Listy

Dziękujemy za zamieszczenie informacji dotyczącej rozstrzygniętych przetargów. Niestety, do informacji zamieszczonych w Computerworld nr 20/99 wkradły się błędy. Przypominam, że nasza firma zaproponowała rozwiązanie dla Polskiej Agencji Prasowej, a nie, jak Państwo podali, Polskiej Agencji Informacyjnej.

Rodan System w PAP

Dziękujemy za zamieszczenie informacji dotyczącej rozstrzygniętych przetargów. Niestety, do informacji zamieszczonych w Computerworld nr 20/99 wkradły się błędy. Przypominam, że nasza firma zaproponowała rozwiązanie dla Polskiej Agencji Prasowej, a nie, jak Państwo podali, Polskiej Agencji Informacyjnej.

m), InFAX NET (serwer faksowy umożliwiający korzystanie z jednego faksmodemu i wspólnej książki telefonicznej w sieci komputerowej), InFAX NT (wersja programu pracująca pod kontrolą Windows NT) oraz InFAX NT NET (serwer faksowy, działający na serwerze NT, umożliwia udostępnienie drukarki InexFax jako wspólnego zasobu sieciowego).

W trakcie instalacji InFAX-u na pulpicie pojawia się okno z modułami funkcyjnymi programu. Są to Automat zgłoszeniowy, Konfiguracja modemu, Poczta głosowa, Podgląd faksów, Wysyłanie faksów, Telefon i Plik pomocy.

Podobnie jak i inne programy faksujące, w trakcie uruchamiania program InFAX instaluje w Panelu sterowania/drukarki dodatkową drukarkę InexFax, zachowując przy tym możliwość druku różnych krojów pisma, wytłuszczeń, tabulatorów. Jeżeli z jakiegokolwiek programu można wydrukować dokument (np. MS Word), to można go również wysłać faksem, wybierając uprzednio jako drukarkę aktywną InexFax. W trakcie wysyłania faksu możliwy jest podgląd jego treści na ekranie, a także powiększanie, obracanie obrazu dokumentu i drukowanie na dołączonej do komputera drukarce (także 2 lub 4 stron faksu na jednej kartce papieru). Także przyjmowane faksy mogą być drukowane lub przeglądane dzięki opcji Podgląd faksów. Treść przeglądanego faksu może być kopiowana do schowka, a następnie wklejana do innego dokumentu. Wysyłanie i odbieranie faksów odbywa się w tle innych procesów. Bezpośrednio przed ich wysłaniem można skorzystać z dołączonej do programu książki telefonicznej. Książka ta - rozbudowywana przez użytkownika programu - pozwala na wyszukiwanie zawartej w niej informacji poprzez wyszukiwanie wg wzorca lub kolejnych liter, a także umożliwia porządkowanie jej treści wg nazwy firmy, nazwiska adresata lub dodatkowych informacji. Każdy faks można wysyłać w określonym przez użytkownika czasie, określając datę i godzinę nadania, a jedną treść można przekazać wielu odbiorcom. Przyjęte faksy mogą być automatycznie wyświetlane na ekranie lub drukowane, przy czym istnieje również funkcja głosowego powiadamiania o przyjętych faksach.

Program InFAX dysponuje również wieloma funkcjami poczty głosowej. Jest wśród nich obsługa automatycznej sekretarki, a także automat zgłoszeniowy, rozpoznający przychodzące informacje - zależnie od ich charakteru automatycznie przełącza się w tryb odbierania faksów lub nagrywania wiadomości. Po nagraniu informacji można wysłać faks, nagrać własny komunikat zgłoszeniowy, a w czasie nagrywania wiadomości można ją równocześnie odtwarzać w głośniku oraz przerwać nagrywanie i podnieść słuchawkę. Istnieje także możliwość ograniczenia czasu nagrywania i liczby nagranych wiadomości.

Moduł Telefon programu InFAX pozwala na zaprogramowanie klawiszy szybkiego wybierania numerów i korzystanie z książki telefonicznej programu InFAX. Program sam wybiera wskazany numer, po nawiązaniu połączenia odtwarza na linię wcześniej ustalony komunikat, jednocześnie informując operatora o nawiązanym połączeniu, przy czym istnieje pamięć ostatnio wybranych numerów.

Pro-Fax

Program Pro-Fax, oferowany przez szczecińską firmę Progel, jest klasycznym oprogramowaniem do obsługi faksmodemów, pozwalającym na wysyłanie, odbiór, archiwizację i zarządzanie dokumentami przekazywanymi za pomocą faksu. Charakteryzuje się oszczędnym i przemyślanym układem menu, co jednocześnie wpływa na łatwość i prostotę obsługi programu. Mimo

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200