Narzędzia dla rąk, wiedza dla ludzi

Wybór narzędzia do projektu informatycznego to pierwsza i bodaj najważniejsza decyzja, przed którą stają menedżer oraz zespół.

Wybór narzędzia do projektu informatycznego to pierwsza i bodaj najważniejsza decyzja, przed którą stają menedżer oraz zespół.

Przesłanki, którymi się kierują, to możliwości narzędzia, jego cena, dostępność literatury i szkoleń, perspektywa biznesowa producenta, wiedza zatrudnianych informatyków itd. Naszą ambicją jest przedstawić czytelnikom wachlarz narzędzi, z którego oni sami - kierując się racjonalnymi przesłankami i opiniami doświadczonych informatyków - wybiorą to, które dla nich jest najlepsze.

Pamiętajmy, że w XXI wieku nie tworzymy już izolowanych aplikacji dla "naszych" użytkowników. Budujemy serwisy, które będą się integrować w Internecie w globalną sieć usług online. Dlatego tak istotne jest, aby tworzyć rozwiązania przejrzyste, stabilne, skalowalne i przyjazne. Nie osiągniemy tego bez dobrych, dojrzałych narzędzi. Narzędzi, które szybko poprowadzą nas do celu i pomogą nam stworzyć rozwiązanie, za które możemy ręczyć głową.

Pamiętajmy o najważniejszym. Jak mówi przysłowie, "głupiec z narzędziem wciąż głupcem będzie". Każdy doświadczony informatyk powie, że dla sukcesu projektu informatycznego równie istotne jak narzędzie są mądrzy, oddani i pracowici ludzie oraz dobre zarządzanie projektem i zespołem.

Wybierzmy odpowiednie narzędzie, ale nie zapominajmy o tych, którzy będą go używać.


TOP 200