19 kliknięć

Po wybraniu dowolnych stron WWW dotarcie z jednej z nich na drugą, przy posługiwa- niu się jedynie dowiązaniami widocznymi na tych stronach, wymaga przeciętnie 19 kliknięć, czyli 19 przejść przez odwołania URL. Ta teza to wynik pracy badawczej, prowadzonej w amerykańskim Uniwersytecie Notre Dame (http://www.nd.edu) przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Alberta Laszlo Barabasi. Do stwierdzenia tego faktu potrzebne było oprogramowanie, które analizowało pajęczynę WWW, tworząc bazę odwiedzanych stron i znalezionych dowiązań. Z analizy wielu statystycznych danych dotyczących opisu znalezionych stron wyłoniła się magiczna liczba 19. Można ją traktować jako dzisiejszą wartość średnicy WWW. Z czasem będzie ona rosła w postępie logarytmicznym, co oznacza, że zwiększenie liczby stron o rząd wielkości doprowadzi jedynie do jednostkowego wzrostu wartości średnicy. Badania mogą znaleźć zastosowanie przy analizie innych złożonych sieci (energetycznych, zależności społecznych itd.).

Według innych badań przeprowadzonych przez naukowców z firmy NEC, Internet obecnie zawiera ok. 800 różnych rodzajów stron WWW (ogólne ponad 6 terabajtów informacji tekstowej), z czego najlepsze serwisy przeszukujące zawartość Internetu (jak Infoseek) mogą zindeksować jedynie kilkanaście procent (łączne "pokrycie" wszystkich szperaczy przekracza zaledwie 40% wszystkich stron WWW).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200