10 przykazań przyszłego użytkownika systemu bankowego

Nie należy pytać

Nie należy pytać

1. Jak wielu użytkowników ma system?

2. Jaka jest polityka upgrade'owa producenta?

3. Jakie są szczegóły techniczne systemu?

4. Czy system spełni konkretne szczegółowe wymagania?

5. Jaki sprzęt jest potrzebny dla oprogramowania?

Trzeba pytać

1. Jak wielu użytkowników ma proponowana nam konfiguracja systemowa? (wskazane szczegóły)

2. Jaki jest rozwój i polityka cenowa dla upgrade'ów, a także zdolność zmian systemu związanych ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów bankowych? (wskazane przykłady rozszerzeń systemu z ostatnich 12 miesięcy)

3. Co odróżnia implementację systemu dla mojego banku od innych implementacji dla banków o podobnym profilu

dzałalności.

4. Dla każdej funkcji, która nas interesuje ustalamy punktację (od 0 do 5 pkt.), testujemy program "na żywo", a następnie notujemy naszą indywidualną punktację dla oferowanego oprogramowania.

5. Należy się domagać opisu konfiguracji sprzętowych zainstalowanych w bankach o podobnym jak nasz profilu.

Pożądana jest również prezentacja wariantowych scenariuszy rozbudowy platform hardware'owych na najbliższe 5 lat dla rozwoju typu umiarkowanego, szybkiego i lawinowego.

Zalecenia na podst. materiałów działającej w Polsce brytyjskiej spółki konsultingowej TCA (Terence Chapman Associates Limited).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200