16 MB RAM dla CA-Clippera

Firma Computer Associates wprowadza na rynek pakiet CA- Clipper/ExoSpace.

Firma Computer Associates wprowadza na rynek pakiet CA- Clipper/ExoSpace.

Umożliwia on uruchamianie programów napisanych za pomocą CA-Clipper w trybie Protect Mode i wykorzystania do 16 MB RAM. Dzięki temu usunięta została bariera 640 kB dostępnej pamięci. ExoSpace pozwala na korzystanie z DOS Protected Mode Interface (DPMI), Virtual Control Program Interface (VCPI) i protokołów XMS. Program umożliwia dołączenie go do istniejącej aplikacji, często bez konieczności zmiany kodu, eliminuje stronicowanie pamięci wirtualnej oraz zawiera linker pracujący w trybie protect, który automatycznie tworzy nakładki kodu, jeśli jest to konieczne.

CA-Clipper/ExoSpace wymaga co najmniej: CA-Clipper 5.01 i DOS 3.1; procesora Intel 80286, 386, 486 lub Pentium oraz 2 MB pamięci RAM.

Cena promocyjna pakietu (do 31.10.93) wynosi 115 USD. Bliższych informacji udziela dystrybutor produktów firmy Computer Asscociates: Computer Solutions International, ul. Świętojerska 4/10, 00-236 Warszawa, tel. 31 64 69, fax 31 86 42.


TOP 200