Każda z firm biorących udział w badaniu automatycznie przystępuje do konkursu na Najlepsze miejsce pracy w IT.
To już XII edycja, podczas której wyłonimy trzy najlepsze firmy. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz certyfikat Computerworld – Najlepsze miejsce pracy w IT w Polsce 2023, które może wykorzystywać w swoich działaniach rekrutacyjnych i wizerunkowych.

Zwycięzców ogłosimy w lutym 2024.

Regulamin badania AudIT – edycja 2023/2024

 1. Do badania możne przystąpić każda firma, w której istnieje dział IT.
 2. Termin zgłoszenia do badania: od marca do grudnia 2023 r.
 3. Badanie realizowane jest na podstawie podpisanego zlecenia, w którym określone są m.in. termin realizacji badania, liczba przebadanych pracowników.
 4. Badanie na zlecenie IDG Poland SA realizuje podwykonawca – ośrodek badawczy Minds & Roses. Sposób realizacji badania ustala bezpośrednio firma zlecająca z podwykonawcą.
 5. Czas realizacji badania to około 30 dni.
 6. Podwykonawca opracowuje szczegółowy raport prezentujący wyniki badania. Na życzenie firmy zlecającej badanie wyniki badania mogą zostać omówione w trakcie umówionej prezentacji.
 7. Każda firma biorąca udział w badaniu otrzymuje prawo do korzystania ze specjalnego logo potwierdzającego udział w badaniu AudIT.
 8. Uczestnicy badania mają prawo do posługiwania się następującymi tytułami, certyfikatami i statuetkami:
  • „Sprawdzone miejsce pracy w IT” – wszystkie firmy, które zostały przebadane
  • „Najlepsze miejsce pracy IT” – firma, która ouzyskała najwyższy wskaźnik satysfakcji pracowników
  • „Wyróżnione miejsce pracy IT” – 2 firmy, które uzyskały drugi i trzeci najwyższy wskaźnik satysfakcji pracowników
  • „Sprawdzone miejsce pracy IT – złote wyróżnienie” – firmy, które zajmą poniżej 3 miejsca, a brały udział w badaniu 3 i więcej razy z rzędu.
 1. Ogłoszenie wyników dla zdobywców 3 pierwszych miejsc nastąpi w lutym 2024 roku.
 2. Informacja o wynikach badania AudIT zostanie opublikowana w serwisie computerworld.pl niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.