12 największych wyzwań dzisiejszego IT

Niepewność ekonomiczna, potrzeba ciągłego zwiększania wartości biznesowej oraz zmieniające się sposoby pracy i wykorzystywania IT mają ogromny wpływ na agendę CIO – w połowie roku zmieniają się priorytety.

12 największych wyzwań dzisiejszego IT

Fot. David McEachan/Pexels

Lista oczekiwań wobec CIO wciąż się wydłuża, są pod presją wykorzystania nowych technologii i wspierania organizacji, przy jednoczesnym poprawianiu wydajności, radzeniu sobie z wyzwaniami kadrowymi i borykaniu się z niedoborami umiejętności technicznych.

Oczywiście każdy CIO ma swoją unikalną listę priorytetów i wyzwań, związaną z celami przedsiębiorstwa i jego branżą. Jednak poniższe 12 kwestii to problemy uniwersalne, z którymi CIO często muszą się dziś zmagać.

Zobacz również:

1. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa

Większość dyrektorów IT nie tylko postrzega cyberbezpieczeństwo jako jedną z najważniejszych kwestii, ale większość z nich wymienia je jako swoje zmartwienie nr 1.

Weźmy pod uwagę wyniki raportu 2023 Insight Intelligent Technology Report, opracowanego przez IDC InfoBrief. Badanie wykazało, że dla 56% respondentów cyberbezpieczeństwo jest jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami.

Tymczasem globalne badanie CIO przeprowadzone przez Lenovo wykazało, że 66% CIO wymieniło cyberbezpieczeństwo/ransomware, a 66% prywatność/bezpieczeństwo danych jako najważniejsze wyzwania.

"Wraz z rozwojem technologii hakerzy dostosowują swoje metody do nowych norm, co sprawia, że zagrożenia bezpieczeństwa są stałym problemem, który wymaga od liderów IT i ich zespołów czujności przez całą dobę" - mówi Jeremy Rafuse, vice president of IT, head of digital workplace w firmie GoTo.

2. Operacjonalizacja sztucznej inteligencji

Według wielu źródeł, wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji - a zwłaszcza generatywnej sztucznej inteligencji - również dominuje w agendzie CIO.

"Pytanie nr 1 w dzisiejszych czasach brzmi: Jak wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję?" - mówi Thomas Phelps, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej i CIO w Laserfiche. "Jest to zagadnienie poruszane przez kadrę kierowniczą, zarząd, na spotkaniach branżowych i w mediach; wszędzie słyszy się o generatywnej sztucznej inteligencji".

Phelps i inni dyrektorzy ds. technologii twierdzą, że koncentrują się na tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w swoich organizacjach, aby nie tylko być bardziej skutecznym i wydajnym, ale także bardziej innowacyjnym i transformacyjnym. Ich dodatkowym zadaniem jest jednak robienie tego w bezpieczny i etyczny sposób, co wymaga opracowania nowych strategii, praktyk i zasad zarządzania, które dla wielu są nadal w fazie wstępnej.

3. Radzenie sobie z presją ekonomiczną i niepewnością

Chociaż większość CIO odnotowała wzrost budżetów IT, twierdzą oni również, że odczuwają skutki inflacji, ponieważ dodatkowe pieniądze nie pokrywają wyższych kosztów.

Na przykład badanie „CIO Pulse: 2023 Budgets and Priorities” przeprowadzone przez SoftwareOne podaje, że 93% z 600 ankietowanych liderów IT stwierdziło, iż ich budżety wzrosły, ale 83% twierdzi również, że będą musieli osiągnąć więcej przy mniejszych nakładach.

To sprawia, że dyrektorzy IT zastanawiają się, w jaki sposób mogą zwiększyć wydajność zarówno w swoich własnych działach, jak i w całych organizacjach.

"W dobie niepewności gospodarczej pojawia się wiele pytań o to, czy jesteśmy tak wydajni, jak to tylko możliwe i czy naprawdę rozumiemy nasze koszty" - mówi Joseph Bruhin, CIO Breakthru Beverage Group.

