10 rad na problemy z zasilaniem

Zapewnienie zasilania wydaje się prostym zadaniem. W przypadku niektórych wdrożeń jednak pojawiają się problemy. Piszemy, jak sobie z nimi poradzić i uniknąć znacznych wydatków.

Niestandardowe projekty

Projektowanie każdego data center jest czasochłonne i kosztowne. Skomplikowany projekt stanowi główną przyczynę problemów z jakością zasilania po stronie instalacji i znacznie utrudnia późniejszą rozbudowę oraz modyfikację.

Rozwiązanie: Można ograniczyć problem przez wykorzystanie gotowych, sprawdzonych projektów, które upraszczają większość prac planistycznych i inżynierskich.

Rosnąca i nieznana gęstość upakowania zasilania

Data center będzie musiało przez 10 lat spełnić wymagania gęstości upakowania zasilania, a prognozy na ten czas są niepewne.

Rozwiązanie: Stosowanie konstrukcji, które można bez problemu zaadaptować do szaf o różnej gęstości, nawet po uruchomieniu instalacji. Jeśli na początku projektu przewidzi się możliwość modernizacji i przystosowania do przyszłych potrzeb, koszty rozbudowy będą o wiele niższe.

Dostosowanie do ciągle zmieniających się wymagań

W każdej chwili i w dowolnej szafie mogą się zmienić wymagania dotyczące zasilania czy dostępności gniazd.

Rozwiązanie: Infrastruktura zasilania umożliwiająca szybką i niewymagającą użycia narzędzi zmianę gniazd, mocy, a nawet napięć i źródeł prądu stałego.

Obsługa wielu torów zasilania

W systemach dwutorowych na jedną szafę może przypadać sześć lub więcej torów zasilania. Prowadzone są zmiany okablowania, które trudno śledzić. W szczególności trudno stwierdzić, czy nie dochodzi do przeciążeń.

Rozwiązanie: Dystrybucja zasilania o większej mocy do szaf za pomocą odpowiednich urządzeń eliminuje konieczność zmian okablowania oraz umożliwia lokalne i zdalne pomiary zużycia energii.

Wiele wyłączników automatycznych, część z nich jest niskiej jakości

W serwerowniach używane są takie same nadmiarowe i różnicowoprądowe wyłączniki automatyczne (zwane popularnie "eskami") jak w budownictwie mieszkaniowym i prostych zastosowaniach przemysłowych. Nie są to wyłączniki wysokiej jakości. Często ich faktyczne parametry nie odpowiadają deklarowanym, a przy tym używane są tak licznie, że ich wady stają się statystycznie istotnym czynnikiem wpływającym na łączny czas przestojów.

Rozwiązanie: Wyłączniki lepszej jakości niż standardowe "eski", wstępnie instalowane i testowane.

Błędy człowieka

W źle udokumentowanych systemach o nietypowej konstrukcji każde zmiany połączeń w pracującej infrastrukturze mogą skutkować przestojami i problemami.

Rozwiązanie: Użycie gotowych rozwiązań wyposażonych w wyczerpującą dokumentację i funkcje zapobiegające błędom człowieka.

Ograniczenie punktów awarii między zasilaczem a odbiornikami energii

Duże scentralizowane systemy zlokalizowane w innym miejscu niż zasilane urządzenia często mają skomplikowany rozdział zasilania. Wymusza to stosowanie dodatkowych nadmiarowości w różnych elementach, na przykład przy przełącznikach, co może skutkować awariami i błędami ludzkimi.

Rozwiązanie: Systemy, w których do minimum ograniczona będzie liczba wyłączników i ilość okablowania między zasilaczem UPS a zasilanymi urządzeniami.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się awarii między systemami różnych odbiorców, należy zaprojektować i przetestować urządzenia automatyki sterujące wyłącznikami. Instalacja powinna być wyposażona także w dobrze udokumentowane rozwiązania ręcznego sterowania, umożliwiające uzyskanie podstawowej funkcjonalności nawet w przypadku awarii elektroniki.

Zakłócenia harmoniczne

Duże, scentralizowane systemy UPS stanowiące istotne obciążenie harmoniczne dla sieci energetycznej, aparatury rozdzielczej i generatorów rezerwowych. Powstają przy tym nieoczekiwane interakcje i niekiedy konieczność przeskalowania systemów. Nie ma pewności co do wielkości i wpływu harmonicznych w zasilaczach urządzeń komputerowych.

Rozwiązanie: Zasilacze, systemy UPS oraz odbiorniki z korekcją współczynnika mocy biernej. Urządzenia rozdzielcze, których konstrukcja uwzględnia występowanie harmonicznych i zabezpiecza przed problemami z przeciążeniem spowodowanym przez harmoniczne.

Długotrwałe naprawy

Części zamienne nie są dostępne od razu. Diagnostyka i naprawy dużych systemów wymagają skomplikowanego demontażu.

Rozwiązanie: Wybór systemów modularnych ze standardowymi częściami zamiennymi, które można zmagazynować lokalnie. Konstrukcja urządzeń, która nie wymaga skomplikowanego demontażu przy wymianie nawet takich zespołów jak moduł falownika.

Złożoność systemu

Systemy są tak skomplikowane, że serwisanci i pracownicy techniczni popełniają błędy i odłączają zasilanie odbiorników podczas obsługi i konserwacji systemu. W sytuacji kryzysowej nie da się łatwo ustalić stanu pracy. Systemy sterowania bywają skomplikowane, nietypowe i nie do końca przetestowane, co może skutkować nieprzewidywalnym zachowaniem w warunkach awarii.

Rozwiązanie: Standardowe systemy ze standardową aparaturą rozdzielczą i jednolitą nomenklaturą. Gotowe, przetestowane systemy sterowania, których konfiguracja nie zajmuje dużo czasu i jest dobrze udokumentowana.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200