Między 2,5 a 3G

Przyszłość komórkowej komunikacji SMS upatruje się w multimedialnej usłudze MMS (Multimedia Messaging Service), umożliwiającej bezprzewodową transmisję kolorowych fotografii i krótkich ruchomych obrazów wideo o wysokiej rozdzielczości oraz muzyki o jakości porównywalnej z jakością płyty kompaktowej. Przesyłane obrazy można łączyć z indywidualnie tworzonymi tekstami praktycznie o dowolnej długości, a tworzenie własnych obrazków jest możliwe za pomocą wielu programów komputerowych.

Między 2,5 a 3G

Ericsson T68

Format MMS jest w stanie przekazać wszelkie wiadomości wytwarzane przez urządzenia mobilne: wiadomości głosowe, logo, grafikę, kolorowe obrazy, fotografie, krótkie sekwencje wideo oraz teksty o dowolnym stylu i czcionce. Usługa MMS zwiększa różnorodność wiadomości przesyłanej między telefonami komórkowymi. Wprowadzenie takich usług otwiera możliwość korzystania z aplikacji i usług dostarczających treści multimedialne, takich jak kartki elektroniczne, filmy rysunkowe, czy multimedialne prezentacje.

Technologia transportu MMS korzysta z podobnych mechanizmów komunikacyjnych jak przekaz wiadomości SMS, przesyłając załączniki multimedialne zawierające głos i obrazy ruchome kodowane w MMS (standard JPEG, BMB, GIF, inne), a także dźwięk w formacie AMR. Dzięki wbudowanemu edytorowi wkrótce będzie możliwy przekaz i obróbka fotografii oraz krótkich klipów wideo i audio - rejestrowanych za pomocą wewnętrznej kamery telefonu lub zewnętrznego cyfrowego aparatu fotograficznego (także kamery). W standardzie MMS nie zdefiniowano maksymalnej liczby transportowanych znaków tekstowych (w SMS jest jedynie 160 znaków), pozostawiając swobodę ustalenia i wyboru tej wielkości operatorom sieci. Zakłada się, że w fazie rozruchowej usługi wiadomości multimedialne MMS będą miały rozmiar w zakresie 30-100 kB.

Z pierwszą komercyjną ofertą usług MMS w Europie wystąpiła firma Ericsson (Wielka Brytania, listopad 2001), korzystając z serwerów wiadomości MMS i technologii pakietowej GPRS. Ericsson dostarcza już infrastrukturę sieciową do obsługi MMS - w Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Dzięki temu wkrótce użytkownicy telefonii komórkowej w Europie będą mogli wysyłać i otrzymywać wiadomości multimedialne, jeśli tylko ich telefon komórkowy będzie zgodny ze standardem MMS. Aparaty komórkowe o takich cechach są już wprowadzone do sprzedaży przez różnych producentów, w tym przez Sony Ericsson.

Między 2,5 a 3G

Przepływność danych z komutowaniem HSCSD

Pierwszy w Polsce pokaz działania multimedialnej aplikacji MMS zademonstrowała Polska Telefonia Cyfrowa we własnej sieci Era GSM na targach Intertelecom w Łodzi. Do jej prezentacji wykorzystano trzyzakresowe aparaty komórkowe Ericsson T68m. Działają one w sieciach GSM/GPRS (900/1800/1900 MHz) z dolnym rozszerzeniem pasma radiowego E-GSM. Są wyposażone w kamerę cyfrową, a ponadto mogą być wyposażone w interfejs technologii Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami i komputerami stacjonarnymi, oferują także internetową usługę WAP/GPRS.

SMS mniej popularny?

Badania przeprowadzone przez firmę Forrester wieszczą nadchodzący spadek zainteresowania wysyłaniem SMS-ów. Z raportu Forrestera wynika, że szczyt swojej popularności SMS-y osiągną w roku 2004, później rozpocznie się okres stagnacji. Obecnie operatorzy sieci telefonii komórkowej uzyskują średnio 11 proc. swoich wpływów właśnie z opłat za usługi SMS (z czego 89 proc. to SMS-y wysyłane pomiędzy posiadaczami telefonów, reszta to SMS-y wysyłane w ramach usług informacyjnych). Według Forrestera w roku 2004 opłaty za SMS-y będą stanowić już 14 proc. wpływów firm telekomunikacyjnych. Badania objęły 20 europejskich operatorów, którzy w przyszłym roku zarobią na SMS-ach łącznie 19,6 mld euro. W roku 2007 wpływy z usług tekstowych spadną do 11,8 mld euro. Obecnie średni koszt wysłania SMS-a w Europie wynosi 0,12 euro. W roku 2007 będzie to już tylko 0,07 euro. Spadek zainteresowania SMS-ami spowodowany będzie popularyzacją nowych technologii, takich jak MMS czy usługi typu instant message. Forrester nie prognozuje, ile operatorzy na nich zarobią.

Coraz szybciej z komórek

Między 2,5 a 3G

Schematy kodowania w systemie EGPRS/EDGE

Multimedialne aplikacje mobilne potrzebują jednak do transmisji obrazów szerszego pasma niż w klasycznych rozwiązaniach GSM (9,6 kb/s). Transmisja danych HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) z komutowaniem kanałów radiowych, będąca pierwszym elementem szybszych technologii transmisji przez sieci komórkowe (GSM, HSCSD, GPRS, EDGE i 3GSM), osiąga szybkości w zakresie 28,8-43,2 kb/s, przy zaangażowaniu maksymalnie czterech (z ośmiu dostępnych) kanałów radiowych GSM. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem transmisyjnym jest asymetryczny model 3/1, zajmujący łącznie cztery kanały radiowe dla indywidualnego połączenia komórkowego (3 kanały do abonenta i 1 w kierunku sieci), przy czym maksymalna przepływność zwykle nie przekracza 43,2 kb/s (niekiedy 57,6 kb/s). Standardowo i tak daje to ponadczterokrotną przepływność w porównaniu z tradycyjnym przesyłaniem danych cyfrowych przez sieć GSM drugiej generacji.


TOP 200