Proszę o argumenty

Asynchroniczny Tryb Przesyłania Danych (ATM) znajduje się obecnie w centrum uwagi menedżerów. Korzyści, jakie oferuje, przewyższają zalety innych, dotychczas używanych, technik transmisji danych. Zapewnia wyższe szybkości, zgodność z technikami multimedialnymi, większą skalowalność oraz dopasowanie do lokalnych i globalnych sieci komputerowych. Oczy specjalistów błyszczą z podniecenia, gdy w salach konferencyjnych mówi się o ATM. Informatycy twierdzą, że zastosowanie technologii ATM w sieciach poważnie zwiększy wydajność systemów informatycznych i w dalszej perspektywie spowoduje znaczne oszczędności w dużych firmach. Administratorzy sieci muszą jednak przetłumaczyć techniczne zalety ATM na język korzyści finansowych, zrozumiały dla menedżerów.

Asynchroniczny Tryb Przesyłania Danych (ATM) znajduje się obecnie w centrum uwagi menedżerów. Korzyści, jakie oferuje, przewyższają zalety innych, dotychczas używanych, technik transmisji danych. Zapewnia wyższe szybkości, zgodność z technikami multimedialnymi, większą skalowalność oraz dopasowanie do lokalnych i globalnych sieci komputerowych. Oczy specjalistów błyszczą z podniecenia, gdy w salach konferencyjnych mówi się o ATM. Informatycy twierdzą, że zastosowanie technologii ATM w sieciach poważnie zwiększy wydajność systemów informatycznych i w dalszej perspektywie spowoduje znaczne oszczędności w dużych firmach. Administratorzy sieci muszą jednak przetłumaczyć techniczne zalety ATM na język korzyści finansowych, zrozumiały dla menedżerów.

Poniżej zaprezentuję cztery przykłady zalet ATM łącząc je z odpowiednimi argumentami adresowanymi do menedżerów.

Zaleta 1: Struktura oparta na ATM jest naturalnym wyborem dla sieci multimedialnych o dużej szybkości, w których wszystkie typy danych są zintegrowane na każdym poziomie protokołu.

Argumentacja: Firma nie musi dłużej utrzymywać oddzielnych sieci dla łączności telefonicznej, wizyjnej oraz między komputerami. Dzięki temu może wyeliminować tę kosztowną rozrzutność. Technika ATM prześle wszystkie typy danych po pojedynczej sieci z większą prędkością niż kiedykolwiek było to możliwe.

Zaleta 2: ATM oddziela fizyczne adresowanie sieci od adresowania logicznego.

Argumentacja: Pracownicy często przenoszą się z jednego biura do drugiego. Używając oprogramowania ATM, administrator sieci kilkoma kliknięciami myszy załatwia sprawę. W tradycyjnych rozwiązaniach personel techniczny musiał fizycznie przełączyć sieć. Było to kosztowne i czasochłonne.

Zaleta 3: Technologia ATM pasuje zarówno do sieci lokalnych (LAN), jak i globalnych (WAN).

Argumentacja: Nie ma już potrzeby oddzielać technologicznie LAN i WAN, gdyż ATM traktuje je jednakowo. Można wyeliminować redundancję poczynając od stadium planowania sieci poprzez jej instalację i konserwację, aż po naukę obsługi sieci zespołu serwisowego i końcowych użytkowników. W rezultacie znacząco wzrasta wydajność.

Zaleta 4: ATM jest w wysokim stopniu skalowalne.

Argumentacja: ATM może przynieść wszystkie korzyści opisane powyżej, także dla małej firmy zatrudniającej np. 50 pracowników. Nie zapominajmy, że nadszedł teraz czas planowania i wyboru ATM. W odróżnieniu od ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług), której wdrażanie trwało 10 lat, szerokie zastosowanie techniki ATM spodziewane jest w ciągu najbliższych trzech lat. Wprawdzie ATM pierwotnie rozwijano dla lokalnych sieci komutowanych, tym niemniej pełne jej zastosowanie zarówno w LAN, jak i WAN jest możliwe do przeprowadzenia już w najbliższych latach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200