3Com przedstawił wyniki za III kw.

W III kw. 1999 roku finansowego 3Com uzyskał przychody w wysokości 1,4 mld USD, co oznacza 13-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego (1,25 mld USD). Zysk netto wyniósł 89,7 mln USD (13,9 mln USD).

W III kw. 1999 roku finansowego 3Com uzyskał przychody w wysokości 1,4 mld USD, co oznacza 13-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego (1,25 mld USD). Zysk netto wyniósł 89,7 mln USD (13,9 mln USD).

Wyniki te uwzględniają m.in. koszt przejęcia francuskiego Smartcode Technologies i udziałów w ICS Networking. W tym okresie przychody ze sprzedaży produktów systemowych wyniosły ok. 704 mln USD. Pozostałe uzyskano ze sprzedaży modemów i innych klienckich urządzeń dostępowych.