Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2002

W dniach 11-13 września br. po raz osiemnasty odbędzie się Kra- jowe Sympozjum Telekomunikacji (KST 2002) organizowane na terenie bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej.

W dniach 11-13 września br. po raz osiemnasty odbędzie się Kra- jowe Sympozjum Telekomunikacji (KST 2002) organizowane na terenie bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej.

KST, obok łódzkiego Intertelecomu, jest najważniejszą ze specjalistycznych polskich imprez w branży telekomunikacyjnej. Organizatorzy starają się, by sympozjum ułatwiało kontakty, współpracę i wymianę poglądów między naukowcami i praktykami oraz przedstawicielami firm teleinformatycznych. Dlatego też KST łączy elementy konferencji naukowej, gdzie pracownicy uczelni i instytutów prezentują wyniki badań, oraz targów, na których producenci przedstawiają nowości w dziedzinie sprzętu i oprogramowania dla telekomunikacji.

W KST biorą udział prawie wszystkie znane firmy z branży telekomunikacyjnej: Alcatel, Lucent Technologies i Siemens oraz wiele mniejszych, również polskich producentów, dystrybutorów lub integratorów. Wystawców będzie w tym roku jednak znacznie mniej niż w latach ubiegłych (ok. 130 podczas gdy w przeszłosci liczba ta zbliżała się już do 200). Z dużych firm zabraknie m.in. Ericssona. Ze sponsorowania KST wycofała się również Telekomunikacja Polska.

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji jest organizowane pod auspicjami PAN, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a jego organizatorami są Sekcja Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Instytut Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy oraz Instytut Telekomunikacji PW.

Ogólny podział tematyczny sesji KST

  • Problemy podstawowe (m.in. teoria telekomunikacji, informacji, gospodarka widmem elektromagnetycznym)

  • Układy telekomunikacyjne (m.in. teoria i metody projektowania układów, układy specjalizowane, optoelektroniczne)

  • Systemy i urządzenia telekomunikacyjne (m.in. systemy teleinformatyczne, modemy i konwertery, systemy dostępowe, usługi multimedialne)

  • Sieci telekomunikacyjne (m.in. sieci zintegrowane, teleinformatyczne, szkieletowe, usługi sieciowe)

  • Radiokomunikacja i telewizja (m.in. systemy i sieci telekomunikacji ruchomej, telewizja cyfrowa)

  • Zarządzanie usługami i sieciami (m.in. metodyka zarządzania, systemy i sieci zarządzania, platformy zarządzania)

  • Rozwój sektora telekomunikacyjnego (m.in. problemy rozwoju, telekomunikacyjna polityka państwa, regulacje prawne, polityka inwestycyjna)


  • TOP 200