AudIT

Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia…

ZŁOTA MYŚL: Tylko 29% szefów informatyki uważa, że realizowane są wszystkie cele (zadania) stawiane przed kierowanym przez nich działem.

IT nastawione na osiąganie celów

Wysoka motywacja pracowników oraz narzędzia wspierające dyscyplinę realizacji celów w działach IT mogą istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołów zrozumieli powiązania między realizacją celów działu a ich wpływem na osiąganie celów strategicznych w całej organizacji. W kwestii osiągania celów przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia – wynika z badania przeprowadzonego przez magazyn Computerworld Polska na zlecenie FranklinCovey.

Do badania dotyczącego realizacji strategii i osiągania celów biznesowych w strukturach IT zaprosiliśmy ponad 60 osób zarządzających działami informatyki w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 30 pracowników. Celem ankiety było zweryfikowanie, czy w działach IT zjawisko braku (lub niepełnej) realizacji stawianych przed zespołem celów stanowi wyzwanie dla menedżerów.

Zaplanowane, (nie)zrealizowane!

Z badania wynika, że jedynie niespełna 30% menedżerów IT uważa, że w ich organizacji realizowane są wszystkie cele stawiane przed działem informatyki. Z zebranych danych można jednak wnioskować, że ogólna ocena pracy tych komórek jest pozytywna, przynajmniej w oczach samych ankietowanych.

57% respondentów na pytanie o skuteczność w wykonywaniu powierzonych im zadań w dziesięciopunktowej skali zaznaczyła wartość od 6 do 9. Czy na pewno powinniśmy mieć powody do zadowolenia? Z danych tych jednoznacznie wynika, że jest istotny problem z działem IT, w którym część z postawionych przed nim celów pozostaje niezrealizowana.

Można przypuszczać, że najwięcej problemów stwarza wprowadzanie zmian, które dotyczą procesów zachodzących w całej organizacji, a nie zadań ściśle technicznych (np. wdrożenie infrastruktury chmurowej), czy też tych wykonywanych cyklicznie (np. backup danych). „Dobrze zmotywowany i ambitny dział IT nie powinien mieć problemów z realizowaniem celów ściśle technologicznych, czy też zadań systemowych. Wyzwania pojawiają się, gdy do realizacji celów potrzebne jest pogodzenie […]

Autor |19 maja, 2014|AudIT|Możliwość komentowania Przed menedżerami IT jest jeszcze wiele do zrobienia… została wyłączona

Informatycy rozdają dziś karty

Autor: Dorota Konowrocka
 
W roku 2013 i kolejnych latach programiści, projektanci systemów IT i administratorzy nie będą narzekać na brak zatrudnienia. Ale pracę znajdą tylko ci dobrze przygotowani do zawodu, dysponujący doświadczeniem i znający języki obce.

Kiedy tłumacze zastanawiają się, czy coraz skuteczniejsze, automatyczne translatory nie odbiorą im w perspektywie kilku, kilkunastu lat zatrudnienia, projektanci systemów, programiści i administratorzy mogą spać spokojnie. W coraz bardziej stechnicyzowanym świecie, w którym w ostatniej dekadzie charakter wielu zawodów dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych całkowicie się zmienił, stojący za technologicznymi przemianami specjaliści mogą liczyć na systematyczny wzrost popytu na ich usługi. Co więcej, ze względu na dotykający nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich kryzys demograficzny i niezmiennie małe zainteresowanie studiami technicznymi, w kolejnych latach przepaść między popytem a podażą wyspecjalizowanej kadry będzie się zwiększać. Rynek pracy dla specjalistów związanych z technologiami IT stanie się bezwzględnie rynkiem pracownika. To zaś pociągnie za sobą dalszy wzrost i tak już wysokich wynagrodzeń, ale też zmusi pracodawców i uczelnie wyższe do przemyślenia obecnego podejścia do kształcenia kadr.

Nieustanne wzrosty

Od kilku kwartałów branża IT znów dynamicznie zatrudnia. Według Antal International, aż 66% pracodawców z branży IT zwiększa zatrudnienie w tym momencie i tyle samo planuje rekrutować w kolejnych miesiącach. Kryzys nie omija Polski, ale branża IT jest na niego raczej odporna. Sii, która od wakacji do jesieni zatrudniła w Polsce 500 osób i zatrudnia już 1000 osób, w kolejnym roku planuje zwiększenie zatrudnienia o kolejne 1000 osób. Firma szuka m.in. programistów, testerów, analityków, kierowników projektów, pracowników wsparcia technicznego oraz administratorów systemów i baz danych. Co prawda przypadek Sii nie jest reprezentatywny dla całego rynku IT, jednak analitycy rynku pracy szacują, że wzrost liczby zatrudnionych w sektorze IT może sięgnąć w 2013 roku nawet 20%. Najbardziej poszukiwani […]

Autor |17 czerwca, 2013|AudIT|Możliwość komentowania Informatycy rozdają dziś karty została wyłączona

