W poprzedniej edycji konkursu zmieniliśmy i ulepszyliśmy metodykę badania. Pokazujemy teraz satysfakcję pracowników z dwóch punktów widzenia: pracodawcy, którego interesuje motywacja i zaangażowanie, oraz pracownika – uwzględniając miękkie, emocjonalne aspekty pracy.

Badanie AudIT składa się z 3 modułów.

Moduł 1: Syntetyczny wskaźnik satysfakcji pracowników.

Podstawowy miernik ogólnego poziomu zadowolenia pracowników. Łatwo interpretowalny i porównywalny (czy to między firmami, czy też w ramach struktury firmy). Wskaźnik zbudowany jest w oparciu o 5 pytań sprawdzających kluczowe elementy wpływające na satysfakcję z pracy

Moduł 2: Segmentacja pracowników

Znana z poprzednich edycji „Typologia pracowników” zostaje zastąpiona dwiema segmentacjami pracowników. Pierwsza pokaże nam jak mocno zmotywowanizaangażowani są pracownicy. Ta segmentacja wskaże nam, jak zdrowa jest organizacja i czy ma siłę napędową do rozwoju.

Druga segmentacja pokaże nam 4 typy pracowników, ze względu na ich osobowość. Segmentacja bazuje na modelu Riemann Thomann i 4 kluczowych wymiarach emocji, opisujących całość potrzeb ludzi. Te wymiary to: bliskość – dystans oraz wytrwałość – zmienność. Celem tej segmentacji nie jest wartościowanie pracowników, a pokazanie jakie typy osobowościowe są dominujące w organizacji.

Moduł 3: Analiza driverów

Pogłębiona i szczegółowa analiza kilkudziesięciu czynników, które budują satysfakcję pracowników. Dzięki analizom statystycznym pokażemy, które z nich są kluczowe do budowania satysfakcji, a które obecnie negatywnie wpływają na zadowolenie pracowników.

Wyniki z tego modułu są wartościowym elementem dla menedżerów, którym zależy na identyfikacji barier i czynników destrukcyjnych oraz skuteczne motywowanie zespołów.