25 tysięcy komputerów do szkół

Do 16 października br. zostaną ogłoszone wyniki 10 przetargów na dostawę sprzętu i uruchomienie szkolnych pracowni komputerowych na ogólną kwotę ponad 93 mln zł.

Do 16 października br. zostaną ogłoszone wyniki 10 przetargów na dostawę sprzętu i uruchomienie szkolnych pracowni komputerowych na ogólną kwotę ponad 93 mln zł.

W ustawie budżetowej na 1998 r. oddano do dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej 95 mln zł na wyposażenie szkół podstawowych w środki dydaktyczne potrzebne w edukacji informatycznej. Koordynatorzy edukacji informatycznej - pracownicy kuratoriów wspomagający pracę nauczycieli informatyki i komputeryzację szkół - przygotowali projekt "Szkoła doby Internetu w globalnym społeczeństwie informacji. Pracownia internetowa w każdej gminie", traktowany jako pilotaż do Narodowego Programu Edukacji Informatycznej.

Serwer i 9 komputerów

Osią projektu jest utworzenie w wytypowanej przez gminę szkole podstawowej 10-stanowiskowej pracowni komputerowej wyposażonej w komputery PC lub Apple Macintosh, połączone siecią lokalną, z możliwością dostępu do Internetu z każdego stanowiska. W skład każdej pracowni wchodzi komputer nauczycielski (serwer) i 9 uczniowskich (stacje robocze), drukarka i modem.

Tak powstałą siecią w technologii klient/serwer ma zarządzać pakiet Microsoft Back Office Small Business Server. Komputery z procesorem Pentium MMX 266 MHz i 15" monitorem kolorowym mają być wyposażone w Windows 98 PL, Works 4.0 PL. Specyfikacja przetargowa obejmuje także wykonanie instalacji sieciowej, konfigurację sprzętu i podłączenie pracowni do Internetu. Przetargi ogłosił i nadzoruje Wydział Informatyki Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jeszcze w tym roku?

"Między 25 września a 16 października poznamy oferty w 10 przetargach ogłoszonych w sierpniu br. na dostawę sprzętu i uruchomienie pracowni komputerowych na łączną kwotę ponad 93 mln zł" - mówi Jerzy Dałek, naczelnik Wydziału Informatyki MEN. Łączna liczba dostarczonych do szkół komputerów to prawie 25 tys. "Dwa przetargi na pracownie komputerowe Macintosh i drukarki laserowe mają charakter ogólnopolski. Pozostałe dotyczą wcześniej ustalonych regionów kraju" - wyjaśnia Jerzy Dałek.

Jego zdaniem jest szansa, że uczniowie będą korzystać z pracowni jeszcze w tym roku, jeśli firmy rzeczywiście poradzą sobie z instalacją stanowisk komputerowych w ciągu jednego dnia w każdej szkole. Do przetargów stanęło 40 firm polskich i zagranicznych, w tym Optimus SA, JTT, NTT, Hewlett-Packard i Compaq. Jerzy Dałek nie wyklucza, że w przetargach zostaną wybrane dwie firmy. Przypomina wszakże, że kryteria ocen ofert - oprócz ceny (65%) i wiarygodności ekonomicznej oferenta (10%) - dotyczą również koncepcji realizacji zamówienia i wiarygodności oferty (15%). Przykładowo, gdy firma wygra w 4 przetargach i miałaby szansę w 5 przetargu, komisje przetargowe będą zwracały uwagę, czy jest ona rzeczywiście w stanie podołać kontraktowi, m.in. mając wystarczającą liczbę zespołów do instalowania pracowni.

Jeśli pilotaż zakończy się powodzeniem, zostanie rozszerzony na inne szkoły, o ile rząd podejmie decyzję o uchwaleniu Narodowego Programu Edukacji Informatycznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200