Telefon po raz trzeci

Komitety standaryzacyjne i dostawcy sprzętu pracują nad zapewnieniem najprostszej z możliwych migracji z sieci GSM do nowoczesnych UMTS, które mają działać w standardzie WCDMA.

Komitety standaryzacyjne i dostawcy sprzętu pracują nad zapewnieniem najprostszej z możliwych migracji z sieci GSM do nowoczesnych UMTS, które mają działać w standardzie WCDMA.

Telefon po raz trzeci

Porównanie architektury GSM i WCDMA

Telefonia trzeciej generacji ma być sposobem na dostarczenie użytkownikom nie tylko usług głosowych, ale również transmisji danych i usług multimedialnych. Znieść ma ograniczenia telefonii GSM przeznaczonej przede wszystkim do prowadzenia rozmów. Standardem obowiązującym w sieciach komórkowych 3G ma być technologia WCDMA (Wideband CDMA) wykorzystująca pasmo 2 GHz. Za rozwój WCDMA odpowiada organizacja 3GPP (Third Generation Partnership Project).

Ścieżka migracji

Zanim jednak będzie można cieszyć się z dobrodziejstw ogólnoświatowej sieci multimedialnej, operatorzy muszą przejść żmudną drogę migracji z infrastruktury GSM do nowej WCDMA. Właściwie ewolucja ta już się zaczęła poprzez wdrożenie rozwiązań określanych mianem generacji 2,5G. Pierwszym etapem było wzbogacenie sieci GSM w możliwość pakietowej transmisji danych w technologii GPRS. To bardzo istotny etap przejściowy zarówno dla operatorów, jak i użytkowników. Dla tych pierwszych GPRS stanowi przygotowanie do świadczenia i rozliczania usług opartych na transmisji danych, a użytkowników ma przyzwyczaić do ciągłej pracy z siecią transmisji danych bez opłat za czas spędzony online.

Od decyzji operatorów zależy przebieg wdrożenia telefonii trzeciej generacji. Mogą oni albo zdecydować się na kolejny etap przejściowy, ja-kim jest wdrożenie technologii EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), albo od razu migrować do WCDMA.

Technologia EDGE jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla operatorów, którzy nie wykupili bądź nie otrzymali licencji na świadczenie usług UMTS, a obsługują sieci GSM. Poprzez wiele ewolucyjnych rozwiązań pozwala wzbogacić sieci GSM w obsługę szerokopasmowych usług transmisji danych. Stosując technologię EDGE, operator może trzykrotnie zwiększyć maksymalną szybkość transmisji oferowaną przez GPRS - do poziomu 384 Kb/s (lub też trzykrotnie zwiększyć maksymalną liczbę użytkowników obsługiwanych na tym samym obszarze). EDGE umożliwia uruchamianie w paśmie GSM dokładnie tych samych usług co telefonia 3G. Jedynym ograniczeniem jest wolniejsza transmisja danych.

Jeśli operator zdecyduje się od razu na przejście z GSM/GPRS do WCDMA, to nadal będzie musiał utrzymywać sieć GSM i zapewnić jej poprawną komunikację z siecią WCDMA. Na migrację do nowej sieci znacznie więcej czasu niż operator będą potrzebować użytkownicy. Eksperci twierdzą, że operatorzy GSM, którzy uruchomią sieci UMTS, mogą z biegiem czasu zdecydować się również na migrację sieci GSM do technologii EDGE. Rozwiązanie takie umożliwiłoby zaoferowanie takich samych lub też zbliżonych usług użytkownikom sieci 3G i 2G.

Podobne, ale różne

Chociaż WCDMA jest systemem zupełnie nowej generacji w porównaniu z GSM, to jednak na poziomie warstwy dostępowej (sieci radiowej) rozwiązania te łączy kilka podobieństw. Odpowiednikiem podsystemu stacji bazowej GSM BSS (Base Station System) jest w sieci UMTS - WCDMA RAN (Radio Access Network). Co ciekawe GSM BSS i WCDMA RAN mogą być włączone do tego samego szkieletu sieci operatora.

Podobieństwa dotyczą też poszczególnych składników podsystemów stacji bazowych BSS i RAN. Odpowiednikiem urządzenia GSM BSC (Base Station Controller) jest w WCDMA urządzenie RNC (Radio Network Controller). Z kolei odpowiednikiem BTS-a (Base Transceiver Station) z sieci GSM jest WCDMA RBS (Radio Base Station), a interfejs łączący BTS i BSC był pierwowzorem do stworzenia interfejsu "lu" łączącego RBS z RNC.

Na tym podobieństwa się kończą. Sieci GSM wykorzystywały technologię TDMA (Time Division Multiple Access), w której większość usług bezprzewodowych była oparta na odpowiednim zarządzaniu tzw. szczelinami czasowymi (timeslots). WCDMA jest znacznie bardziej zaawansowaną technologią umożliwiającą realizowanie wielu dodatkowych usług, również na poziomie trans- misji radiowej. Przykładami takich funkcji są m.in. power control oraz soft handover. Jedną z ciekawszych funkcji WCDMA jest również handover to GSM - umożliwiająca przełączanie w razie potrzeby połączeń telefonicznych z sieci UMTS do GSM (oczy- wiście przy założeniu, że abonent dysponuje telefonem wyposażonym w obsługę obu sieci).


TOP 200