 50 razy większą prędkość transmisji, 10 razy mniejsze opóźnienia oraz 1000 razy większą pojemność , jak twierdzą inżynierowie Intela. Oznacza to, że do sieci 5G będzie można podłączyć więcej urządzeń i przesyłać więcej danych niż zapewniały to dotychczasowe technologie transmisji radiowej. Oprócz tego technologia komórkowa wykorzystuje licencjonowane pasma, co w znacznym stopniu eliminuje zakłócenia, które mogą występować w sieciach Wi-Fi pracujących w pasmach nielicencjonowanych.

Ale architektura 5G wymaga znacznie większej liczby stacji bazowych, a jej zasięg wewnątrz budynków może być ograniczony i wymagać instalacji mikrokomórek, repeaterów i rozproszonych anten. Dlatego, podobnie jak w przypadku 4G, najlepszym przykładem zastosowania 5G w przedsiębiorstwach jest zapewnienie łączności mobilnej.

Oprócz mobilności 5G oferuje możliwość szybkiego wdrożenia łączy WAN w odległym oddziale firmy, a także odciążenia łączy szerokopasmowych w przypadku nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na przepustowość. Zdaniem specjalistów przepustowość sieci 5G przekraczająca 1 Gb/s może mieć znaczący wpływ na rynek sieci WAN. 5G prawdopodobnie będzie konkurencyjne cenowo lub tańsze niż przewodowe łącza WAN wykorzystujące MPLS lub szerokopasmowy internet. Niewątpliwie technologia ta udostępni menedżerom korporacyjnych sieci WAN więcej opcji zapewnienia oddziałom firmy i zdalnym użytkownikom wydajnych połączeń z chmurą lub lokalnym centrum danych.

Standardy 5G od początku były opracowywane pod kątem zapewnienia możliwości obsługi komunikacji z urządzeniami IoT wymagającymi niskiego poboru mocy. Jest to jedno z ważnych potencjalnych zastosowań tej technologii. Zarówno w przypadku użytkowników indywidualnych, jak i firm skorzystanie z 5G wymaga inwestycji w sprzęt wyposażony w odpowiednie interfejsy.

Wi-Fi 6 – znana technologia w nowej odsłonie

Bezprzewodowe Wi-Fi jest powszechnie wykorzystywane do podłączania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń do firmowych sieci. W porównaniu do starszej wersji standardu Wi-Fi 5, najnowsze Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia nie tylko blisko 3-krotnie większą szybkość transmisji, ale przede wszystkim mniejsze o 75% opóźnienia, 4-krotnie większą liczbę urządzeń, które mogą korzystać z łącza, oraz nowe zaawansowane funkcje do kontrolowania ruchu w sieci i zarządzania nim. Dodatkowo Wi-Fi 6 jest też mniej podatne na zakłócenia i wymaga mniej energii, co wydłuża żywotność baterii urządzeń. Zarówno 5G, jak i Wi-Fi 6 są oparte na tej samej technologii OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

Podobnie jak w przypadku 5G, by wykorzystać te możliwości niezbędna jest inwestycja w sprzęt wyposażony w zgodne ze standardem interfejsy. Nie zmieniają się jednak zasady projektowania sieci bezprzewodowej. Stacje dostępowe Wi-Fi 6 nadal będą narażone na zakłócenia i interferencje sygnałów, a lokalizowanie punktów dostępowych będzie wymagało stosowania specjalistycznych narzędzi do optymalizacji zasięgu sieci.

Przewodowa infrastruktura wciąż niezbędna

5G i Wi-Fi 6 umożliwiają łączność bezprzewodową o wysokiej przepustowości, ale należy pamiętać, że do jej zapewnienia niezbędna jest odpowiednia infrastruktura sieci przewodowych.

W przedsiębiorstwach stacje Wi-Fi (a przynajmniej jedna z nich) muszą być podłączone do kablowych przełączników Ethernet, a za ich pośrednictwem do sieci WAN lub internetu. Natomiast sieci 5G wykorzystują linie światłowodowe do połączenia rozproszonych systemów dostępu radiowego z siecią rdzeniową. W efekcie zarówno sieci Wi-Fi 6, jak i 5G, żeby zapewnić obiecywane parametry dotyczące wydajności i niskich opóźnień, będą wymagały znaczącej rozbudowy infrastruktury sieci przewodowych.

Współistnienie i konkurencja

Wi-Fi 6 i 5G mogą konkurować w niektórych sytuacjach zależnie od lokalizacji, aplikacji i typów urządzeń. Ale wydaje się, że Wi-Fi nadal będzie dominować w wewnętrznych środowiskach firm, a sieci komórkowe 5G będą zapewniać szeroki zasięg na zewnątrz . W niektórych przypadkach oba systemy mogą się wspierać i współistnieć, gdy wielu użytkowników konkuruje o przepustowość, np. na stadionach lub podczas imprez masowych.

Wyzwaniem wciąż pozostaje jednak przekazywanie połączeń między sieciami 5G i Wi-Fi 6. Obecnie opracowywane są standardy zapewniające interoperacyjność między tymi sieciami, a ponieważ ich architektury są zgodne, można oczekiwać, że przełączanie z 5G na Wi-Fi i na odwrót stanie się wkrótce płynne i niezauważalne dla użytkowników.

Do obsługi komunikacji w aplikacjach inteligentnych miast mogą mieć zastosowanie sieci Wi-Fi oraz komórkowe, podobnie jak w dużych rozproszonych środowiskach przemysłowych. Z kolei wdrożenia systemów IoT są prawdopodobnie najbardziej interesującym przykładem środowisk, w których technologie Wi-Fi 6 i 5G mogą zarówno konkurować, jak i współistnieć.

Wi-Fi 6 i 5G to zasadniczo różne sieci, ale obie technologie mają ważną rolę w łączności korporacyjnej. Planując system sieciowy, warto skupić się na tym, jak mogą się wzajemnie uzupełniać. Wi-Fi 6 pozostanie podstawową technologią łączności dla komputerów PC, laptopów, a także odciążania sieci komórkowej od transmisji danych w tabletach i smartfonach. Natomiast 5G pozostanie podstawową, mobilną technologią łączności z telefonami, tabletami, opcją dla połączeń z laptopami oraz coraz bardziej popularną metodą podłączania niektórych urządzeń IoT. Oprócz tego łącza 5G WAN będą w coraz większym stopniu wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych danych, zwiększania niezawodności sieci SD-WAN oraz jako podstawowe łącze WAN dla zdalnych biur.

Wi-Fi 6 i 5G
  • Sieć 5G znajdzie zastosowania przede wszystkim tam, gdzie wymagany jest względnie duży zasięg, podczas gdy Wi-Fi 6 będzie podstawowym standardem dla środowisk biurowych lub w domach.
  • Sieci 5G staną się interesującą alternatywą dla kablowych łączy szerokopasmowych wykorzystywanych zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i firmy.
  • W aplikacjach IoT i Edge Computing, w zależności od indywidualnych wymagań, wykorzystywane będą zarówno technologie Wi-Fi 6, jak i 5G.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200