Autor: Michał Kapinos

Zarządzanie wiekiem to część zarządzania różnorodnością, skupiająca w sobie elementy strategii personalnej i strategii CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – prowadząca do maksymalizacji efektów personalnych poprzez uwzględnienie potrzeb i umiejętności osób w różnym wieku.

W opinii przedsiębiorców, którzy przywiązują wagę do zarządzania wiekiem w swoich strategiach personalnych, taka polityka przyczynia się do wzrostu wydajności pracy, spadku kosztów rekrutacji, a w rezultacie wyższej efektywności i zyskowności przedsiębiorstwa. 

Planując strategie personalne, powinniśmy zatem obrać szerszą perspektywę. Inwestując w kapitał ludzki szkolimy zarówno młodszych specjalistów, jak i doświadczonych fachowców, którzy mając możliwość stałej aktualizacji wiedzy, mogą stanowić kluczową siłę w organizacji. Łączą oni bowiem branżową ekspertyzę z długoletnim doświadczeniem, posiadają wypracowane metody działania i w sposób optymalny radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Praca do wykonania jest znacząca, ale może przynieść jedynie korzyści. Można śmiało założyć, że bez zmiany mentalności po obu stronach stwierdzenie „mój dziadek programistą” pozostanie jedynie oksymoronem.