Więcej niż komputer

IBM uważa Linuxa na mainframe za uniwersalną platformę dla aplikacji e-biznesu, Linuxa zaś za dominujący system przyszłości.

IBM uważa Linuxa na mainframe za uniwersalną platformę dla aplikacji e-biznesu, Linuxa zaś za dominujący system przyszłości.

Oglądany z zewnątrz nowoczesny mainframe z900 nie robi wielkiego wrażenia. Zyskuje jednak przy bliższym poznaniu. Dwudziestoprocesorowy moduł MCM pobiera ok. 1000 amperów przy zasilaniu napięciem 1,3 V (tak jak kaloryfer elektryczny o mocy 1,3 kW), pracuje w temperaturze bliskiej 00 C, osiąganej dzięki użyciu dwóch wydajnych chłodziarek, co powinno zapewnić niezawodność i średni czas międzyawaryjny oceniany przez IBM na 22 lata. Wszystkie zespoły pamięciowe (RAM i pamięci notatnikowe różnych poziomów oraz szyny je łączące) mają układy korekcji błędów. Diagnostyczne układy systemu pozwalają na wyłączenie lub wymianę w trakcie pracy niesprawnych elementów, kontrolerów wejścia/wyjścia i procesorów, bez szkody dla systemu i aplikacji. Podsystem komunikacyjny umożliwia tworzenie klastra w lokalizacji odległej o 20 km od głównego ośrodka.

Karl-Heinz Strassemeyer, inżynier IBM i członek elitarnej IBM Academy, doradzającej prezesom firmy w sprawach technicznych, oburza się, gdy mainframe nazywa się komputerem. "To nieporozumienie. Mainframe to system do przetwarzania danych, serce infrastruktury informatycznej organizacji, a nie produkt do rozwiązywania konkretnego problemu. Mainframe, poczynając od modeli IBM S/370 z końca lat 60. ubiegłego wieku, zapewnia stabilną architekturę, niezależną od zmian technologii, pozwalającą na uruchamianie tych samych aplikacji na kolejnych wersjach sprzętu i systemów operacyjnych" - twierdzi K. H. Strassemeyer, o którym mówi się "ojciec chrzestny Linuxa na S/390".

Platforma dla e-biznesu

W latach 60. ubiegłego wieku, gdy pojawiły się pierwsze modele mainframe, koszt sprzętu wynosił aż 80% kosz- tów infrastruktury informatycznej organizacji. Obecnie zaś, jak starają się dowieść przedstawiciele IBM, 80% kosztu jest związane z tworzeniem i osadzaniem aplikacji. Ważne jest więc, aby mieć uniwersalną platformę, która pozwoli swobodnie przenosić apli- kacje na różne rozwiązania sprzętowe, bez potrzeby ich modyfikowania. "W IBM uważamy, że jest właśnie taką platformą programową niezależną od sprzętu" - mówi K. H. Strassemeyer. "Jeśli zaś ktoś twierdzi, że Linux nie jest jeszcze dostatecznie dobry dla przedsiębiorstw, to jego opinia dotyczy sprzętu, na którym działa ten system. Rozwiązania IBM przeczą tej opinii" - dodaje.

Zdaniem IBM, następna generacja platform dla e-biznesu musi być oparta na uznanych standardach i powinna korzystać z wiedzy i doświadczenia społeczności otwartego kodu (open source). Specyficzne metody pracy członków tej społeczności (metoda "bazarowa", zamiast działań ex catedra) pozwalają na znacznie szybsze wprowadzanie zmian do kodu aplikacji, ułatwiają rozwiązywanie problemów, poprawianie błędów. "Linux to inny wymiar w tworzeniu i osadzaniu aplikacji, podobnie jak Internet stał się innym wymiarem w komunikacji" - twierdzi K. H. Strassemeyer. Od dwóch lat IBM kładzie nacisk na rozwój Linuxa i współpracę ze społecznością otwartego kodu. W europejskim centrum kompetencyjnym Linuxa w Boeblingen w Niemczech nad rozwojem Linuxa pracuje ponad 200 osób.

Linux na mainframe

Zasadniczo istnieją dwie możliwości uruchamiania Linuxa na mainframe'ach z serii zSeries. 64-bitowy Linux for zSeries działa na całym z900 lub jego partycji logicznej LPAR (podobnie jak podstawowy system operacyjny z/OS) albo na z800 (mainframe dedykowany do konsolidacji serwerów linuxowych). System ma wszystkie cechy właściwe z/OS w zakresie skalowalności oraz dostępności danych i aplikacji. Na starszych technologicznie maszynach z serii S/390 Linux działa w trybie 31-bitowym.

Linux for zSeries może być również uruchomiony na maszynie wirtualnej, stworzonej przez system z/VM, służący do wirtualizacji zasobów sprzętowych. W wirtualnej partycji można uruchomić wiele tysięcy kopii Linuxa. Rozwiązanie to służy głównie do konsolidacji serwerów na platformie mainframe; pozwala na dynamiczne przydzielanie serwerowi linuxowemu mocy procesora i pamięci zależnie od aktualnego zapotrzebowania.

Używanie Linuxa for zSeries jest bezpłatne. Według IBM, przy ocenie całkowitego kosztu stosowania mainframe'a z Linuxem trzeba uwzględniać koszt wsparcia technicznego, systemu z/VM lub IFL (Integrated Facility for Linux) oraz licencji na korzystanie z innych programów. Z obliczeń IBM wynika jednak, że jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż posadowienie takiego samego zestawu aplikacji na z/OS. Najważniejsi twórcy aplikacji dla mainframe już oferują swoje produkty w wersji dla Linuxa (np. od początku maja br. jest dostępny serwer aplikacyjny SAP R/3).


TOP 200