Zaangażowanie pracowników

Autor: Dorota Konowrocka
 
Menedżerowie z pokolenia X zmagają się z pracownikami z pokolenia Y, odwołując się do gróźb zwolnienia i obietnic premii. Tymczasem młodzi cenią sobie satysfakcję z pracy, wygodne narzędzia jej wykonywania i równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Jak mamy utrzymać wysoką produktywność w czasach ekonomicznej niestabilności? Jak podtrzymać zaangażowanie w zespole, którego połowa została zwolniona, a na barki pozostałej połowy wrzucono trzy razy tyle pracy, co wcześniej? Na te pytania muszą sobie odpowiadać codziennie nie tylko polscy menedżerowie, gdyż nie tylko w Polsce pracownicy lądują na bruku. Trwające od 5 lat spowolnienie zbiera w końcu swoje żniwo. 

Pracownicy na całym świecie boją się o finansową

i zawodową przyszłość. Coraz bardziej stresują się w pracy i za grosz nie ufają zarządom swoich firm. Wielu z nich od kilku lat pracuje więcej za mniej i ta rzeczywistość nieprędko – jeśli w ogóle – ulegnie zmianie. Efektem jest to, że zaledwie 33% pracowników zatrudnionych na pełen etat jest głęboko zaangażowanych w wykonywaną pracę i skłonnych włożyć w nią dodatkowy wysiłek, aby osiągnąć lepsze rezultaty, choćby nie wymagał tego bezpośrednio ich pracodawca. Konsekwencją spadku zaangażowania jest nie tylko spadek produktywności, ale gorsza jakość obsługi klienta, a przede wszystkim nieobecności i zwiększona rotacja pracowników. Szczególnie kłopotliwa jest ona dla firm zmuszonych wykonać większą ilość pracy przy pomocy mniejszej liczby pracowników.

Takie w każdym razie wnioski płyną z raportu „Global Workforce Study. Engagement at Risk:Driving Strong Performance in a Volatile Global Environment” (Globalne badanie siły roboczej. Zagrożone zaangażowanie: Utrzymywanie wysokiej produktywności w czasach niestabilności ekonomicznej). Badanie przeprowadziła firma Tower Watson na 32 tys. pracowników w 30 krajach.

W poszukiwaniu pozytywnej energii

Autorzy raportu stawiają tezę, że współczesnym pracownikom gospodarki opartej na wiedzy nie wystarcza już wiara w firmę, dla której pracują, aby z entuzjazmem […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Zaangażowanie pracowników została wyłączona

Wizerunek najważniejszy

Autor: Monika Tomkiewicz
 
Pracownicy Capgemini Polska bardzo wysoko cenią wizerunek firmy. Dzięki temu nie ma ona problemów z pozyskiwaniem nowych specjalistów do pracy w swoich ośrodkach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Opolu.

Capgemini zatrudnia w Polsce już ponad 5000 osób. Tylko w tym roku firma planowała zatrudnić 500 osób we wszystkich swoich pięciu ośrodkach w Polsce. W tym roku Capgemini Polska zdobyła tytuł „Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce” w pierwszym badaniu AudIT oceniającym polski rynek pracy pod kątem specjalistów IT. Audyt ten przeprowadzony został przez naszą redakcję. Wcześniej, przez pięć lat z rzędu, firma była nagradzana tytułami Solidnego i Najlepszego Pracodawcy, a także dwukrotnie – w latach 2010 i 2012 – otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employers.

Pracownicy związani z firmą

Nasz audyt przeprowadzony wspólnie z TNS Polska wykazał, że w firmie jest 35% entuzjastów, którzy mogą motywować innych do działania. Stanowi to dobry punkt wyjścia do rozwoju firmy. W badaniu wykorzystano też unikalną metodę pomiaru satysfakcji pracowników z pracy – indeks TRI*M. Powstaje on w wyniku analizy odpowiedzi na 5 pytań, z których każde dotyka nieco innego wymiaru satysfakcji związanego m.in. z oceną warunków pracy, wizerunkiem pracodawcy, motywacją do pracy, poleceniem swojego miejsca pracy innym. Średni TRI*M Index dla dostawców usług w Europie wynosi 59.

Natomiast średni poziom indeksu TRI*M dla badanych przez nas przedsiębiorstw wynosi aż 70! Oznacza to, że generalnie pracownicy IT badanych firm są zadowoleni i usatysfakcjonowani z warunków i aspektów pracy. Wśród nich – czego przykładem jest Capgemini Polska – jest też więcej entuzjastów niż w przeciętnej europejskiej firmie z sektora usług, gdzie entuzjaści stanowią 30% załogi. Są to pracownicy silnie identyfikujący się z firmą, lojalni, zadowoleni z warunków pracy i wynagrodzenia, wierzący w sukces firmy, zdolni do motywowania kolegów. Ta grupa jest […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Wizerunek najważniejszy została wyłączona

HR na światowym poziomie

Autor: Monika Tomkiewicz
 
W zarządzaniu pracownikami UPC Polska działa zgodnie z międzynarodowymi standardami LGI, spółki matki, do której należy. Pracownicy mają też szansę na udział w międzynarodowych projektach.

