13 rzeczy, które warto wiedzieć o mobilnych płatnościach zbliżeniowych i być bezpiecznym

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował listę zasad bezpieczeństwa, który warto przestrzegać przy korzystaniu z mobilnych płatności zbliżeniowych, aby uniknąć przykrych konsekwencji finansowych. UKNF zaleca ostrożność w związku z rosnącą popularnością nowego sposobu płatności z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej NFC (near field communication).

UKNF zaleca:

1. Zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie warunków umowy o świadczenie usługi NFC.

2. Weryfikację i dostosowanie do własnych potrzeb wysokości limitu transakcyjnego dla sumy wielokrotnych płatności zbliżeniowych, jakie można wykonać bez podania kodu PIN. Limity transakcji wielokrotnych mogą być jednolite, ustalone przez bank (zwykle od 100 zł do kilkuset zł) lub określone indywidualnie przez klienta.

3. Uaktywnienie lub niewyłączanie dostępnych w smartfonie zabezpieczeń, w tym blokad uruchomienia aparatu, inicjalizacji karty SIM-NFC oraz wprowadzenie hasła do aplikacji płatniczej.

4. Zainstalowanie w smartfonie oprogramowania zabezpieczającego (skanera antywirusowego, zapory sieciowej) oraz jego regularna aktualizacja.

5. Niestosowanie łatwych do odgadnięcia numerów PIN np. 0000, 1111 itp. oraz niezapisywanie kodów PIN w sposób jawny. Nie należy przechowywać zapisanych kodów PIN w pamięci telefonu oraz w innych miejscach, w których istnieje ryzyko jego kradzieży, np. w portfelu. W przypadku podejrzenia ujawnienia kodów PIN nieuprawnionym osobom, należy niezwłocznie dokonać ich zmiany, ponieważ potencjalne straty mogą być znacznie wyższe niż wynikające z limitów transakcji zbliżeniowych.

6. Korzystanie z funkcji bieżącego informowania o wykonanej transakcji komunikatem SMS oraz okresowa kontrola zgodności wyciągu z rachunku bankowego z wykonanymi transakcjami.

NFC według UKNF

NFC umożliwia bezstykowy, radiowy kontakt instrumentu płatniczego z czytnikiem. Jej zastosowanie umożliwia wygodne i szybkie wykonywanie tzw. płatności zbliżeniowych. Charakterystyczną cechą płatności zbliżeniowych funkcjonujących w Polsce jest brak konieczności autoryzowania jednorazowej transakcji do kwoty 50 zł kodem PIN. Technologia NFC może być zastosowana nie tylko w kartach płatniczych, ale również w gadżetach umożliwiających dokonywanie bezstykowych płatności (breloki, zegarki itp.), wyposażonych w mikroprocesor i miniaturową antenę oraz głównie w telefonach komórkowych (smartfonach) z funkcjonalnością NFC. W przypadku smartfonów płatności mogą być realizowane z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji współpracującej z modułem NFC, zintegrowanym z telefonem oraz danych karty płatniczej umieszczonych na karcie SIM-NFC lub SD-NFC. Funkcja płatności zbliżeniowej może być dołączona do karty płatniczej debetowej lub tzw. przedpłaconej (elektroniczna portmonetka).

7. Niezwłoczne formalne zgłaszanie bankowi faktu wykonania nieuprawnionych transakcji.

8. Unikanie instalowania w smartfonie oprogramowania pochodzącego z nieautoryzowanych źródeł, w tym przekazywanego pocztą elektroniczną lub SMS / MMS. Instalację aplikacji, zwłaszcza z nieznanych źródeł powinna poprzedzać jej weryfikacja przez oprogramowanie antywirusowe.

9. Wyłączanie telefonu przed oddaniem do depozytu, szatni itp. Zalecane jest również całkowite wyłączenie w nim funkcjonalności bezprzewodowych (Bluetooth, IRDA, Wi-Fi, WirelessHD), gdy nie są one wykorzystywane.

10. Nieoddawanie telefonu do serwisu wraz z kartą SIM-NFC, SD-NFC, jeżeli limit płatności zbliżeniowych nie został wcześniej zablokowany.

11. W przypadku utraty lub kradzieży telefonu z funkcją NFC niezwłoczne blokowanie karty SIM-NFC u operatora telekomunikacyjnego oraz w banku. Zgłoszenie do operatora komórkowego nie jest wystarczające do zastrzeżenia karty płatniczej. W przypadku utraty lub kradzieży karty, breloka lub naklejki z funkcjonalnością NFC należy niezwłoczne zablokować kartę płatniczą w czynnym całodobowo centrum operatora karty lub banku - wydawcy karty.

12. Zapisanie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów centrum rozliczeniowego operatora karty i banku, pod którymi można zgłaszać zastrzeżenie karty płatniczej.

13. W przypadku przekazywania telefonu do użytkowania innej osobie należy dokonać dezaktywacji usługi NFC, gdyż może istnieć ryzyko utraty środków na rachunku powiązanym z usługą płatności zbliżeniowych. Zasada dotyczy również karty SIM, która w usłudze NFC stanowi nośnik danych niezbędnych do realizacji transakcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200