5 pytań do inżyniera Big Data… i jak na nie odpowiadać podczas rozmowy rekrutacyjnej

Wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów Big Data i coraz trudniej znaleźć gotowych do podjęcia pracy specjalistów. Dlatego ich zarobki szybko rosną. Niżej prezentujemy 5 typowych pytań, które zadają osoby zajmujące się rekrutacją oraz sugerowane odpowiedzi, które ułatwią zatrudnienie na tym atrakcyjnym i coraz wyżej płatnym stanowisku.

Praca inżynierów zajmujących się dużymi zbiorami danych Big Data polega na zrozumieniu jakie są biznesowe cele firmy lub organizacji i opracowaniu takich mechanizmów przepływu i analizy danych by wspomagały realizację tych celów. Specjaliści tacy są z reguły odpowiedzialni za procesy zbierania i przetwarzania surowych danych, ocenę przydatności nowych źródeł informacji oraz projektowanie i uruchamianie nowych relacyjnych baz danych, które pozwalają na przechowywanie oraz przetwarzanie napływających do systemu informacji.

Raporty dotyczące wyników pracy najczęściej dostarczają dyrektorom działu informatycznego CIO w średniej wielkości firmach lub dyrektorom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu baz danych w dużych organizacjach.

Zobacz również:

  • Samsung Electronics stoi w obliczu pierwszego strajku pracowników w swojej 55-letniej historii
  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow

Popyt na inżynierów zajmujących się analizami Big Data jest obecnie bardzo wysoki, podobnie jak oferowane im zarobki.

Na przykład firma rekrutacyjna RHT (Robert Half Technology) zalicza tą specjalizację do pięciu najwyżej płatnych zawodów technicznych IT w USA. Według jej wcześniejszych prognoz, w 2015 roku roczne zarobki specjalistów od Big Data miały wynieść od ok. 119 do 168 tysięcy USD. A według najnowszego raportu 2016 Technology Salary Guide opublikowanego przez RHT, w 2016 roku zarobki w tym segmencie wzrosną o 8,9% sięgając w USA poziomu ok. 130-183 tys. USD rocznie.

“Firmy zaczęły zdawać sobie sprawę jaką wartość biznesową i możliwość uzyskania przewagi na konkurencyjnym rynku daje analiza dużych zbiorów danych, ale znalezienie i zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie jest niezwykle trudne” mówi John Reed, dyrektor w RHT. “Popyt na nich znacznie przewyższa podaż. Jeśli firma nie jest w stanie znaleźć odpowiednich profesjonalistów na rynku pracy pozostaje jej tylko przejęcie ich z innej organizacji i właśnie tego typu działania są jedną z głównych przyczyn obserwowanego wzrostu zarobków w tym segmencie” dodaje John Reed.

“Idealny kandydat na stanowisko inżyniera Big Data powinien mieć dobre umiejętności w analityce danych oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania dużych systemów baz danych takich, jak NoSQL, Hadoop, Hive i HBase” uważa Felix Fermin z firmy rekrutacyjnej Mondo. Oprócz tego niezbędne jest szerokie doświadczenie w programowaniu, najlepiej w językach Python lub Java, a także umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpracy z innymi specjalistami.

Niżej prezentujemy pięć typowych pytań, których może się spodziewać kandydat na stanowisko inżyniera Big Data oraz sugerujemy odpowiedzi jakie powinny zadowolić osoby prowadzące rekrutację i zapewnić kandydatowi pracę na tym wysoko płatnym stanowisku.

1. Proszę mi powiedzieć, jak wykorzystał Pan analizę danych do przyspieszenia lub zmniejszenia kosztów przy realizacji ostatniego projektu?

Inżynierowie Big Data z reguły pracują z dużymi zbiorami danych o pojemności od petabajtów nawet do eksabajtów i dlatego muszą się zaprezentować jako eksperci mający duże zdolności analityczne. Menedżerowie zajmujący się rekrutacją zadają takie pytanie by ocenić, jak dobrze kandydat rozumie wpływ dużych zbiorów danych na efekty wykonywanej przez niego pracy, mówi John Reed.

W odpowiedzi warto sprecyzować własną rolę w projekcie i jego cele, wyjaśnić w jaki sposób analiza danych przyczyniła się do uzyskania korzyści oraz jakie były pomysły, które doprowadziły do opracowania finalnego rozwiązania.

Trzeba pamiętać, że menedżerowie zajmujący się rekrutacją są równie zainteresowani oceną rozumowania oraz procesów myślowych kandydata, jak i wynikami jakie uzyskał we wcześniejszej pracy.

