10 mld zł na naukę i otwarty dostęp do wyników badań

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła plany resortu na najbliższe miesiące i lata. Ministerstwo zapowiada m.in. otwarty dostęp do wyników badań, nowe inwestycje w naukę o wartości 10 mld zł, 1% podatku CIT przekazywanego dla instytucji naukowych, utworzenie specjalnej spółki wspierającej innowacje.

Min. Kudrycka podkreśliła, że rosną nakłady na badania i rozwój pochodzące nie tylko z sektora publicznego, ale i prywatnego. "W 2012 roku osiągnęliśmy poziom ponad 2,1 mld zł funduszy z sektora prywatnego w stosunku do 200 mln zł wydatkowanych wspólnie na badania w latach ubiegłych" - tłumaczyła. Wśród efektów reform znalazły się: Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW), system POL-on, Wirtualna Biblioteka.

Wśród priorytetów na nadchodzące lata jest otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych. "Zależy nam na tym, by na przełomie lat 2015-2016 aż 60% tych badań było już dostępnych" - deklarowała min. Kudrycka. W latach 2012-2015 na infrastrukturę naukową i badawczą na uczelniach będzie ponad 10 mld zł. 7 mld zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu. W planach MNiSW znalazło się powołanie spółki Innowacje Polskie. Spółka będzie wspierać prywatnych inwestorów zainteresowanych wdrożeniem nowych technologii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200