Autor: Monika Tomkiewicz

 
W zarządzaniu pracownikami UPC Polska działa zgodnie z międzynarodowymi standardami LGI, spółki matki, do której należy. Pracownicy mają też szansę na udział w międzynarodowych projektach.

tym roku UPC Polska zdobyła wyróżnienie „Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce”. Przyznała je nasza redakcja w pierwszym badaniu AudIT, oceniającym polski rynek pracy pod kątem specjalistów IT. Przeprowadzony audyt pokazał, że w firmie tej odsetek najbardziej pożądanej grupy pracowników – czyli entuzjastów – wynosi aż 40%. Jednocześnie pracownicy polskiego oddziału UPC doceniają współpracę z kolegami. Aż 74% badanych określiło ją jako „dobrą” bądź „bardzo dobrą”. Co ważne, pracownicy postrzegają firmę jako innowacyjną i dynamiczną oraz oferującą usługi wysokiej jakości.

Kariera w poprzek

W działach technicznych i informatycznych UPC nie ma standardowej, hierarchicznej ścieżki kariery. Zdaniem Beaty Stoli, dyrektor personalnej i administracji w UPC Polska, nie odpowiada ona specyfice pracy w IT. Dlatego w firmie wypracowano ścieżkę ekspercką. Po pracy w dziale wsparcia technicznego – w którym zdobywa się wiedzę na temat wykorzystanych technologii, systemów, oferty, produktów, funkcjonowania firmy – awansuje się do działów specjalistycznych, jak Local Fault Management Team i IP Service Provisioning. Ścieżki kariery przebiegają więc w poprzek organizacji. Pracownicy UPC Polska trafiają też do spółek w innych krajach. Zdarzają się np. transfery polskich pracowników do Amsterdamu do działu Advanced support.

Poza tym, firma stara się oferować rynkowe wynagrodzenie, budować dobrą atmosferę w firmie i zachęcać pracowników do aktywnego stylu życia, i troski o zdrowie. Dlatego firma oferuje pracownikom pakiety rekreacyjne, z których korzysta ponad 70% z 1700 pracowników. Dodatkowo otrzymują oni możliwość ubezpieczenia i opiekę medyczną, także dla swoich rodzin. Co roku odbywają się pikniki rodzinne we wszystkich 9 regionach w Polsce, w jakich działa UPC. W czasie Euro 2012 w biurach pojawiły się kąciki kibica, a na co dzień – w organizowanych konkursach – pracownicy mogą wygrać bilety na koncerty i do kina.

UPC stara się też równo traktować wszystkich pracowników i nie ulegać modzie na specjalne traktowanie młodych, należących do tzw. pokolenia Y. „W naszej firmie chcemy łączyć pokolenia, a nie różnicować je, dlatego wszyscy pracownicy – bez względu na wiek – są traktowani według podobnych zasad. Nie mamy więc specjalnych programów dla przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Podczas rekrutacji wybieramy pracowników, którzy pasują do naszej kultury organizacyjnej”– mówi Beata Stola. I dodaje, że firma stara się tworzyć przyjazną atmosferę i środowisko pracy dla wszystkich grup wiekowych.

Przejrzystość w działaniu

UPC Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Liberty Global. Wiele standardów związanych z zarządzaniem personelem budowanych jest więc przez korporację z udziałem poszczególnych krajów i są one stosowane na poziomie międzynarodowym. „Politykę personalną tworzymy w odniesieniu do polskiej specyfiki rynku pracy, jednak jako międzynarodowa firma działamy według światowych standardów zarządzania pracownikami i sięgamy po rozwiązania, które są inicjatywami naszej korporacji” – mówi Beata Stola. Jest to np. program rozwojowy FastForward dla najbardziej utalentowanych pracowników, który pozwala im zdobyć międzynarodowe doświadczenia managerskie. Beata Stola dodaje, że wszystkie wprowadzane inicjatywy są monitorowane. Firma sprawdza m.in. czy zdają one egzamin w danym oddziale.

UPC kładzie też nacisk na transparentność działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jednym z elementów dbania o nią jest tzw. telefon zaufania dla pracowników. Mogą oni niego zadzwonić i przedstawić uwagi dotyczące działania firmy. UPC dba też, aby pracownicy byli stale informowani o tym, co się dzieje w firmie, jakie są jej plany, inicjatywy, aktualna oferta. „To, co przyciąga i motywuje naszych inżynierów do pracy u nas, to fakt, że w UPC mają szansę korzystać z globalnego know-how i najnowszych, innowacyjnych technologii, do których mamy dostęp. Mogą też brać udział w międzynarodowych projektach” – mówi Beata Stola. „Dużą satysfakcją dla pracowników jest też fakt, że często opracowywane w Polsce rozwiązania są później wykorzystywane na innych rynkach, gdzie działa Liberty Global” – dodaje.

Czas na zmiany

W najbliższym czasie dla UPC Polska największym wyzwaniem będzie praca nad zwiększeniem w firmie grupy entuzjastów oraz zmniejszeniem grupy krytyków i obojętnych. Dlatego Beata Stola zapowiada, że będzie analizować wyniki raportu przygotowanego podczas naszego badania AudIT. Poza tym w 2013 roku firmę czeka transformacja i zmiana kultury organizacyjnej. Z działania zorientowanego na procesy i produkty, pracownicy UPC będą przechodzić na działanie zorientowane na satysfakcję klienta. Wprowadzenie „customer

centricity” wymagało będzie zmiany myślenia o zadaniach u każdego pracownika, dlatego taka transformacja musi być powiązana ze zmianą kultury organizacyjnej. „To nasze największe wyzwania związane z zarzadzaniem pracownikami w najbliższym czasie” – podsumowuje Beata Stola.