Listy

W nawiązaniu do artykułu Sławomira Kosielińskiego "Podatki bez granic" (CW nr 31/2000) pragnę zauważyć, że niemożność zastosowania 0-proc. stawki VAT w eksporcie dotyczy nie tylko oprogramowania, lecz także usług z nim powiązanych.

W nawiązaniu do artykułu Sławomira Kosielińskiego "Podatki bez granic" (CW nr 31/2000) pragnę zauważyć, że niemożność zastosowania 0-proc. stawki VAT w eksporcie dotyczy nie tylko oprogramowania, lecz także usług z nim powiązanych.

Nasza firma zajmuje się tłumaczeniami materiałów informatycznych i lokalizacją oprogramowania, również dla kontrahentów zagranicznych, którzy bywają bardzo zdziwieni, dowiadując się, że musimy naliczać im VAT. Nie muszę dodawać, że trudno jest nam w tej sytuacji konkurować z firmami z innych krajów. W efekcie dochodzi do tego, że oprogramowanie znanego producenta baz danych tłumaczy na język polski firma z Rumunii... A przecież Polska - jako największy kraj Europy Środkowej - ma szansę stać się centrum lokalizacji oprogramowania nie tylko na własny rynek, ale także dla całego regionu. Tym, którzy nie doceniają potencjału tego rynku, wystarczy podać przykład Irlandii, gdzie obroty branży lokalizacji oprogramowania sięgają wieluset milionów dolarów. Irlandia zbudowała tę pozycję w ciągu kilku zaledwie lat, głównie dzięki mąd-rym decyzjom właśnie w sferze podatkowej oraz zachętom i ułatwieniom dla inwestorów.

To kolejny przykład, jak z powodu krótkowzroczności i opieszałości urzędników tracimy szansę rozwoju w dziedzinie, która nie wymaga ogromnych inwestycji, pozwalając w stosunkowo krótkim czasie znacznie zwiększyć eksport i wziąć udział w rozwoju globalnej gospodarki zaawansowanych technologii.

Krzysztof Przyłucki

BTInfo

Na ostrzu finansów

W gąszczu małowartościowych domysłów i przypuszczeń na temat przyczyn spadku dynamiki inwestycji informatycznych w Polsce ciekawą tezę prezentuje artykuł "Na ostrzu finansów" (CW nr 34/2000).

Wydawałoby się, że zgodnie z przewidywaniami specjalistów od marketingu i sprzedaży lepiej wyedukowani (doświadczeni) użytkownicy staną się lepszymi klientami dostawców sprzętu i oprogramowania. Tymczasem moje obserwacje potwierdzają przedstawioną przez autorkę tezę, że wzrost kompetencji użytkowników doprowadził do tego, iż stali się oni bardziej wymagający i z większą determinacją szukają oszczędności.

Zgadzam się też z tym, że krótkofalowość inwestycji realizowanych w polskich firmach pozostaje jedną z głównych barier rozwoju rynku IT.

Kazimierz Kowalik

Kraków


TOP 200