Narzędzia CASE

W nawiązaniu do artykułu 'Skracać cykl produkcyjny' Computerworld nr 48, chciałbym podać krótkie uzupełnienie informacji o wspierających produkty Microsofta narzędziach CASE.

W nawiązaniu do artykułu 'Skracać cykl produkcyjny' Computerworld nr 48, chciałbym podać krótkie uzupełnienie informacji o wspierających produkty Microsofta narzędziach CASE.

Firma Select Software Tool, producent narzędzi CASE wspierających obiektowe metodyki modelowania, od kilku lat proponuje wsparcie dla środowiska Visual Basic. W chwili obecnej na rynku znajduje się narzędzie Select OMT Professional w wersji 4.0 wspierające technikę The Select Perspective ("połączenie" OMT oraz znanej pod nazwą Use Case metodyki Jacobsona). W lutym planowane jest udostępnienie Select OMT Professional w wersji 5.0 oraz całkowicie nowy produkt przeznaczony do tworzenia dużych systemów klient/serwer Select Enterprise for Visual Basic. Select OMT Pro 5.0 jest kontynuacją istniejącego już produktu (uzupełnionego o wiele nowych możliwości oraz przeniesionego w środowisko Windows 95). Select Enterprise jest całkowicie nowym produktem, operającym się na technice The Select Perspective, zaprojektowanym jako pełne środowisko projektowe wykorzystujące do implementacji produkt Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition. W I kw. 1996 r. na rynku ukaże się Select Enterprise for Forte.

Z punktu widzenia tytułu artykułu informacje te są o tyle wartościowe, iż metodyka The Select Perspective spełnia wszystkie wymogi DSDM, stawiane technikom Rapid Application development.

Z poważaniem

Artur Kasprzyk

Kierownik Działu Oprogramowania


TOP 200