Strategiczne Systemy Informacyjne

Coraz powszechniej zarówno w naszej literaturze, jak i w słownictwie pojawia się termin: Strategiczne Systemy Informacyjne. Jest to świadectwo nowości i zrozumienia. Po pierwsze, używa się sformułowania system informacyjny, co wyraźnie określa istotę zjawiska a nie jego przejaw, sposób skonstruowania (system informatyczny). W końcu zarządzający potrzebują gwałtownie informacji, a zdecydowanie mniej pilnie informatyki. Czym jest więc strategiczny system informacyjny?

Coraz powszechniej zarówno w naszej literaturze, jak i w słownictwie pojawia się termin: Strategiczne Systemy Informacyjne. Jest to świadectwo nowości i zrozumienia. Po pierwsze, używa się sformułowania system informacyjny, co wyraźnie określa istotę zjawiska a nie jego przejaw, sposób skonstruowania (system informatyczny). W końcu zarządzający potrzebują gwałtownie informacji, a zdecydowanie mniej pilnie informatyki. Czym jest więc strategiczny system informacyjny?

Jest to nic innego niż narzędzie wspomagające kierownictwo i pozostałych pracowników firmy w ustanawianiu i zachowywaniu przewagi konkurencyjnej. Czy może to być system informatyczny? Oczywiście, że tak, w pewnym zakresie. Może się nawet zdarzyć, że komputer z odpowiednim oprogramowaniem stanie się takim czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Jeżli takie narzędzie pozwoli stworzyć i utrzymać przewagę nad partnerami na rynku, może stać się strategicznym systemem informacyjnym. Czy jest to możliwe dziś w Polsce? Wątpię. Niezliczeni konkurenci dysponują komputerami i wyspecjalizowanym oprogramowaniem oraz umiejętnościami ich wykorzystania do celów i korzyści strategicznych. Minęło wiele czasu, odkąd liderzy posługiwali się sprzętem komputerowym nazywanym "mózgiem elektronowym" do skutecznego straszenia konkurentów.

Dzisiaj strategiczny system informacyjny to przede wszystkim świadomość wyższego kierow-nictwa oraz jego zdolność do identyfikowania i zastosowania aplikacji, które mogą pomóc w wykreowaniu przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta powstaje i jest stosowana w wyniku rozumnego i celowego postępowania ludzi, a nie na skutek wykonania pewnych obliczeń przez komputer najnowszej generacji. Nikt, kto wie, czym jest komputer i do czego służy, nie wystraszy się takiej wątpliwej przewagi. Przewagę konkurencyjną trzeba więc umieć wypracować i odpowiednio się nią posłużyć. Należy przede wszystkim mieć i rozumieć strategię, czyli dalekosiężny, kompleksowy plan działania na rynku. SIS powstają w każdej organizacji, która zamierza przetrwać na rynku i korzysta z techniki informacyjnej. Kierownictwo takiej organizacji musi posługiwać się modelami związanymi ze specyficznymi typami konkurencji, którą musi rozumieć i wiedzieć, jak można efektywnie sformułować i wprowadzić strategię. To właśnie jest umiejętność decydująca o zdolności stworzenia, wprowadzenia i zachowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Z techniką informacyjną lansuje się pewne oszustwo pod pozorem strategicznych systemów informacyjnych. Zapowiada się przewagę konkurencyjną, którą rzekomo zapewnią komputery, które inni też mają, i dlaczego mieliby przegrać z nami? Wielu z nich potrafi się nimi dobrze posługiwać. Zbyt często użytkownicy przyjmują na wiarę podręcznikowe truizmy, że komputery zmieniają świat. Rzecz jednak w tym, że nie zawsze zmieniają zgodnie z oczekiwaniami klientów. Wciąż okazuje się, że nie wystarczą uproszczone hasła z podręczników i koniecznie potrzeba głębokiej wiedzy, również z innych mądrych książek.

Jeżeli ktoś jest zdania, że to informatyka jest taka wspaniała, iż sama przez się może kreować przewagę konkurencyjną, niechże wyjaśni specjalistom po co uczą się strategii. Nikt ze strategów nie ośmieli się powiedzieć, że ważna jest tylko nauka o strategii, a mało istotna informatyka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200