Listy

Szkoła Podstawowa w Białutach zwraca się z prośbą o przekazanie komputerów, które nie spełniają wymogów technicznych stawianych przez Państwa firmę, a które jednocześnie byłyby bardzo przydatne w naszej szkole.

Komputery dla szkoły

Szkoła Podstawowa w Białutach zwraca się z prośbą o przekazanie komputerów, które nie spełniają wymogów technicznych stawianych przez Państwa firmę, a które jednocześnie byłyby bardzo przydatne w naszej szkole.

Do szkoły uczęszcza 130 uczniów, którzy uczą się w sześciu oddziałach. Przeciętna liczba uczniów w klasie wynosi 20.

W gminie Iłowo są takie trzy szkoły, a SP w Białutach jest najmniejsza z nich. W związku z tym potrzeby nasze w zakresie zapotrzebowania na pomoce i sprzęt są zaspokajane na ostatnim miejscu. Teren, z którego uczęszczają uczniowie do naszej szkoły, jest zagrożony wysokim bezrobociem. Możliwość jakiegokolwiek zatrudnienia jest znikoma. Większość rodzin stanowią pracownicy byłego PGR-u lub małych indywidualnych gospodarstw rolnych. Zaspokojenie potrzeb dziecka oraz zapewnienie mu prawidłowego rozwoju przez rodziców jest niemożliwe ze względu na bardzo trudną sytuację materialną rodzin.

Już dziś widoczne jest, że dzieci ze środowisk wiejskich odstają od rówieśników z miasta w zakresie wiedzy na temat obsługi komputera czy nauki języków obcych.

Sprzęt komputerowy przekazany przez Państwa na pewno sprawi wiele radości uczniom, zapewni im możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań, a także w pewnym stopniu wynagrodzi życie w trudnych warunkach.

Za ww. pomoc z góry dziękujemy w imieniu społeczności uczniowskiej. Bardzo pomocne będą również pojedyncze części.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Białutach

[email protected]

Pokonać barierę

W CW nr 4/2000 w tekście "Pokonać barierę" zniekształciłem wypowiedzi Jana Parczewskiego, prezesa firmy AutoR. Poniżej zamieszczam wypowiedzi Jana Parczewskiego we właściwym brzmieniu. Przepraszam Czytelników i zainteresowanego.

Rafał Jakubowski

"Internet sprawi, że w ciągu najbliższych lat powstaną całkiem nowe możliwości. Aby odnieść sukces na rynku, inżynierowie nie będą skupiać się w biurach projektowych. Będą pracować zdalnie, w rozproszonych zespołach. Potrzebny będzie szybki dostęp do dużej ilości danych o produkcie we wszystkich fazach jego życia. Aby móc to osiągnąć, wdrażać należy systemy zarządzania informacją i dokumentacją, w warstwach technologii sprzętowej, oprogramowania a przede wszystkim poprzez zmiany w mentalności i nawykach. (...)

Rok 2000 może stać się początkiem końca firm sprzedających tzw. pudełka. Wysoko kwalifikowane usługi to podstawa stabilizacji w przyszłości. Internet rozbije tradycyjne formy sprzedaży. Obroty kształtować będzie głównie wartość dodana. (...) Nasi klienci to specyficzni, dość konserwatywni odbiorcy. Akceptują współpracę z dostawcą przy takich rozwiązaniach, które godziłyby uznane już standardy z nowymi kierunkami tak, aby w przyszłości zminimalizować ryzyko. Nie kochają rewolucji".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200