54 Mb/s bez przewodów

Szybkie, bezprzewodowe sieci LAN pojawią się już w połowie przyszłego roku. Firma Radiata zaoferuje rozwiązanie działające w paśmie 5 GHz.

Szybkie, bezprzewodowe sieci LAN pojawią się już w połowie przyszłego roku. Firma Radiata zaoferuje rozwiązanie działające w paśmie 5 GHz.

Amerykańska firma Radiata Communications zapowiedziała, że na początku przyszłego roku wprowadzi do sprzedaży zestawy składające się z dwóch układów scalonych, umożliwiające bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 54 Mb/s. Można oczekiwać, że urządzenia sieciowe wykorzystujące te układy, pojawią się na rynku najpóźniej w połowie 2001 r. Oznaczałoby to nowy etap w rozwoju technologii bezprzewodowych - możliwa będzie budowa korporacyjnych sieci LAN bez zastosowania okablowania jako podstawowego szkieletu. Obecnie używane technologie sieci bezprzewodowych zapewniają maksymalną przepustowość tylko 11 Mb/s.

Na wielu kanałach

Nowe układy działają zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.11a. Według przedstawicieli Radiata Communications możliwa będzie stopniowa migracja do nowych systemów sieci bezprzewodowych. Producenci sprzętu w okresie przejściowym będą oferowali stacje dostępowe obsługujące obecny (IEEE 802.11b) i nowy standard transmisji.

Układy Radiata wykorzystują częstotliwość 5 GHz (obecnie stosowana jest częstotliwość 2,4 GHz) i zaawansowaną technologię OFDM (Othogonal Frequency Division Multiplexing). OFDM polega na podziale dostępnego pasma przenoszenia na wiele kanałów, w których odbywa się równoległa transmisja danych. Umożliwia to zwiększenie niezawodności transmisji i bezpieczeństwa danych w porównaniu z takimi funkcjami oferowanymi w obecnie stosowanych rozwiązaniach.

Zaletą zwiększenia częstotliwości pasma do 5 GHz jest brak interferen- cji z innymi urządzeniami, jak telefony DECT, kuchenki mikrofalowe i interfejsy . Duże obawy dotyczące efektywnej implementacji sie- ci bezprzewodowych LAN budziła dotychczas możliwość zakłócania jej pracy przez urządzenia z inter- fejsami radiowymi Bluetooth o krótkim zasięgu pracu- jącymi również w paśmie 2,4 GHz. Te ostatnie już w najbliższym czasie będą powszechnie wykorzystywane. Blue-tooth używa specyficznej technolo- gii tzw. frequency hopping (przeskok między wieloma kanałami transmisji), która jest odporna na zakłócenia, ale w razie interferencji może wpłynąć na zasadnicze zmniejszenie szybkości wymiany danych w sieci standardu IEEE 802.11b. Plany rozwoju Bluetooth również przewidują wykorzystanie pasma 5 GHz w interfejsie kolejnej generacji.

Przyszłość bez kabli

Zapowiedź pojawienia się układów nowej generacji IEEE 802.11a nie jest zaskoczeniem, ale perspektywa dostępności urządzeń umożliwiających budowę szybkich, bezprzewodowych, niezależnych sieci stała się już realna. Prawie wszyscy liczący się producenci sprzętu sieciowego, tacy jak Lucent Technologies, Nortel Networks, Cisco Systems rozwijają technologie bezprzewodowej transmisji danych i oferują urządzenia standardu IEEE 802.11b. Z kolei IBM już wprowadził do oferty modele notebooków ThinkPad i Series standar- dowo wyposażone w interfejsy bezprzewodowe (Bluetooth lub IEEE 802.11b), a Dell Computer przygotowuje modele Latitude i Inspiron.

Na popularyzację sys- temów bezprzewodowych trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat, ale - w opinii analityków rynku - proces ten już się rozpoczął. Mimo że cena radiowych kart sieciowych i stacji dostępowych jest wciąż znacznie wyższa niż urządzeń przewodowych, to późniejsza łatwość konfiguracji, modyfikacji i rozbudowy systemu umożliwia szybki zwrot nakładów. Dlatego możliwość zastosowania bezprzewodowych sieci LAN już dzisiaj powinna być traktowana jako poważna alternatywa w planach rozwoju sieci korporacyjnych lub firmowych.


TOP 200