5 praktycznych powodów, dla których warto wdrożyć Zero Trust

Zero Trust to praktyczna odpowiedź na rosnącą liczbę podatności oraz stale zwiększający się stopień zaawansowania infrastruktury IT. Przedstawiamy praktyczne przykłady, które pokazują dlaczego warto wdrożyć Zero Trust w organizacji.

Cyberbezpieczeństwo w modelu Zero Trust nie jest nowym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego, ale popularność zdobyło na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wszystko w związku z cyberprzestępcami i ich działalnością w sieci, która jest coraz bardziej intensywna, a zarazem niebezpiecznie skuteczna.

Praktyczne zalety wdrożenia modelu Zero Trust
Źródło: Louise Viallesoubranne / Unsplash

Praktyczne zalety wdrożenia modelu Zero Trust

Źródło: Louise Viallesoubranne / Unsplash

Wyrafinowane metody, duże zasoby finansowe, wiedzy oraz technologiczne sprawiają, że hakerzy mają narzędzia pozwalające im skutecznie pokonać zabezpieczenia cybernetyczne nawet największych organizacji.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo urządzeń końcowych - 9 kluczowych zasad
  • Dane w centrum świata
  • Strategiczna współpraca NTT DATA Business Solutions i Beyond.pl

Badacze do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego jako odpowiedź na rosnącą liczbę cyberincydentów oraz spadający poziom zaufania do popularnych zabezpieczeń rekomendują wdrażanie cyberbezpieczeństwa w modelu Zero Trust. Zakłada ono, że żaden użytkownik, urządzenie lub usługa/aplikacja nie jest bezpieczna. Podstawą modelu Zero Trust jest ograniczenie dostępu do infrastruktury IT do najniższego, niezbędnego do pracy poziomu, przez co ryzyko cyberataku jest zauważalnie niższe. Każda aplikacja, użytkownik lub urządzenie z góry traktowane jest jako podejrzane i dopiero po poprawnej weryfikacji dopuszczane do infrastruktury IT.

Jakie praktyczne korzyści niesie wdrożenie cyberbezpieczeństwa w modelu Zero Trust w organizacji? W nieniejszym materiale przedstawiamy 5 najważniejszych powodów, dla których warto wdrożyć Zero Trust.

1. Scentralizowane zarządzanie

Infrastruktura informatyczna organizacji z roku na rok powiększa się o kolejne narzędzia, co nadaje jej jeszcze większego poziomu skomplikowania. Dodatkowo coraz większą cześć elementów znajduje się w chmurze obliczeniowej, co dodatkowo może sprawiać problemy ze skutecznym zarządzaniem całym systemem informatycznym z jednego miejsca. Brak uniwersalnego pulpitu zwiększa czas reakcji na ewentualne incydenty cyberbezpieczeństwa, które przez długi czas pozostają ukryte.

Dzięki Zero Trust wszystkie dane dostępne są w jednym miejscu
Źródło: Luke Chesser / Unsplash

Dzięki Zero Trust wszystkie dane dostępne są w jednym miejscu

Źródło: Luke Chesser / Unsplash

Dzięki wdrożeniu modelu Zero Trust można wykorzystać monitorowanie całej sieci IT organizacji z jednego miejsca. Co istotne mowa również o monitorowaniu zasobów przetwarzanych w chmurze.

Odpowiednio wdrożony model Zero Trust pozwala skutecznie monitorować wszystkie działania związane z dostępem do infrastruktury IT organizacji.

Scentralizowane zarządzanie znacząco ułatwia śledzenie użytkowników w kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego - logowań oraz typowych zachowań, aby automatycznie reagować w przypadku wystąpienia nietypowego zachowania dla danego konta.

Dodatkowo scentralizowane monitorowanie pozwala zautomatyzować wiele procedur zarządzania dostępami do poszczególnych usług, co znacząco odciąża działy IT.

2. Dopracowana analityka

Model Zero Trust dostarcza działom IT solidne narzędzia analityczne do wykrywania potencjalnych zagrożeń dla sieci, gromadzenia danych i dostarczania wskazówek w celu optymalizacji bezpieczeństwa. Wskazówki te mogą pomóc zespołom bezpieczeństwa w bardziej systematycznym wdrażaniu środków bezpieczeństwa.

