10 trendów technologicznych na 2023 r. - prognoza Gartnera

Gartner wskazuje bezprzewodowość, AI, superaplikacje i zrównoważony rozwój wśród kluczowych strategicznych kwestii na rok 2023.

Kierownicy działów informatycznych muszą spoglądać dalej (poza oszczędności) na nowe formy doskonałości operacyjnej i poszukiwać technologii, które pomogą im zoptymalizować odporność, skalować rozwiązania branżowe i dostarczanie produktów, a także być pionierami nowych form zaangażowania - wynika z 10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych na rok 2023, ujawnionych podczas Sympozjum IT/Xpo 2022 firmy Gartner.

Obejmują one wiele form łączności bezprzewodowej, sztuczną inteligencję i zrównoważony rozwój, według Francesa Karamouzisa, wybitnego wiceprezesa i analityka w firmie Gartner, a wydarzenia zewnętrzne jeszcze bardziej utrudniają podejmowanie decyzji przez profesjonalistów IT. :W zależności od regionu świata, w którym się znajdujesz, istnieje wiele problemów, takich jak potencjalna recesja, obawy związane z łańcuchem dostaw, wojna na Ukrainie i jej wpływ, a także kwestie związane z energią” - powiedział Karamouzis.

Zobacz również:

Kierownicy działów IT muszą skupić się na dalszym przyspieszaniu transformacji cyfrowej i rozważyć możliwe zastosowania zarówno technologii, które można zastosować natychmiast, jak i tych, które są na horyzoncie. Mając to jako tło, 10 najważniejszych strategicznych trendów technologicznych Gartnera na rok 2023 wygląda następująco:

5G i Wi-Fi 6 i 7

Żadna osobna technologia bezprzewodowa nie będzie dominować, ale przedsiębiorstwa będą korzystać z różnych rozwiązań bezprzewodowych, aby wspierać różne środowiska, od Wi-Fi w biurze, usług dla urządzeń mobilnych, protokołów o niskiej mocy, a nawet łączności radiowej - twierdzi Gartner. Tak bardzo, że Gartner przewiduje, iż do 2025 roku 60% przedsiębiorstw będzie korzystać z pięciu lub więcej technologii bezprzewodowych jednocześnie. „Zobaczymy spektrum rozwiązań w przedsiębiorstwie, które obejmuje 4G, 5G, LTE, WIFI 5, 6, 7 wszystkie z nich stworzą nowe dane, które przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać w analityce, a systemy niskiej mocy będą zbierać energię bezpośrednio z sieci. Oznacza to, że sieć stanie się źródłem bezpośredniej wartości biznesowej" - powiedział Karamouzis. W miarę jak sieci bezprzewodowe będą wykraczać poza zwykłą łączność, będą również zapewniać wgląd dzięki wbudowanej analizie.

Powstanie superaplikacji

Gartner twierdzi, że organizacje będą coraz częściej korzystać z nowego rodzaju platformy, która łączy w sobie cechy wielu aplikacji i usług w jednym ekosystemie - superaplikacji. O technologii superapp było ostatnio głośno, ponieważ Elon Musk powiedział, że chce przekształcić Twittera w pierwszą naprawdę udaną superaplikacjęw Ameryce Północnej. Superaplikacje znamy już z Azji z planformami takimi jak WeChat, AliPay i Gojek. „Chociaż większość przykładów superaplikachju to aplikacje mobilne, koncepcja może być również stosowana do aplikacji klienckich na komputery stacjonarne, takich jak Microsoft Teams i Slack, przy czym kluczem jest to, że superaplikacja może skonsolidować i zastąpić wiele aplikacji do użytku klientów lub pracowników” - powiedział Karamouzis. Do 2027 roku Gartner przewiduje, że ponad 50% globalnej populacji będzie codziennie korzystać z wielu superaplikacji.

Branżowe platformy chmurowe

Podobnie jak w przypadku superaplikacji, duże platformy chmurowe dostosowane do konkretnych branż oferują połączenie oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy jako usługi (PaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS), które zapewniają możliwości wspierania konkretnych przypadków użycia w branży. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te spakowane możliwości jako elementy składowe różnicujące inicjatywy cyfrowo-biznesowe oraz zapewniające sprawność, innowacyjność i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Gartner przewiduje, że do 2027 r. ponad 50% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform chmur branżowych w celu przyspieszenia inicjatyw biznesowych.

Adaptacyjna Sztuczna Inteligencja

Gartner już wcześniej wskazywał na AI jako strategiczną technologię, ale w tym roku dostrzega nowy trend: adaptacyjne systemy AI, które stale przekwalifikowują swoje modele inteligencji. Moduły te mogą uczyć się w środowiskach runtime i rozwoju aplikacji na podstawie nowych danych, dzięki czemu szybko dostosowują się do nieprzewidzianych okoliczności w świecie rzeczywistym.

Aplikacje AI wykorzystują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i umiejętności oraz dostosowywać cele.

Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem A

Również związane z AI, Gartner twierdzi, że wiele organizacji nie jest dobrze przygotowanych do zarządzania ryzykiem AI. Organizacje muszą wdrożyć nowe możliwości, aby zapewnić niezawodność modelu, wiarygodność, bezpieczeństwo i ochronę danych swoich modeli AI poprzez przyjęcie zarządzania zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI (TRiSM). Wymaga to udziału różnych jednostek biznesowych współpracujących ze sobą w celu wdrożenia nowych środków.