Barry Brunsman, dyrektor w firmie KPMG świadczącej profesjonalne usługi i lider jej Globalnego Centrum Doskonałości CIO, mówi, że CIO chodzą po linie: koncentrują się na zapewnieniu wydajności, aby ich organizacje były przygotowane na wypadek recesji, ale jednocześnie nie chcą ograniczać inicjatyw, które mogłyby lepiej pozycjonować ich organizacje, jeśli gospodarki pozostaną stabilne lub wzmocnione. "Istnieje pewien rodzaj paraliżu wokół tego, co CIO zamierzają zrobić" - mówi.

4. Szybka modernizacja

Stale rosnące tempo zmian technologicznych również przyciąga uwagę CIO.

Joel Schwalbe, CIO firmy biotechnologicznej Transnetyx, mówi, że koncentruje się na ciągłym zmniejszaniu długu technicznego i modernizacji stosu technologicznego swojej firmy, aby jego zespół IT mógł zminimalizować zasoby potrzebne do utrzymania środowiska i zamiast tego zmaksymalizować czas i energię przeznaczoną na wspieranie celów biznesowych. Jego zdaniem, to ciągłe wyzwanie.

"To trudne, ponieważ wraz z rozwojem technologii, chcesz mieć pewność, że stawiasz na właściwe obszary" - mówi, dodając, że celem jest utrzymanie wysiłków związanych z modernizacją i transformacją, aby "nie dojść do punktu, w którym dług technologiczny staje się problemem".

Globalne badanie CIO przeprowadzone przez Lenovo daje pewien wgląd w tę kwestię. 61% respondentów uważa, że "ich firma odczułaby wpływ w ciągu nie więcej niż kilku tygodni, gdyby wstrzymała wydatki na inicjatywy związane z transformacją cyfrową".

Co więcej, 57% stwierdziło, że wymieniłoby połowę lub więcej obecnej technologii swojej firmy, gdyby mieli szansę zacząć od zera, a 25% stwierdziło, że wymieniłoby większość lub całość.

5. Znaczące innowacje

Oczywiście, jak wiedzą dyrektorzy ds. informatyki, wysiłki modernizacyjne nie mogą być podejmowane tylko w celu pozyskania nowych technologii. Modernizacja musi napędzać cele biznesowe i ostatecznie transformację.

Dlatego też, jak mówi Phelps, on i inni CIO nadal budują "ciągłą kulturę innowacji" w swoich działach IT i całych organizacjach.

CIO są dobrze przygotowani do podjęcia się tego zadania, mówi Phelps, ponieważ pracują we wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa i są jednymi z najlepiej przygotowanych do proponowania i dostarczania innowacyjnych usług cyfrowych.

"Wszystko jest teraz cyfrowe, a CIO muszą kształtować tę narrację. To sprawiło, że rola CIO wzrosła do roli cyfrowego lidera, który może podłączyć się do innowacyjnych inicjatyw" - dodaje Phelps.

Badania potwierdzają nacisk na IT jako innowatora: w badaniu Technology Pulse Poll z maja 2023 r. przeprowadzonym przez firmę świadczącą profesjonalne usługi EY, 94% ankietowanych dyrektorów ds. technologii stwierdziło, że "innowacje w całej firmie pomogą im wyjść z obecnego spowolnienia gospodarczego w stanie lepszym niż wcześniej"; 94% stwierdziło, że ich firma planuje zwiększyć inwestycje w IT lub nowe technologie w ciągu najbliższego roku; a 81% stwierdziło, że ich firma planuje dokonać przejęcia związanego z innowacjami w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

6. Zapewnienie propozycji wartości IT

Tak jak innowacje muszą przynosić przedsiębiorstwu wymierne zyski, tak samo od CIO oczekuje się współpracy z kolegami z biznesu w celu obliczenia wartości inicjatyw technologicznych.

