40 plików rekompensat

Do ministerstwa spraw wewnętrznych wpłynęło już ponad 40 plików z nazwiskami osób uprawnionych do otrzymania rekompensat.

Do ministerstwa spraw wewnętrznych wpłynęło już ponad 40 plików z nazwiskami osób uprawnionych do otrzymania rekompensat.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest prawie w połowie drogi do sporządzenia kompletnych list osób ze sfery budżetowej, uprawnionych do otrzymania świadectw rekompensacyjnych, które będzie można w przyszłości wymienić na udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach. Rekompensata należy się tym, którzy w latach 1991-92 pracowali w sferze budżetowej i nie otrzymali należnej waloryzacji płacy. Liczbę uprawnionych szacuje się na 3,5-4 mln osób. Oprócz pracowników sfery budżetowej, Sejm przyznał uprawnienia do odbioru świadectw rekompensacyjnych także bezdomnym.

Jak oblicza departament PESEL, do połowy maja br. do resortu wpłynęło ponad milion nazwisk uprawnionych, którzy pracowali w urzędach centralnych, z czego 800 tys. nazwisk pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie dostarczono jeszcze plików z większości urzędów wojewódzkich. Gotowy plik, sprawdzony pod kątem zgodności z bazą PESEL, zostanie przekazany do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych najprawdopodobniej we wrześniu br.

Departament PESEL dba również o to, by zliczany był cały okres zatrudnienia w sferze budżetowej osoby uprawnionej w latach 1991-92. Oprogramowanie autorstwa Piotra Swaczyny i Piotra Wyryszuka z Terenowych Banków Danych automatycznie zlicza okres zatrudnienia, od którego zależy liczba przyznanych uprawnionemu świadectw.

Na wszelki wypadek MSWiA dysponuje również plikiem przed scaleniem, który może - jak przyznają pracownicy departamentu PESEL - posłużyć do weryfikacji niezgodnych ze sobą danych. "Jeśli ktoś twierdzi, że otrzymał mniej świadectw niż powinien, jesteśmy w stanie podać mu dokładne terminy zatrudnienia w jego miejscu pracy na początku lat 90." - twierdzi Marek Benczyński, dyrektor departamentu PESEL.

Dystrybucja świadectw udziałowych rozpocznie się z chwilą wyboru przez Ministerstwo Skarbu w drodze przetargu biur maklerskich. Powiadomieni przez pocztę uprawnieni otrzymają listę biur i będą mogli zgłosić się po odbiór świadectwa. Dla bezpieczeństwa biuro nie będzie mieć pliku z listą uprawnionych, ale poprzez kontakt z KDPW uzyska informację, czy rzeczywiście zgłaszająca się do biura osoba jest uprawniona do odbioru świadectwa. Całość procesu weryfikacji zgłaszających się będzie przeprowadzana elektronicznie.

W przypadku rozbieżności dane będą uzgadniane między znajdującym się w KDPW rejestrem, informacjami z dowodu osobistego zgłaszającego się i bazą PESEL. Jak twierdzą przedstawiciele resortu, pozwoli to uaktualnić bazy, które - ich zdaniem - w wielu wypadkach mogą okazać się nieprzydatne, np. w przypadku adresu zamieszkania.

1 161 447 uprawnionych

Nazwiska 1 161 447 osób wraz z danymi o zatrudnieniu w administracji państwowej w latach 1991-92 otrzymało MSWiA. Zbiór ten zostanie przekazany we wrześniu br. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, tak aby w końcu roku można było przystąpić do rozdawania świadectw udziałowych tym, którym nie zrewaloryzowano płac na początku lat 90.