Listy

Do siedziby Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO dokonano włamania. Skradziono m.in. komputer multimedialny, wyposażony w specjalistyczne programy logopedyczne i edukacyjne. Dzieci niedosłyszące podczas indywidualnej rehabilitacji z surdologopedą obserwowały swój głos na ekranie monitora. Uczyły się świadomej emisji głosu, a także rozpoznawania dźwięków. Z tej formy zajęć korzystało dotychczas prawie 100 dzieci z wadami słuchu i mowy.

Pomoc dla Fundacji

Do siedziby Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO dokonano włamania. Skradziono m.in. komputer multimedialny, wyposażony w specjalistyczne programy logopedyczne i edukacyjne. Dzieci niedosłyszące podczas indywidualnej rehabilitacji z surdologopedą obserwowały swój głos na ekranie monitora. Uczyły się świadomej emisji głosu, a także rozpoznawania dźwięków. Z tej formy zajęć korzystało dotychczas prawie 100 dzieci z wadami słuchu i mowy.

Fundacja skupia dzieci z wadami słuchu i mowy oraz ze sprzężonymi wadami rozwojowymi (np. niedosłuch plus porażenie mózgowe). Otacza szczególną opieką dzieci i ich rodziny, które dążą do nawiązania kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami i pragną znaleźć dla siebie miejsce w świecie ludzi posługujących się mową. Najważniejszym celem organizacji jest przygotowanie dzieci niedosłyszących do życia w środowisku ludzi słyszących, poprzez rehabilitację słuchu i mowy, wspieranie procesu edukacji, a także poprzez stymulację sfery emocjonalnej.

W Fundacji bardzo aktywnie działają społecznie rodzice dzieci niedosłyszących. Oddają oni swoje serce innym, stając się tym samym mniej zależni od pomocy. Działając wspólnie, coraz lepiej radzą sobie z problemami, które stawia im życie.

To przykre wydarzenie godzi w szczególny sposób w dzieci, których los nie oszczędził. Obecnie musimy zwiększyć wysiłki, aby odtworzyć część pomocy dydaktycznych, które bezpośrednio służyły dzieciom niedosłyszącym.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, ktokolwiek wie o sprawie lub mógłby pomóc w odtworzeniu specjalistycznego sprzętu, o informacje pod nr telefonu: 0603 210 234 lub 872 05 88

e-mail: [email protected]

Małgorzata Piątkowska

sekretarz Zarządu

Polska Fundacja Pomocy

Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Warszawa

Szansa i wyzwanie

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która już od dawna współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym, nawiązała współpracę z głównym polskim biurem Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL), które ma swoją siedzibę w Lublinie. Jednym z podstawowych zadań wynikających ze współpracy jest rozpowszechnienie w środowisku osób niepełnosprawnych unijnych standardów i wspieranie tychże osób w dążeniu do uzyskania certyfikatu. Obecnie Fundacja realizuje projekt pilotażowy pn. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL), który jest finansowany przez Fundusz PHARE z Projektu Inicjatywy Proeuropejskie.

Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 1999 r. Zakończenie przewidziane jest na 15 listopada 2000 r. Informacje o nim wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie:http://www.ecdl.idn.org.pl.

Projekt Fundacji obejmuje niekonwencjonalny system nauczania. Instruktorzy docierają do swych uczniów przez Internet. Jest to forma skróconego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu ECDL. Realizatorzy projektu wypracowują wzorce, które pozwolą upowszechnić metody prowadzonych zdalnie szkoleń, konsultacji i poradnictwa. Przełamany zostanie stereotyp, że osoby niepełnosprawne posiadają mniejsze umiejętności informatyczne, przez co przegrywają na rynku pracy konkurencję ze zdrowymi i niekoniecznie lepszymi od siebie kandydatami.

Z danych statystycznych, jakie podaje PTI, wynika, że w Polsce do 21 grudnia 1999 r. wydano 347 certyfikatów ECDL oraz zdano 5714 pojedynczych egzaminów spośród siedmiu obowiązujących modułów. Już w ramach pilotażowego projektu Fundacji, który będzie realizowany do 15 listopada 2000 r., spodziewamy się, że 30-40 osób niepełnosprawnych zda co najmniej trzy moduły, a kilka z nich uzyska certyfikaty ECDL. W rezultacie w ciągu 2, 3 lat ponad 200 osób niepełnosprawnych powinno zdobyć certyfikat ECDL; będzie to stanowić ok. 58% obecnych posiadaczy takich certyfikatów.

Zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ECDL mogą porozumiewać się bezpośrednio w tej sprawie z koordynatorką projektu - panią Małgorzatą Piątkowską: [email protected].

Krystyna Karwicka

Fundacja Pomocy Matematykom

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Warszawa

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200