100% Polaków z dostępem do Internetu w roku 2020!

W wywiadzie dla Gazety, Magdalena Gaj, wiceminister infrastruktury zapowiedziała, że wydane zostaną wszystkie fundusze przeznaczone na rozwój sieci w Polsce.

Według zapowiedzi wiceminister od marca odpowiadającej za inwestycje internetowe, celem jest podłączenie do sieci 100% Polaków w ciągu tej dekady. Połowa z nich ma mieć zaś łącza o szybkości 100 Mb/s.

Powodem słabego wydawania funduszy na rozwój dostępu do Internetu (na poziomie 5%) jest - jak mówi Magdalena Gaj - przypisane ich do regionalnych programów operacyjnych, nad którymi rząd nie ma kontroli. Z drugiej zaś strony marszałkowie i samorządy nie mają doświadczenia w tego typu inwestycjach. Dlatego niewiele zrobili.

Zobacz również:

Dlatego rząd proponuje stworzenie tzw. projektu systemowego, którego zadaniem byłoby wspieranie samorządów w budowaniu szerokopasmowego Internetu oraz edukacja, jak go potem wykorzystać. Na początku marca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury zdecydowały, że funkcję koordynatora budowy sieci internetowych w Polsce będzie sprawował ostatni z tych resortów. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące dofinansowania projektu.

Magdalena Maj planuje także regularne spotkania z prezesami firm telekomunikacyjnych i prezesem UKE. "Pokażemy przedsiębiorcom, co budują samorządy i ile trzeba zbudować prywatnymi rękami. Poprosimy w zamian o wskazanie barier inwestycyjnych czy prawnych, jeśli takie jeszcze istnieją, i postaramy się je znieść" - deklaruje.

Więcej w artykule na Wyborcza.biz.


TOP 200