Listy

Zachęcony felietonem Kuby Tatarkiewicza "Piętnastka" (CW nr 18/99), przesyłam swoje odpowiedzi na postawione w nim pytania:

Zachęcony felietonem Kuby Tatarkiewicza "Piętnastka" (CW nr 18/99), przesyłam swoje odpowiedzi na postawione w nim pytania:

Piętnastka

Zachęcony felietonem Kuby Tatarkiewicza "Piętnastka" (CW nr 18/99), przesyłam swoje odpowiedzi na postawione w nim pytania:

1. Co robiłem 15 lat temu?

Byłem nauczycielem, od czasu do czasu miałem kontakt z komputerkiem typu Atari (u bogatych znajomych), próbowałem układać w Basicu pierwsze testy z ortografii, mając przeczucie, że mikrokomputer to nie tylko zabawka, jak wielu sądziło.

2. Co było najważniejszym wydarzeniem w ciągu ostatnich 15 lat?

.com/drivers.

<hr>

NetWare 5 i karty Intela. Instalacja pierwszego zestawu poprawek (Support Pack 1) do systemu NetWare 5 na serwerach wyposażonych w kartę Intel Ether-Express Pro 100 Intelligent Server Network Interface Card może uniemożliwić logowanie użytkowników do tego serwera. Jest to spowodowane tym, że Support Pack 1 i 1a ustawiają tryb komunikacji Polling jako standardowy, a sterownik karty Intela (100SNW.LAN 1.04) nie obsługuje komunikacji w tym trybie.

Problem usuwa instalacja poprawki 100VDISK.EXE 3.0 dostępnej pod adresemhttp://support.intel.com/support/etherexpress/pro100/index.htm.

<hr>

Microsoft Visual InterDev 6 Enterprise Developers Workshop. Podręcznik Enterprise Developers Workshop w trzecim rozdziale zawiera program źródłowy aplikacji MenuDemo. Zarówno w książce, jak i na dołączonym do niej CD-ROM-ie znajduje się ten program, lecz brakuje kilku plików wymaganych do jego pracy: MSMENU.JS i MSMENU.CSS.

Pliki te udostępniono w elektronicznej erracie pod adresemhttp://support.microsoft.com/ download/support/mslfiles/VI6EDW1.EXE.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]. informacyjnego BugNet, w którym są publikowane informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresem http:inami).

Z pozdrowieniami

Krzysztof Janik

Warszawa

Od redakcji:

Do wytłumaczenia poczuwamy się my. Firma Ludwika Maciejca nazywa się bowiem Usługi Informatyczne i Konsultingowe i dobrze, że wychwycił Pan ten, nazwijmy go, drukarski chochlik. Przepraszamy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200