5 powodów dla których firmy nie decydują się na usługi zarządzane

Jak wynika z najnowszych badań CompTIA, coraz więcej firm odnosi się sceptycznie do usług zarządzanych, a te które z nich jeszcze nie korzystają nie zdecydują się na to również w najbliższej przyszłości. Jakie są tego główne powody?

Wydaje się to dziwne, ponieważ usługi zarządzane pozwalają firmom usprawnić działanie systemu IT bez zwiększania zatrudnienia lub ponoszenia dodatkowych kosztów, na przykład na szkolenia pracowników. Jak jednak wynika z najnowszych badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę analityczną CompTIA, wyraźnie rośnie liczba firm, które zaczynają sceptycznie odnosić się do takich usług.

Bo w 2013 roku tylko 7% firm, które nie korzystały jeszcze z zarządzanych usług, deklarowało, że nie zamierzają z nich korzystać również w przyszłości. W tym roku odsetek ten wzrósł aż do 31%. Analitycy CompTIA podają główne powody, dla których firmy złożyły takie negatywne deklaracje.

Zobacz również:

1. Sceptycyzm dotyczący oszczędności jakie można poczynić, decydując się na usługę zarządzaną.

W przeszłości to właśnie potencjalne oszczędności głównie decydowały o tym, że firmy gremialnie zamawiały takie usługi. Ostatnie badanie dowodzi, że rośnie liczba menadżerów, którzy nie są przekonani, że zarządzane usługi pozwolą im rzeczywiście zaoszczędzić pieniądze. Dlatego też widać wyraźnie, iż zmieniają strategię dotyczącą tego zagadnienia. Oczekiwanie oszczędności spadło na czwarte miejsce na liście czynników decydujących o tym, że firma decyduje się skorzystać z usług zarządzanych.

Menadżerowie doszli po prostu do wniosku, że bardzo trudno jest obliczyć, jak zamówienie takiej usługi przekłada się na realne obniżenie kosztów i skrócenie czasu zwrotu inwestycji ROI (Returm of Investment). Nie mając takiego wyliczenia, firmy nie decydują się pochopnie na taki krok.

2. Brak potrzeb

Jak podaje CompTIA, wiele małych firm nie odczuwa potrzeby korzystania z takich usług z tego powodu, iż zdecydowały się wcześniej na chmurowe rozwiązania IT. A te, w znacznym stopniu pozwalają na scedowane obowiązków związanych na przykład z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu i danych na dostawców chmurowej usługi. To właśnie dlatego w ubiegłym roku 58% firm deklarowało, że integrując i rozwijając technologie IT korzystają lub planują skorzystać z usług chmurowych świadczonych przez zewnętrznych usługodawców. W tym roku odsetek takich firm spadł do poziomu 48%.

3. Generalna niechęć do usług świadczonych przez zewnętrzne firmy

Jednocześnie przedsiębiorstwa często nie decydują się na korzystanie z usług chmurowych obawiając się o bezpieczeństwo danych. To pewien paradoks, ponieważ z drugiej strony bezpieczeństwo znalazło się na drugim miejscu na liście czynników decydujących o tym, że firma zaczęła korzystać z zarządzanej usługi. Ale wiele z firm, które nie korzystają z takich usług twierdzi, że jest tak ze względu właśnie na obawy dotyczące bezpieczeństwa danych.

4. Troska o dział IT

Skorzystanie z zewnętrznych usług zarządzanych często wymaga modyfikacji procesów biznesowych. Firma może stracić kontrolę nad niektórymi funkcjami ważnymi dla prowadzenia biznesu. Wdrożenie modelu usługowego powoduje też, że odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu IT przechodzi z działu IT na menedżerów zarządzających firmą. Niektóre firmy zadają sobie w takiej sytuacji pytanie, czy dział IT jest w takiej sytuacji w ogóle potrzebny.

W raporcie CompTIA można przeczytać, że 26% firm korzystających z zarządzanych usług zredukowało obsadę działu IT, a 9% posunęło się jeszcze dalej i zlikwidowało ten dział.

Obowiązuje tu przy tym zasada – im mniejsza jest firma, tym bardziej prawdopodobne są cięcia personalne. I tak aż 72% firm zatrudniających 100 i więcej pracowników nie zredukowało zatrudnienia w dziale IT. W przypadku firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników, odsetek takich firm wynosi tylko 41%.

5. Obawa o utratę płynności działania w okresie przejściowym

Każde przejście na nowy system – w tym na zarządzane usługi – wiąże się z koniecznością zreorganizowania pracy firmy. Nie jest to łatwy proces i firmy obawiają się, że w takim przejściowym okresie ucierpi na tym ich biznes. To właśnie dlatego największym powodzeniem cieszą się takie zarządzane usługi, które jest stosunkowo łatwo wdrożyć i które nie dezorganizują w okresie przejściowym pracy firmy.

Jak podaje CompTIA, 72% wszystkich firm korzystających z zarządzanych usług używa ich do takich celów, jak backup danych czy odzyskiwania systemu po awarii. Jest to najważniejszy powód, dla którego firmy decydują się na zarządzaną usługę, a 21% z ankietowanych firm deklaruje, że zdecyduje się na taki krok w przyszłości.

68% firm korzysta z zarządzanych usług zwiększających bezpieczeństwo systemu IT, takich jak ochrona przez atakami i wirusami lub spamem (drugie miejsce na liście). Tu 24% firm deklaruje, że zdecyduje się na taki krok w przyszłości.

Na trzecim miejscu listy wymieniającej najważniejsze powody, dla których firmy decydują się na zarządzaną usługę, znajdują się usługi typu „storage” (magazynowanie danych). 64% firm korzysta z takiej zarządzanej usługi, a 27% deklaruje, że zdecyduje się na taki krok w przyszłości.


TOP 200