Badanie Gartnera przeprowadzone w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech wykazało, że 41% organizacji doświadczyło naruszenia prywatności lub incydentu związanego z bezpieczeństwem AI. Jednak to samo badanie wykazało, że organizacje, które aktywnie zarządzały ryzykiem, prywatnością i bezpieczeństwem AI, osiągnęły lepsze wyniki projektów AI, stwierdził Gartner. Więcej projektów AI realizowanych przez te organizacje przeszło z etapu proof-of-concept do etapu produkcyjnego i osiągnęły one większą wartość biznesową niż projekty AI w organizacjach, które nie zarządzały aktywnie tymi funkcjami, stwierdził Gartner.

Zastosowana obserwowalność (Applied observability)

Obserwowalne dane obejmują zdigitalizowane artefakty, takie jak logi, ślady, wywołania API, czas przebywania, pobrania i transfery plików, które są generowane, gdy interesariusz podejmuje jakiekolwiek działania. „Applied observability umożliwia organizacjom wykorzystanie swoich artefaktów danych do uzyskania przewagi konkurencyjnej” - powiedział Karamouzis. „Jest potężna, ponieważ podnosi strategiczne znaczenie właściwych danych we właściwym czasie dla szybkiego działania opartego na potwierdzonych działaniach interesariuszy, a nie intencjach. Przy strategicznym planowaniu i udanej realizacji, obserwowalność stosowana jest najpotężniejszym źródłem podejmowania decyzji opartych na danych”. Ten rodzaj obserwowalności patrzy na dane zebrane z infrastruktury, aplikacji i operacji przedsiębiorstwa w wysoce orkiestrowany i zintegrowany sposób, powiedziała.

Inżynieria platformy

Dyscyplina budowania i obsługi samoobsługowych wewnętrznych platform deweloperskich do dostarczania oprogramowania i zarządzania cyklem życia jest tym, o czym mówi Karamouzis.

Gartner przewiduje, że 80% organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy do 2026 r. zespoły ds. platform, a 75% z nich będzie obejmować samoobsługowe portale deweloperskie, które mogą zawierać różne komponenty wielokrotnego użytku oraz biblioteki narzędzi i innych modułów.

Cyfrowy system odpornościowy

Cyfrowy system odpornościowy stanowi mapę drogową dla CIO poszukujących nowych podejść, które ich zespoły mogą przyjąć w celu dostarczenia wysokiej wartości biznesowej, ograniczenia ryzyka i zwiększenia zadowolenia klientów.

Gartner twierdzi, że cyfrowa odporność łączy w sobie wgląd w operacje oparty na danych, zautomatyzowane i ekstremalne testy, zautomatyzowane rozwiązywanie incydentów, inżynierię oprogramowania w ramach operacji IT oraz bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw aplikacji w celu zwiększenia odporności i stabilności systemów. Gartner przewiduje, że do 2025 roku organizacje, które zainwestują w budowanie odporności cyfrowej, zmniejszą przestoje systemów nawet o 80%, a to przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów.

Zrównoważony rozwój wykracza poza wszystkie strategiczne trendy technologiczne na rok 2023. W ostatnim badaniu Gartnera dyrektorzy generalni stwierdzili, że zmiany środowiskowe i społeczne znajdują się obecnie w pierwszej trójce priorytetów inwestorów po zysku i przychodach. Oznacza to, że kadra kierownicza musi więcej inwestować w innowacyjne rozwiązania, które są zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Gartner zauważył, że wydatki na zrównoważony rozwój wzrosły średnio o 5,8% od 2017 roku. Organizacje potrzebują ram zrównoważonych technologii, które zwiększają efektywność energetyczną i materiałową usług IT oraz umożliwiają zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dzięki identyfikowalności, analityce, energii odnawialnej i AI. Ramy powinny również wzywać do wdrażania rozwiązań IT, które pomagają klientom osiągnąć ich własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, uważa Karamouzis. Przedsiębiorstwa muszą zastanowić się nad tym, co wdrożyć w miarę pozyskiwania coraz większej ilości danych. Czy chcą kupić więcej pamięci masowej w ten sam stary sposób, czy też chcą zoptymalizować ten system, patrząc na takie rzeczy jak pamięć masowa DNA i analizując poziom redundancji, którego potrzebują, oraz wdrażając technologię z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Według przewidywań Gartnera, przechowywanie DNA pozwala na przechowywanie binarnych danych cyfrowych w podwójnej helisie z DNA, biorąc kodowanie binarne i przekształcając je w kodowanie, które pasuje do ludzkiej nici DNA. Oznaczałoby to, że roczna wartość ludzkiej wiedzy mogłaby być przechowywana w gramie syntetycznego DNA przez tysiące lat.

Metaverse

Według analityków Gartnera, choć może nigdy nie stanie się głównym nurtem, metaverse jest niezwykle obiecujące. Na przykład indyjski startup Hirect uruchomił wydarzenie rekrutacyjne VR w metawerse dla firm próbujących przyciągnąć talenty technologiczne.

Gartner spodziewa się, że kompletna metawersja będzie niezależna od urządzeń i nie będzie należała do jednego dostawcy. Będzie obejmować własną wirtualną gospodarkę, którą umożliwią cyfrowe waluty i niezbywalne tokeny (NFT). Do 2027 roku Gartner przewiduje, że ponad 40% dużych organizacji na świecie będzie korzystać z kombinacji Web3, chmury rozszerzonej rzeczywistości i projektów opartych na cyfrowych bliźniakach, mających na celu zwiększenie przychodów.

Gartner definiuje metawerse jako zbiorową, wirtualną, trójwymiarową przestrzeń współdzieloną, powstałą w wyniku konwergencji wirtualnie wzbogaconej rzeczywistości fizycznej i cyfrowej. Metawerse jest trwałe i zapewniająa zwiększone doświadczenia.

Źródło: Network World

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200