Jak wyjaśnia Bruhin, CIO muszą dziś mieć - i zaszczepiać swoim partnerom, którzy proszą o nowe technologie - "mentalność realizacji korzyści".

"Należy skupić się na wartości, jaką wygeneruje to dla organizacji" - dodaje.

7. Wgląd w dane

Mówiąc o wartości, CIO zastanawiają się również, jak zmaksymalizować wszystkie inwestycje związane z danymi, które poczynili w ostatnich latach.

Badanie CIO's 2023 State of the CIO wykazało, że 34% liderów IT wymienia wykorzystanie danych jako główną inicjatywę technologiczną, co plasuje ją na drugiej pozycji na liście priorytetów - tuż za bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem.

Badanie EY Technology Pulse Poll wykazało, że 62% ankietowanych dyrektorów ds. technologii nadało priorytet inwestycjom w duże zbiory danych i analitykę.

Jednak tam, gdzie w poprzednich latach inwestycje koncentrowały się na budowaniu solidnej infrastruktury danych, CIO wydają teraz na technologie i szkolenia, aby pomóc ludziom w całej organizacji korzystać z danych.

"Obserwujemy przesunięcie wydatków na technologie, które napędzają demokratyzację danych i analityki - i spodziewamy się, że wydatki te widocznie wzrosną" - mówi Brunsman, dodając, że chociaż wiele organizacji ma specjalistów od danych generujących wnioski z ogromnych zbiorów danych, które zgromadzili, to teraz chcą dotrzeć do miejsca, w którym każdy w ich organizacji może uzyskać wartość z danych.

8. Transformacja w celu spełnienia wymogów regulacyjnych

Jak mówi Ray Velez, globalny CTO w firmie konsultingowej Publicis Sapient, dyrektorzy ds. informatycznych nadal współpracują ze swoimi kolegami z kierownictwa nad zarządzaniem danymi.

To prawda, że wielu CIO od lat współpracuje w tym zakresie z dyrektorami ds. danych, dyrektorami ds. marketingu i innymi liderami C-suite. Jednak, jak zauważa Velez, zasady i przepisy dotyczące danych ewoluują.

W rezultacie Velez mówi, że widzi "duży nacisk na modernizację stosu danych klientów" i wdrażanie nowych technologii, które pozwalają organizacjom spełniać wymogi regulacyjne, takie jak oferowanie możliwości rezygnacji klienta, jednocześnie umożliwiając organizacjom dostęp i wykorzystanie danych potrzebnych do zapewnienia spersonalizowanej obsługi klienta i spostrzeżeń dla decydentów.

"CIO muszą być w stanie dostarczać takie rzeczy, jak zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych i współpracować z innymi, aby tworzyć i przekształcać sposób, w jaki dane klientów są wykorzystywane, przechowywane i komunikowane z propozycją wartości" - dodaje Velez.

9. Demokratyzacja rozwoju technologii

CIO nie tylko oddają dane w ręce pracowników w swoich organizacjach; coraz częściej umieszczają tam również narzędzia do tworzenia oprogramowania.

Firma badawcza IDC przewiduje, że sprzedaż platform low-code/no-code będzie rosła w szybkim tempie - 13,9% rocznie - do 2026 roku.

Jamie Smith, CIO w University of Phoenix, uważa, że umożliwienie pracownikom spoza IT tworzenia własnych możliwości jest "mnożnikiem siły", który przynosi korzyści całej organizacji, umożliwiając pracownikom znajdującym się najbliżej procesów biznesowych i klientów tworzenie cyfrowych doświadczeń, których chcą i potrzebują, aby wykonać swoją pracę.

10. Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów

Globalna firma doradztwa biznesowego Protiviti przeprowadziła ankietę wśród 1 304 dyrektorów i kierowników wyższego szczebla, aby zrozumieć najważniejsze zagrożenia, przed którymi stoją. Co znalazło się na szczycie ich listy? Zdolność do przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów na zacieśniającym się rynku pracy, co ich zdaniem ogranicza ich zdolność do osiągania celów operacyjnych.