Zero Trust dostarcza dopracowane dane analityczne
Źródło:  Stephen Dawson / Unsplash

Zero Trust dostarcza dopracowane dane analityczne

Źródło: Stephen Dawson / Unsplash

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu, które jest charakterystyczne dla modelu Zero Trust przetwarzane dane są kompletne i zebrane z całej infrastruktury IT, przez co odznaczają się wysoką wiarygodnością i odwzorowują stan faktyczny, co pomaga w odpowiednim dobraniu oraz wdrożeniu polityk bezpieczeństwa.

Komplet danych analitycznych pozwala analitykom ds. bezpieczeństwa IT określić poziom ewentualnego ryzyka oraz wytypować najsłabiej zabezpieczone obszary infrastruktury IT. Takie dane pozwalają na skuteczne podjęcie świadomych decyzji dotyczących zmian w obrębie całej infrastruktury IT, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dane analityczne pozwalają również zautomatyzować wybrane procesy. Na podstawie modelu bezpieczeństwa Zero Trust możliwe jest stworzenie automatycznego systemu oceny ryzyka, który będzie automatycznie akceptował lub odrzucał żądania użytkowników.

3. Zgodność z przepisami prawnymi

Firmy działające na terytorium Unii Europejskiej muszą spełniać szereg wymogów określonych uniwersalnymi przepisami prawa. Zalicza się do nich miedzy innymi rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które w szczegółowy sposób przedstawia możliwości przetwarzania danych przez organizację.

Zero Trust pozwala na łatwe spełnienie wymagań prawnych
Źródło: Mikhail Pavstyuk / Unsplash

Zero Trust pozwala na łatwe spełnienie wymagań prawnych

Źródło: Mikhail Pavstyuk / Unsplash

Dużą zaletą wdrożenia modelu bezpieczeństwa Zero Trust jest łatwa możliwość dopasowania go do zgodności z wymaganymi przez lokalne prawo regulacjami. Model Zero Trust zapewnia wysoką przejrzystość, a dzięki dokładnemu śledzeniu każdego ruchu w infrastrukturze IT znacząco ułatwia przeprowadzenie audytu.

Model Zero Trust pozytywnie wpływa również na ochronę danych użytkowników. Dedykowane narzędzia Zero Trust Network Access chronią nieupoważnione podmioty przed dostępem do sieci informatycznej dodatkowo zwiększajac ogólne bezpieczeństwo danych.

4. Zabezpieczenie urządzeń końcowych

Zero Trust pozytywnie wpływa na ochronę urządzeń końcowych, które aktualnie są najczęstszym celem ataków cybernetycznych.

Zero Trust wpływa na bezpieczeństwo punktów końcowych
Źródło: Microsoft 365 / Unsplash

Zero Trust wpływa na bezpieczeństwo punktów końcowych

Źródło: Microsoft 365 / Unsplash

Dzięki Zero Trust infrastruktura IT organizacji nie dopuszcza się automatycznej autoryzacji urządzenia końcowego.

Architektura Zero Trust zapewnia infrastrukturę do zabezpieczania komputerów sieciowych, laptopów, serwerów i punktów krytycznych. Pozwala ona chronić korporacyjne punkty końcowe, które są bardziej podatne na cyberataki, zapewniając ogólne bezpieczeństwo sieci.

Infrastruktura Zero Trust wykorzystuje rozwiązanie Software Defined Perimeter (SDP), która nadaje priorytet weryfikacji tożsamości za pomocą zapory. Dodaje więcej warstw bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko związane z cyberatakami.

5. Bezpieczeństwo usług chmurowych

Organizacje czasami obawiają się chmury obliczeniowej ze względu na przetrzymywanie danych poza własnym Data Center.

Zero Trust świetnie integruje się z usługami chmurowymi
Źródło: An Tran / Unsplash

Zero Trust świetnie integruje się z usługami chmurowymi

Źródło: An Tran / Unsplash

Wdrożenie infrastruktury Zero Trust w środowiskach chmurowych jest skomplikowane, ale jest to jedna z najlepszych metod adopcji chmury. Pozwala ona na wdrożenie sztywnych strategii cyberbezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko naruszenia danych. Podejście Zero Trust chroni wrażliwe dane i minimalizuje podatności sieci.

Organizacje mogą zapewnić bezpieczne środowisko pracy z domu, wdrażając mechanizm Zero Trust Network Access (ZTNA). ZTNA zapewnia, że użytkownicy otrzymują dostęp tylko do określonych aplikacji, co pozwala zachować prywatność użytkowników i chronić sieć. Dzięki mechanizmowi Zero Trust wdrożenie chmury staje się bezpieczniejsze, a organizacje mogą korzystać z zalet technologii chmurowych bez obaw o naruszenie danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200