Certyfikat dla magistra

Studia to nie tylko teoria. Coraz więcej uczelni decyduje się na włączenie do programu zagadnień z obsługi konkretnych systemów.

Studia to nie tylko teoria. Coraz więcej uczelni decyduje się na włączenie do programu zagadnień z obsługi konkretnych systemów.

Certyfikat dla magistra

5 największych uczelni ekonomicznych kaształcących informatyków

Jednym z zarzutów od lat stawianym wyższym uczelniom jest niedobór za- jęć praktycznych. Studenci oczekują, że oprócz solidnej podbudowy teoretycznej zdobędą w szkole doświadczenie w pracy z określonymi rozwiązaniami. Wiele renomowanych szkół do tej pory wzbraniało się przed podpisywaniem porozumień z firmami, dotyczących włączenia do programu nauczania przedmiotów poświę- conych poznawaniu konkretnych rozwiązań. "We współczesnej informatyce wszystko zmienia się tak szybko, że nie możemy przywiązywać naszych studentów do jednej określonej technologii" - to koronny argument, używany do obrony status quo. Na tej wstrzemięźliwości korzystały przede wszystkim uczelnie prywatne, które nigdy nie odczuwały oporu przed taką współpracą. Od kilku lat szkoły zmieniają jednak swoje nastawienie. Po części wynika to z zaostrzającej się między nimi konkurencji, po części zaś z większej otwartości firm na współpracę.

W ramach podpisywanych umów szkoły zyskują bezpłatną instalację oprogramowania, wsparcie techniczne, szkolenia kadry dydaktycznej oraz materiały do nauki. Kilka koncernów, np. SAS czy IFS, współpracuje na- wet przy opracowywaniu programu i autorskich skryptów do nauki. Dzięki umowom studenci mają okazję poznać niuanse zastosowań pakietów wspomagających zarządzanie. Ponadto niemal wszystkie firmy fundują nagrody i stypendia dla autorów najlepszych prac licencjackich i magisterskich, napisanych z wykorzystaniem ich technologii.

Laboratoria z ERP i analizy danych

Korzyści płynące z umów z uczelniami najszybciej zauważyli producenci dużych systemów wspomagających zarządzanie: SAP, IFS i SAS Institute.

Polski oddział IFS współpracuje z prawie 20. największymi uczelniami o profilu ekonomicznym i technicznym. "Udostępniamy uczelniom komercyjną wersję systemu IFS Applications. Na zajęciach studenci poznają dokładnie wybrany moduł lub moduły, zdobywają podstawową wiedzę niezbędną dla potencjalnego konsultanta oraz rozwiązują rzeczywiste problemy spotykane w komercyjnych firmach" - mówi Mieczysław Jagodziński, który poza pracą w IFS Poland prowadzi zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.

W nieco inny sposób działał Oracle. Dotychczas w ramach programu "Inicjatywa Akademicka" koncern udostępniał uczelniom bazy, narzędzia programistyczne, pomoc techniczną i 50-proc. zniżkę na szkolenia dla kadry dydaktycznej. Jedyną uczelnią, z którą podjął ścisłą współpracę, jest warszawska Szkoła Główna Handlowa - dwa lata temu otwarto tam roczne studia podyplomowe Informatyka Gospodarcza. Od nowego roku firma planuje jednak rozszerze- nie współpracy ze środowiskiem akademickim.

Certyfikat dla magistra

Kierunki informatyczne na najpopularniejszych uczelniach niepaństwowych

Na podobnych zasadach funkcjonuje współpraca z firmami produ- kującymi systemy do analizy danych, takimi jak Statsoft, SPSS czy SAS Institute. Ta ostatnia, idąc w ślady Oracle'a, zamierza nawet uruchomić studia podyplomowe wspólnie z największymi warszawskimi uczelniami. Na SGH ma nawet powstać odrębny inter- dyscyplinarny kierunek poświęcony zagadnieniom relacji z klientem.

Plany gigantów

W ramach programu ASEC-AI chce wspierać uczelnie Sun Microsystems Poland. "W tej chwili mamy podpisaną jedną umowę. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajduje się Autoryzowane Akademickie Centrum Szkoleniowe Suna. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z innymi uczelniami na terenie Polski" - podkreślają przedstawiciele Sun Microsystems Poland. Rzeszowska uczelnia wystąpiła do Sun Microsystems o przyznanie grantu na sprzęt komputerowy. Dzięki temu w szkole powstało laboratorium komputerowe, a studenci w trakcie zajęć mają możliwość odbycia szkoleń zakończonych otrzymaniem dyplomu ukończenia kursu firmy Sun Microsystems w zakresie podstaw i administrowania systemem operacyjnym Solaris oraz programowania w języku Java.

Także IBM zamierza rozwijać kontakty z uczelniami. "Dopiero zaczynamy przygotowywać nasz program. Chcielibyśmy wyposażyć kilka wydziałów informatyki w pracownie komputerowe zbudowane z wykorzysta- niem sprzętu i oprogramowania IBM" - mówią pracownicy IBM Polska. "Już wcześniej współpracowaliśmy m.in. z Uniwersytetami Warszawskim i Łódzkim, dostarczając oprogramowanie wspierające zajęcia dydaktyczne, oraz pomagaliśmy w pozyskiwaniu sprzętu. Wykładowcy Centrum Edukacyjnego IBM prowadzą również cykle warsztatów w warszawskim Mila College" - dodają.

Indeks wraz z certyfikatem

Oprócz autorskich programów studenci kilkudziesięciu uczelni mogą w ramach zajęć zdobyć cenione na rynku pracy certyfikaty takich firm, jak Microsoft (Microsoft Authorized Professional), Novell (Certified Novell Administrator) czy Cisco. Uczelnia, podpisująca umowę o współpracy, zyskuje wówczas status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego.

W ramach programu Cisco Net-working Academy firma pomaga uczelniom wyższym, a także szkołom średnim w tworzeniu placówek szkolących z zakresu technologii sieciowych. Kursy obejmują podstawowe informacje na temat budowy komputera i sprzętu sieciowego oraz zagadnienia z zakresu sieci teleinformatycznych. Na zajęciach szczegółowo omawiane są zagadnienia dotyczące konfigurowania routerów, właściwości protokołów, a także związane z technikami przełączania, tworzeniem sieci wirtualnych i sieci rozległych. Studenci uczelni otrzymują zwykle kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowe zniżki na kursy oraz egzaminy. Uczestnik kursu uzyskuje certyfikat CCNA (Cisco Certified Networking Associate).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]eygsgroup.com

TOP 200