Każda z firm biorących udział w badaniu automatycznie przystępuje do konkursu na Najlepsze miejsce pracy w IT.
To już X edycja, podczas której wyłonimy trzy najlepsze firmy. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz certyfikat Computerworld – Najlepsze miejsce pracy w IT w Polsce 2021/22, które może wykorzystywać w swoich działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.

Zwycięzców ogłosimy online 10 lutego 2022.

Regulamin badania AudIT – edycja 2021/2022

 1. Do badania możne przystąpić każda firma, w której istnieje dział IT. Termin zgłoszenia do badania: od kwietnia do grudnia 2021 r.
 2. Badanie realizowane jest na podstawie podpisanego zlecenia, w którym określone są m.in. termin realizacji badania, liczba przebadanych pracowników.
 3. Badanie na zlecenie IDG Poland realizuje podwykonawca – ośrodek badawczy Minds & Roses. Sposób realizacji badania ustala bezpośrednio firma zlecająca z podwykonawcą.
 4. Czas realizacji badania to około 30 dni.
 5. Podwykonawca opracowuje szczegółowy raport prezentujący wyniki badania. Na życzenie firmy zlecającej badanie wyniki badania mogą zostać omówione w trakcie umówionej prezentacji.
 6. Każda firma biorąca udział w badaniu otrzymuje prawo do korzystania ze specjalnego logo potwierdzającego udział w badaniu AudIT.
 7. Uczestnicy badania mają prawo do posługiwania się następującymi tytułami, certyfikatami i statuetkami:
  • „Sprawdzone miejsce pracy w IT” – wszystkie firmy, które zostały przebadane
  • „Najlepsze miejsce pracy IT” – firma, która ouzyskała najwyższy wskaźnik satysfakcji pracowników
  • „Wyróżnione miejsce pracy IT” – 2 firmy, które uzyskały drugi i trzeci najwyższy wskaźnik satysfakcji pracowników
  • „Sprawdzone miejsce pracy IT – złote wyróżnienie” – firmy, które zajmą poniżej 3 miejsca, a brały udział w badaniu 3 i więcej razy z rzędu.
 1. Ogłoszenie wyników dla zdobywców 3 pierwszych miejsc nastąpi online 10 lutego 2022 roku.
 2. Informacja o wynikach badania AudIT zostanie opublikowana w magazynie „Computerworld” oraz w serwisie computerworld.pl tuż po ogłoszeniu wyników.