W trosce o jakość badania oraz miarodajność jego wyników trzymamy się kilku bezwzględnych zasad.

 1. Niezależność

  Nie sprzedajemy tytułów! Uczestnicy badania nie mogą wpłynąć na jego wyniki – tytuł Najlepsze miejsce pracy w IT uzależniony jest wyłącznie od wyników uzyskanych w zunifikowanej ankiecie.

 2. Bezpieczeństwo danych

  Dane Państwa pracowników, struktura organizacji, wynik – wszystko objęte jest tajemnicą. Informacje liczbowe będą wykorzystywane tylko do zestawień ogólnych. Cały raport ma charakter poufny.

 3. Takie same zasady dla wszystkich

  Wykorzystujemy tę samą metodykę we wszystkich badanych organizacjach, co gwarantuje porównywalność wyników, benchmarking i wskazuje bezpośrednio obszary wymagające poprawy.

 4. Jakość

  Bazujemy na sprawdzonych narzędziach badawczych. Dokładamy najwyższych starań, by otrzymali Państwo rzetelne dane.