Obrady wiosną

Trzeci Kongres Informatyki Polskiej zapowiadany na początek grudnia 2002 r. odbędzie się dopiero na wiosnę 2003 r. Taką decyzję podjęły Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Trzeci Kongres Informatyki Polskiej zapowiadany na początek grudnia 2002 r. odbędzie się dopiero na wiosnę 2003 r. Taką decyzję podjęły Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Hasłem przewodnim III Kongresu jest Polska informatyka w Unii Europejskiej. W ocenie organizatorów analizowanie tej sytuacji na początku grudnia byłoby przedwczesne, gdyż negocjacje dotyczące przystąpienia Polski do Unii właśnie wtedy wejdą w decydującą fazę. Późniejszy termin kongresu ma pozwolić na lepszą ocenę wyzwań stojących przed polską w procesie akcesyjnym. Obie organizacje chcą dać więcej czasu nowo powstałemu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji na opracowanie strategii zastosowań informatyki w strukturach administracji państwowej.

To wersja oficjalna. Nieoficjalnie mówi się, że Komitet Organizacyjno-Programowy III Kongresu, któremu przewodzi Waldemar Sielski, nie zdążył z przygotowaniami, przeciągały się dyskusje i narastały nieporozumienia między organizatorami. Komitet ma w najbliższym czasie zaproponować nowy termin kongresu i modyfikacje programu.


TOP 200