2. Jakie były problemy i wyzwania z którymi spotkał się Pan podczas pracy z danymi?

Choć osoby prowadzące rekrutację doceniają sukcesy, ale chcą też dowiedzieć się w jaki sposób kandydat radził sobie w sytuacjach, gdy pojawiły się jakieś poważne przeszkody i opóźnienia w realizacji projektów. Tego właśnie dotyczy powyższe pytanie.

“Nie każdy projekt przebiega gładko od początku do końca. Prawie zawsze pojawiają się jakieś problemy i wyzwania. Menedżer zajmujący się rekrutacją chciałby dowiedzieć się jak dobrze kandydat współpracował z innymi członkami swojego zespołu by pokonać nieoczekiwane przeszkody” mówi John Reed.

Inżynierowie Big Data muszą się porozumiewać bezpośrednio z pracownikami zatrudnionymi w firmie oraz specjalistami ds. danych (data scientist) by dobrze zrozumieć biznesowe cele opracować odpowiednie mechanizmy przepływów danych. Dlatego w odpowiedzi warto się skoncentrować na zaprezentowaniu umiejętności pracy zespołowej oraz pomysłów dotyczących taktyki prowadzącej do rozwiązywania problemów.

Zadający to pytanie menedżer przede wszystkim chciałby dowiedzieć się, jak szybko kandydat radzi sobie w skomplikowanych sytuacjach współpracując jednocześnie z innymi członkami zespołu.

3. Proszę wymienić jeden problem dotyczący bezpieczeństwa danych, o którym taka firma jak nasza powinna wiedzieć?

“Pytanie to służy do oceny wiedzy kandydata dotyczącej problemów związanych z bezpieczeństwem danych na jakie firmy obecnie natrafiają. Zbiory danych często zawierają informacje wrażliwe lub poufne i dlatego zapewnienie ich bezpieczeństwa musi być naturalnym i ważnym elementem w każdym projekcie związanym z analizami Big Data” mówi John Reed.

Choć inżynierowie Big Data z reguły nie zajmują się kwestiami bezpieczeństwa w takim stopniu, jak analitycy specjalizujący się w bezpieczeństwie danych, ale powinni mieć solidną wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk w ochronie firmowych danych.

“Jakie środki wykorzystałby kandydat by zapewnić bezpieczeństwo danych i dlaczego? Jakie zagrożenia mogą się potencjalnie pojawić? Trzeba pamiętać, że firmy są obecnie bardzo zainteresowane tym, by zapobiegać przypadkom naruszenia danych i zapewnić wysoki poziom ich ochrony” zwraca uwagę Felix Fermin.

Odpowiedź powinna przekonać rekrutującego, że kandydat na bieżącą zna świeżo wykryte luki w systemach i najnowsze metody zapobiegania ich wykorzystaniu.

4. Proszę mi podać przykład sytuacji, w której przewidział Pan, że pojawi się jakiś problem z bezpieczeństwem.

Osoby zajmujące się rekrutacją są zainteresowane nie tylko tym, jak kandydat zadba o ochronę firmowych danych, ale również, jak wcześniej wykorzystywał swoją podstawową wiedzę o bezpieczeństwie do zapobiegania lub przewidywania problemów.

“Zadający to pytanie chcą w rzeczywistości dowiedzieć się czy kandydat okaże się pomocny w przewidywaniu potencjalnych problemów, a także ich rozwiązywaniu w przypadku, gdy się już pojawią” mówi John Reed.

Zaprezentowanie, w jaki sposób kandydat przewidział pojawienie się zagrożenia bezpieczeństwa, pozwala osobie rekrutującej ocenić zarówno jego wiedzę, jak i umiejętności rozwiązywania problemów.

Dlatego warto pamiętać by przedstawić zarówno jak kandydat wykrył konkretną lukę lub potencjalne zagrożenie oraz doszedł do rozwiązania problemu.

5. Jakie ma Pan metody by poradzić sobie z nadążaniem za szybko zmieniającymi się nowymi technologiami?

Podobnie, jak inni specjaliści, inżynierowie Big Data będą wciąż stykać się nowymi nieznanymi im dotąd technologiami. Może to być język programowania, z którego wcześniej nie korzystali lub jakieś nowe oprogramowanie.

Pytanie tego typu jest zadawane, by ocenić predyspozycje kandydata do przyswajania nowej wiedzy lub umiejętności. Jak radzi on sobie ze śledzeniem najnowszych i najważniejszych technologii oraz jak podchodzi do sytuacji, która wymaga nowych umiejętności, w których nie jest biegły.

“Zadając to pytanie, osoby zajmujące się rekrutacją chcą się dowiedzieć, co kandydat zrobi w sytuacji, gdy zabraknie mu wiedzy na jakiś temat i czy poradzi sobie z tym problemem tak, aby prowadzony projekt wciąż mógł zostać ukończony w zaplanowanym terminie” mówi John Reed.

Opracowano na podstawie tekstu opublikowanego na portalu CIO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200