Listy

Uruchomiliśmy nowy serwis, który oferuje użytkownikom komputerów naręcznych dostęp do wiadomości umieszczanych na naszej internetowej stronie Computerworld online. Choć Computerworld wydanie dla Palm został zoptymalizowany dla najpopularniejszej naręcznej platformy Palm, może być również odbierany przez czytelników wykorzystujących handheldy pracujące pod kontrolą Windows CE. Jako standard wyświetlania polskich znaków przyjęliśmy kodowanie Windows-1250.

CW online dla komputerów Palm

Uruchomiliśmy nowy serwis, który oferuje użytkownikom komputerów naręcznych dostęp do wiadomości umieszczanych na naszej internetowej stronie Computerworld online. Choć Computerworld wydanie dla Palm został zoptymalizowany dla najpopularniejszej naręcznej platformy Palm, może być również odbierany przez czytelników wykorzystujących handheldy pracujące pod kontrolą Windows CE. Jako standard wyświetlania polskich znaków przyjęliśmy kodowanie Windows-1250.

Jak korzystać z wydania dla Palm?

Z nowego serwisu można korzystać na dwa sposoby. Osoby mające dostęp do Internetu ze swoich palmtopów (np. za pomocą modemu) mogą otworzyć w naręcznej przeglądarce stronę www.computerworld.com. pl/palm. Innym użytkownikom polecamy wykorzystanie serwisu informacyjnego AvantGo. W tym celu należy pobrać odpowiednią wersję oprogramowania klienckiego ze strony www.avantgo.com. Po zainstalowaniu oprogramowania i utworzeniu specjalnego konta - zgodnie ze wskazówkami producenta - należy przejść do etapu subskrypcji kanałów informacyjnych. Aby uaktywnić pobieranie informacji z Computerworld online, należy wybrać w zakładce Channels, sekcji Your Channels, opcję Edit Channels. Następnie kliknąć w sekcji Channel Tools na Create Custom Channel. Wybierając przycisk Advanced, należy podać odpowiednio:

Title: Computerworld wydanie dla Palm

Location (URL):http://www.computerworld.com.pl/palm

Maximum Channel Size: 100 KB

Link Depth: 1

Include Images: Yes

Follow Off-Site Links: No

Sekcję Refresh, która określa częstotliwość synchronizacji serwisu Computerworlda z komputerem naręcznym, można wypełnić wg własnych upodobań. Po zatwierdzeniu ustawień kanału informacyjnego komendą Save Channel, można przystąpić do synchronizacji komputera naręcznego.

Jesteśmy w trakcie zatwierdzania procedury, która ułatwi subskrypcję naszego serwisu i zapewne wkrótce kanał Computerworld wydanie dla Palm będzie można uaktywnić, wybierając go z listy innych publikacji.

Proszę pamiętać, że do poprawnego wyświetlania polskich liter na komputerze naręcznym niezbędne jest zainstalowanie odpowiedniej nakładki obsługującej kodowanie w standardzie Windows-1250.

Redakcja

Chochlikom wstęp wzbroniony

Chochlik drukarski wyjątkowo bezwzględnie obszedł się z moim artykułem "Amatorom wstęp wzbroniony" (CW nr 47/99). Akapit o standardach polskich znaków ("Oczywiście, pewność tę...") traci sens, ponieważ osobnik ten połknął ogonek w linii programu akapit wyżej. Ponadto dwa akapity dalej jest zdanie: "W nowocześnie skonstruowanej aplikacji występują co najmniej trzy warstwy: bazy danych, biznesowa i prezentacji" i ten osobnik w tym miejscu zamieszał z interpunkcją i zrobiła się jedna warstwa - bazy danych.

Przekażcie draniowi chochlikowi, że go dopadnę.

Jakub Chabik

Od redakcji:

Przepraszamy i też go szukamy.


TOP 200