Idzie zima

Załamanie na rynkach finansowych, chłodne wieczory i ostatni numer magazynu CIO, sugerujący zmierzch dotychczasowej roli informatyki…

Wieloletni CIO w CNEP Radwar SA. Ekspert z zakresu systemów CAx, sieci i bezpieczeństwa IT; publikował także o teorii zarządzania. Uczestnik prac nad rządowymi tematami strategicznymi, doradca firm handlu zagranicznego, sektora obronnego i uczelni wyższych.

Obserwacja rynków finansowych może zasmucać tych, którzy mają bliżej nieuzasadnione wrażenie, że odzwierciedlają one rzeczywistość.

U podstaw naukowego postrzegania rzeczywistości znajduje się kilka paradygmatów. Jednym z nich jest nakaz obiektywizacji obserwacji, sprowadzający się do zakazu ukierunkowywania zbierania danych empirycznych. Obserwacja powinna być rzetelna - nieobarczona wpływem osoby i metody badawczej. W rezultacie współczesne systemy IT gromadzą wszystkich dostępne dane. Dane to jeszcze nie informacja. Dopiero przekształcenie zgromadzonych danych z wykorzystaniem specjalizowanych algorytmów powoduje, że odbiorca wyników może otrzymać je w zrozumiałej formie. Dotyczy to także systemów rynków finansowych. Nacisk marketingowy dostawców rozwiązań IT kładziony jest na budowę tezy, że postęp w dziedzinie biznesu i rozwoju społeczeństw w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat przyniesie wiedza uzyskana dzięki nieustającej analizie danych w czasie rzeczywistym. Stosowanie metod czasu rzeczywistego jest kosztowne, obarczone zwiększonym ryzykiem i zalecane jako rozwiązanie w przypadku wyczerpania innych działań. Jakość systemu jest nie lepsza niż jego podstawowe ograniczenia. Decydenci mogą realizować zadania na dwa sposoby. Pierwszy to wprowadzenie przetwarzania równoległego, co prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz konieczności podziału władzy i uzgadniania wyników. Sposób drugi polega na zastosowaniu modeli dalszej agregacji danych do grupy niezbędnych, czytelnych wskaźników.

Zobacz również:

  • Dlaczego ponad połowa liderów IT może szukać nowej pracy

Jakość modeli systemów finansowych była jednym z tematów 4th Meeting in Economic Sciences w Lindau z udziałem 17 laureatów ekonomicznej Nagrody Nobla. Największy aplauz zdobył Joseph Stiglitz, który w swym wykładzie odpowiedzialnymi za kryzys uznał błędne modele makroekonomiczne. Według noblisty nie uwzględniają one różnic kulturowych, historycznych, społecznych i cywilizacyjnych. Współczesna makroekonomia nie działa, gdyż nie uwzględnia zasadniczej, strukturalnej transformacji - od gospodarki opartej na produkcji do gospodarki opartej na usługach. Do tych słusznych wywodów dodać należy, że dowolny model budowany jest na podstawie wiedzy z przeszłości. Praktyka rynkowa wskazuje, że w przypadku modeli systemów finansowych sukces ekonomiczny może polegać na wykorzystaniu ich wad. Władimir Putin podczas spotkania z pracownikami urzędów skarbowych Rosji powiedział: "O opracowaniu prawa myślą setki i tysiące osób, zaś o tym, jak prawo obejść - miliony".

Informatycy już dawno zaobserwowali zjawisko komodyzacji, czyli przekształcenia dóbr i usług wysoko specjalizowanych w towar powszechnego użytku. Ostatnio pojawiły się konkrety. Dotychczasowe relacje koncentrowały się na podkreślaniu potencjalnych zysków klientów. Na podstawie tego typu opowieści trudno jednak wnioskować. Nastał czas konkretnych ofert dla firm, które specjalizują się w dostarczaniu usług IT. Teraz możliwe jest zaoferowanie klientom przygotowanych uprzednio wzorcowych konfiguracji o różnej mocy obliczeniowej i różnych poziomach bezpieczeństwa. Rolą klienta jest wybór jednego z rozwiązań. Zostaje ono następnie w sposób automatyczny zestawione i dostarczone. Nadal nie istnieje praktyczne rozwiązanie, pozwalające na elastyczny sposób wyboru adekwatnej mocy obliczeniowej oraz niezbędnych licencji oprogramowania. Ponadto wybór możliwy jest pomiędzy proponowanymi rozwiązaniami o ściśle technicznej specyfikacji, a do tego potrzebny jest lokalny informatyk.

Lokalny informatyk w chmurze

Gospodarka nastawiona na dostarczanie towarów typowych tworzy grono doradców klienta w supermarketach oraz fachowców oferujących droższe rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. Rola lokalnego informatyka w ekonomii chmury to zadanie brokera wybierającego optymalne dla organizacji rozwiązanie techniczno-ekonomiczne. Proponowane rozwiązania przypominają obecną ofertę firm dostarczających infrastrukturę i usługi telekomunikacyjne. Już wkrótce CIO zostanie poinformowany o promocji na MHz procesora oraz pakiecie darmowych GB pamięci operacyjnej. Dzięki nieporównywalnym ofertom różnych grup dostawców oraz częstym zmianom w taryfie, klient (CIO) narażony będzie na pułapkę niedoszacowania potrzeb i horrendalne rachunki za nieplanowane symulacje ekonomiczne lub opłatę za pakiet wykorzystany w 20%. Firmy, dla których informatyka stanowi podstawę funkcjonowania, zechcą stosować rozwiązania zindywidualizowane - droższe, lecz lepiej odpowiadające ich potrzebom. Za czasów dobrego wojaka Szwejka w domu publicznym w Koszycach czyste prześcieradło kosztowało niewiele mniej niż usługi panienek. Zawsze bowiem za perwersje trzeba płacić więcej.

Idzie zima, ale...

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200