3Com zakupił BICC

3Com, amerykański producent sieci, postanowił zrezygnować z podstawowej dotychczas działalności (tworzenia sieci LAN) i przestawić się całkowicie na wytwarzanie systemów łącznościowych między różnymi sieciami.

3Com, amerykański producent sieci, postanowił zrezygnować z podstawowej dotychczas działalności (tworzenia sieci LAN) i przestawić się całkowicie na wytwarzanie systemów łącznościowych między różnymi sieciami. By silniej usadowić się na kontynecie europejskim, zakupił BICC Data Networks - filię brytyjskiego koncernu elektronicznego BICC. Nowy nabytek, zakupiony za 25 mln USD w gotówce i 0,5 mln akcji 3Com, wniósł w "posagu" gniazda serii Etherconnect Systems (ECS) umożliwiające podłączenie do różnych typów kabla. Ich brak stanowił lukę w ofercie amerykańskiej firmy. Oprócz produktów, Amerykanie przejmują też 100-osobowy zespół konstruktorów, z którym wiążą wielkie nadzieje.

Ostateczne przejęcie firmy ma nastąpić w marcu. Nie jest jasne czy Amerykanie przejmą również oferowane prze BICC pod nazwą Isolan wzmacniaki, złączki, nadajniki-odbiorniki (transceiver), mostki do sieci Ethernet i FDDI, jak również komponenty do układów zabezpieczenia i zarządzania siecią. Gdyby tak było, staliby się po Synoptics, Cabletronic i Ungermann-Bass czwartym pod względem wielkości producentem gniazd na świecie.


TOP 200