Chociaż wielu liderów funkcjonalnych doświadcza wyzwań związanych ze znalezieniem i utrzymaniem talentów, CIO są jednymi z najbardziej obciążonych pod tym względem.

"Globalny niedobór talentów obciążył rynek pracy, a naukowcy spodziewają się, że kwestia ta będzie się pogarszać - prognozuje się, że do 2030 r. 85 milionów miejsc pracy pozostanie nieobsadzonych z powodu braku wykwalifikowanych pracowników" - mówi Rafuse. "Ponieważ postęp technologiczny przyspiesza z dnia na dzień, możliwe jest, że problem jeszcze się pogłębi, zanim się poprawi. Działy IT muszą być w stanie nadążyć za ciągłymi aktualizacjami, nowymi systemami operacyjnymi i pojawiającymi się zagrożeniami, w przeciwnym razie zespoły z niewystarczającą liczbą pracowników mogą pozostać w tyle. Przy tak dużej konkurencji o największe talenty i zwolnionych pracownikach z firm Big Tech, firmy muszą być kreatywne w tym, jak się wyróżniają. CIO i liderzy IT powinni również stale badać metody inwestowania w wewnętrzne podnoszenie kwalifikacji swoich obecnych pracowników w celu przyciągnięcia i utrzymania talentów".

11. Przygotowanie zespołów IT na przyszłość

CIO muszą myśleć nie tylko o swoich dzisiejszych zespołach, ale także o zespołach jutra.

Pracownicy IT muszą nadążać za ewoluującymi technologiami, aby zapewnić, że będą w stanie dostarczać i wspierać narzędzia i możliwości, których ich organizacje będą potrzebować, aby odnieść sukces. Co więcej, specjaliści technologiczni chcą zdobywać nowe umiejętności, a liczne badania pokazują, że zmienią pracę, jeśli poczują stagnację w swojej obecnej roli. (W jednej z ostatnich ankiet 47% ankietowanych pracowników technologicznych stwierdziło, że rozważa odejście z obecnej pracy, aby rozwijać swoje umiejętności).

"Wykwalifikowana siła robocza IT będzie nadal trudna do znalezienia w przyszłości, więc dyrektorzy ds. informatyki bardziej niż kiedykolwiek będą musieli szukać możliwości podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników" - mówi Matt Deneroff, wiceprezes ds. rozwiązań w zakresie talentów technologicznych w firmie rekrutacyjnej Robert Half.

12. Tworzenie hybrydowego środowiska pracy, które działa dla wszystkich

CIO twierdzą, że sami również muszą nauczyć się pracować w nowy sposób, gdy świat się zmienia, szczególnie jeśli chodzi o wspieranie hybrydowej siły roboczej w całej organizacji, a także kierowanie własnymi zespołami w tym nowym modelu miejsca pracy.

"Wyposażenie pracowników w narzędzia i wsparcie, których potrzebują do wykonywania swojej pracy, bez względu na to, gdzie się znajdują, musi być najwyższym priorytetem dla zespołów IT" - mówi Rafuse.

Jednocześnie Rafuse twierdzi, że CIO, w tym on sam, powinni zastanowić się, co to oznacza dla pracowników IT.

"Menedżer IT musi zrównoważyć tę elastyczność z zachowaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Tylko dlatego, że zespoły IT mogą być zawsze aktywne, nie oznacza, że powinny, jeśli chcesz zatrzymać dobre talenty na dłuższą metę" - mówi, zauważając, że "firmy powinny dążyć do jakości, a nie ilości, usprawniając liczbę technologii i oprogramowania, z których korzystają, zmniejszając w ten sposób obciążenie IT. Stworzy to bardziej pozytywne i funkcjonalne wirtualne środowisko pracy dla pracowników, jednocześnie zmniejszając tarcia między działami i wypalenie zespołu IT".

Tekst pochodzi z CIO.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200