E-stonia

Druga część ostatniego koncertu Bułata Okudżawy w Poznaniu rozpoczęła się odpowiedziami na złożone podczas przerwy pytania, zapisane na kartkach. Jedno z nich brzmiało: Czy będąc Gruzinem, może Pan spokojnie mieszkać w Moskwie po rozpadzie ZSRR? Odpowiedź była prosta i przejmująca, jak teksty jego piosenek: - Nie ma dobrych narodów, są tylko dobrzy ludzie...

Druga część ostatniego koncertu Bułata Okudżawy w Poznaniu rozpoczęła się odpowiedziami na złożone podczas przerwy pytania, zapisane na kartkach. Jedno z nich brzmiało: Czy będąc Gruzinem, może Pan spokojnie mieszkać w Moskwie po rozpadzie ZSRR? Odpowiedź była prosta i przejmująca, jak teksty jego piosenek: - Nie ma dobrych narodów, są tylko dobrzy ludzie...

Szczęśliwie zdarzają się jednak kraje, gdzie dobrzy (i mądrzy) ludzie mają czasem coś do powiedzenia.

W sierpniu tego roku organizacja McConnell International opublikowała raport na temat stanu gotowości do gospodarki elektronicznej w 42 państwach świata, pozostających poza jego ścisłą czołówką gospodarczą. W Europie zaliczono do nich Rosję, kraje bałtyckie, państwa RWPG (i z nich powstałe), Grecję, Włochy, Portugalię, Turcję, Słowenię i Ukrainę.

Oceny dokonano w pięciu kategoriach: stanu systemu łączności, poparcia władz państwowych, bezpieczeństwa informacji, kapitału ludzkiego i czynników sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej w różnych dziedzinach życia. Wyniki zaprezentowano w tabeli, stosując system używany wcześniej do przedstawiania gotowości krajów w związku z problemem roku 2000: trzy kolory i strzałki w górę i w dół.

Dwa kraje uzyskały najwyższe oceny w trzech kategoriach: Estonia i Tajwan. Także dwa miały po dwie takie oceny: Kostaryka i Korea Południowa. Aż w 23 krajach konieczna jest istotna poprawa przynajmniej pod dwoma ocenianymi względami.

Po zamianie kolorów (zielony = 10, żółty = 6, czerwony = 3) oraz strzałek (w górę = +1, w dół = -1) na punkty, powstaje poniższa tabela (ucięta na poziomie Polski):

Tajwan 44

Węgry 34

Estonia 43

Argentyna 32

Korea Płd. 41

Litwa 30

Portugalia 37

Brazylia 29

Kostaryka 37

Czechy 29

Włochy 36

Indie 29

Hiszpania 35

Polska 29

Nie da się ukryć, że wyniki te pod wieloma względami są zaskakujące. Skłoniło mnie to do szczegółowej lektury raportu. Z fragmentu traktującego o Estonii wynika, że w dziedzinie łączności dorównuje ona liderom światowym, a w lutym tego roku parlament tego kraju zaakceptował gwarancję dostępu do Internetu, jako konstytucyjne prawo obywatelskie.

Sięgając po źródła internetowe, można znaleźć dalsze ciekawostki: rząd Estonii od siedmiu lat przeznacza 1% budżetu na rozwój informatyki w sektorze publicznym. Ogólnokrajowa sieć o nazwie PaaTee pod koniec tego roku połączy wszystkie państwowe administracje lokalne. Trzydzieści zatwierdzonych norm informatycznych i uchwalone liczne prawa - w tym: o ochronie danych osobistych i podpisie cyfrowym. Czterysta tysięcy obywateli ma dostęp do Internetu, 180 tys. ma sieciowy dostęp do usług bankowych, a ponad 75 tys. czyta tą drogą gazety.

Jak na tym tle wyglądają inne wskaźniki, określane mianem cywilizacyjnych, dla tego niewielkiego kraju (nieco ponad 45 tys. km2, niecałe 1,5 mln mieszkańców)?

Telefony tradycyjne: 36 na 100 mieszkańców (Łotwa - 32, Litwa - 31, Węgry - 34, Polska i Czechy - po 23).

Telefony komórkowe: 28 na 100, 99% pokrycia terytorium, (Finlandia - 60, Łotwa i Węgry - po 14, Czechy i Polska - 10, Litwa - 9).

Komputery: 114 na 1000 mieszkańców (Niemcy - 318, Austria - 298, Francja - 195, Polska - 137, Łotwa - 75).

Korzystający z Internetu w domu: 83 na 1000 (Litwa - 20, Czechy i Polska - 10, Łotwa - 4, Rumunia - 3).

Spoglądając chłodnym okiem na te - było nie było imponujące - dane, nie sposób uciec od refleksji, że osiągnięty przez Estonię poziom budowano systematycznie przez wiele lat. Solidne podstawy nigdy i nigdzie nie powstają z dnia na dzień. Wracając zaś do Okudżawy - czy od tego wszystkiego przybywa chociaż dobrych ludzi?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200