Każda z firm biorących udział w badaniu automatycznie przystępuje do konkursu na Najlepsze miejsce pracy w IT. To już VIII edycja, podczas której wyłonimy trzy najlepsze firmy. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz certyfikat Computerworld – Najlepsze miejsce pracy w IT w Polsce 2020/21, które może wykorzystywać w swoich działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.

Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie pierwszego dnia konferencji Computerworld Zarządzanie Zespołami IT (10-11 lutego 2021).

Regulamin badania AudIT – edycja 2020/2021

 1. Do badania możne przystąpić każda firma, w której istnieje dział IT. Termin przeprowadzenia badania: od marca do grudnia 2020 r.
 2. Badanie realizowane jest na podstawie podpisanego zlecenia, w którym określone są m.in. termin realizacji badania, liczba przebadanych pracowników.
 3. Badanie na zlecenie IDG Poland realizuje podwykonawca – Kantar Polska SA w metodyce TRI*M. Sposób realizacji badania ustala bezpośrednio firma zlecająca z podwykonawcą.
 4. Czas realizacji badania to około 30 dni.
 5. Podwykonawca opracowuje szczegółowy raport prezentujący wyniki badania. Na życzenie firmy zlecającej badanie wyniki badania mogą zostać omówione w trakcie umówionej prezentacji.
 6. Każda firma biorąca udział w badaniu otrzymuje prawo do korzystania ze specjalnego logo potwierdzającego udział w badaniu AudIT.
 7. Uczestnicy badania mają prawo do posługiwania się następującymi tytułami, certyfikatami i statuetkami:
  • „Sprawdzone miejsce pracy w IT” – wszystkie firmy, które zostały przebadane
  • „Najlepsze miejsce pracy IT” – firma, która otrzymała największą liczbę punktów w indeksie TRI*M
  • „Wyróżnione miejsce pracy IT” – 2 firmy, które otrzymają drugi i trzeci wynik wg indeksu TRI*M
  • „Sprawdzone miejsce pracy IT – złote wyróżnienie” – firmy, które zajmą poniżej 3 miejsca w indeksie TRI*M, a brały udział w badaniu 3 i więcej razy z rzędu.
 1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zdobywców 3 pierwszych miejsc nastąpi podczas konferencji Zarządzanie Zespołami IT organizowanej przez IDG Poland SA 10-11 lutego 2021 roku.
 2. Informacja o wynikach badania AudIT zostanie opublikowana w magazynie „Computerworld” oraz w serwisie computerworld.pl tuż po ogłoszeniu wyników/wraz z relacją z konferencji Zarządzanie Zespołami IT.