Listy

Computerworld TOP 200 - wyjaśnienia i sprostowania

Computerworld TOP 200 - wyjaśnienia i sprostowania

1. Rekord Bielsko-Biała. W tabelach przedstawiających wyniki finansowe firm zamieszczono błędną informację o przychodach firmy z działalności w branży informatycznej w 1998 r. Firma Rekord osiągnęła przychód w wysokości 3 548 000 zł.

2. Surfland - Systemy Komputerowe. Na skutek błędnej interpretacji ankiety nadesłanej przez firmę Surfland - Systemy Komputerowe, w tabelach przedstawiających wyniki finansowe znalazła się nieprawdziwa informacja o przychodach firmy w 1997 r., a zatem i dynamice wzrostu w 1998 r. w stosunku do roku poprzedniego. Firma Surfland powstała jako niezależny podmiot w 1998 r. (wydzieliła się z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Surfland), a więc w 1997 r. nie miała żadnych dochodów.

3. ZETO Zielona Góra. W rozdziale "Noty - firmy informatyczne" podano niepełne dane na temat kadry zarządzającej. Prezesem zarządu ZETO Zielona Góra jest Jan Hołowiński, a wiceprezesem - Aleksander Frydryk.

4. PC Direct (D-Tech). W rozdziale "Noty - firmy informatyczne" podano niepełne dane na temat kadry zarządzającej. Dyrektorami zarządzającymi PC Direct (D-Tech) są: Umesh Wadhwa i Małgorzata Mroczek.

5. Oracle. W rozdziale "Noty - firmy informatyczne" podano niepełne dane na temat kadry zarządzającej. Dyrektorami handlowymi są: Grzegorz Rogaliński i Wojciech Woźniak.

6. PIK-NET. Na skutek błędnego wypełnienia ankiety firma PIK-NET nie znalazła się w tabeli firm świadczących usługi internetowe. W roku 1998 usługi te przyniosły firmie PIK-NET 60,5% przychodu.

7. TopNet. Na skutek błędnego wypełnienia ankiety firma TopNet nie znalazła się w tabeli firm świadczących usługi internetowe. W roku 1998 usługi te przyniosły firmie TopNet 80% przychodu.

8. Twins. Z powodu błędnego wypełnienia ankiety firma Twins znalazła się w tabeli firm eksportujących. W roku 1998 firma Twins nie prowadziła działalności eksportowej.


TOP 200