W tym roku UPC Polska zdobyła wyróżnienie „Najlepszego miejsca pracy IT w Polsce”. Przyznała je nasza redakcja w pierwszym badaniu AudIT, oceniającym polski rynek pracy pod kątem specjalistów IT. Przeprowadzony audyt pokazał, że w firmie tej odsetek najbardziej pożądanej grupy pracowników – czyli entuzjastów – wynosi aż 40%. Jednocześnie pracownicy polskiego oddziału UPC doceniają współpracę z kolegami. Aż 74% badanych określiło ją jako „dobrą” bądź „bardzo dobrą”. Co ważne, pracownicy postrzegają firmę jako innowacyjną i dynamiczną oraz oferującą usługi wysokiej jakości.

Kariera w poprzek

W działach technicznych i informatycznych UPC nie ma standardowej, hierarchicznej ścieżki kariery. Zdaniem Beaty Stoli, dyrektor personalnej i administracji w UPC Polska, nie odpowiada ona specyfice pracy w IT. Dlatego w firmie wypracowano ścieżkę ekspercką. Po pracy w dziale wsparcia technicznego – w którym zdobywa się wiedzę na temat wykorzystanych technologii, systemów, oferty, produktów, funkcjonowania firmy – awansuje się do działów specjalistycznych, jak Local Fault Management Team i IP Service Provisioning. Ścieżki kariery przebiegają więc w poprzek organizacji. Pracownicy UPC Polska trafiają też do spółek w innych krajach. Zdarzają się np. transfery polskich pracowników do Amsterdamu do działu Advanced support.

Poza tym, firma stara się oferować rynkowe wynagrodzenie, budować dobrą atmosferę w firmie i zachęcać pracowników do aktywnego stylu życia, i troski o zdrowie. Dlatego firma oferuje pracownikom pakiety rekreacyjne, z których korzysta ponad 70% z 1700 pracowników. Dodatkowo otrzymują oni możliwość ubezpieczenia i opiekę medyczną, także dla swoich rodzin. Co roku odbywają się pikniki rodzinne we wszystkich 9 regionach w Polsce, w jakich działa UPC. W czasie Euro 2012 w biurach pojawiły się kąciki kibica, […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania HR na światowym poziomie została wyłączona

Firma przepełniona entuzjazmem

Autor: Monika Tomkiewicz
 
Przejrzystość i uczciwość wobec pracowników, dbanie o ducha zespołu, szacunek, nieustanne słuchanie i przyjmowanie uwag – tak Sii sp. z o.o. buduje markę dobrego pracodawcy w branży IT.

Firma Sii zatrudnia już w Polsce ponad 1000 inżynierów, a zgodnie zapowiedziami jej prezesa Gregoire’a Nitota – wkrótce ma być ich 2000! W tym roku firma ta otrzymała tytuł „Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce”. Jest to wynik przeprowadzonego przez naszą redakcję badania AudIT. Przeprowadzone zostało ono przez firmę TNS Polska. Badanie audIT prowadzone zostało w okresie czerwiec – wrzesień 2012 i miało na celu zmierzenie poziomu satysfakcji pracowników i ich lojalności wobec firmy, w której pracują. W badaniu wykorzystano unikalną metodę pomiaru TRI*M, która składa się z następujących czynników, jak: rekomendacja, ponowny wybór, motywacja, ocena warunków pracy i wizerunek pracodawcy. AudIT oparty jest na anonimowych ankietach on-line, wypełnianych samodzielnie przez pracowników.

Cel: zarazić pracowników pasją

Wśród ankietowanych pracowników Sii odnotowano najwyższy poziom satysfakcji i lojalności – indeks mierzący te wartości TRI*M wynosi 90 i jest o 20 punktów wyższy od średniej badania. Okazało się też, że aż 59% pracowników Sii to entuzjaści, którzy są bardzo zadowoleni z pracy i motywują do niej innych. „Raport otrzymany po badaniu AudIT pomógł nam w potwierdzeniu – bo podobne badania realizujemy również samodzielnie, wewnętrznie – obszarów, nad którymi musimy mocniej popracować. Są one bowiem gorzej oceniane przez pracowników. Fakt, że raport wskazuje konkretne obszary jest tutaj bardzo pomocny. Z drugiej strony, utwierdził nas też w przekonaniu, że część działań, jakie podejmujemy jest zauważana i doceniana przez pracowników, co czyni je tym bardziej sensownymi” – komentuje raport Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii.

Co robi Sii, aby być dobrym pracodawcą dla zatrudnianych inżynierów? Zdaniem Joanny Kucharskiej, kluczowe jest faktyczne […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Firma przepełniona entuzjazmem została wyłączona

Dynamika rynku pracy

Autor: Adam Jadczak
 
Mimo przewidywanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, wskaźniki zatrudnienia specjalistów i menedżerów potwierdziły bardziej optymistyczny scenariusz. W Polsce 58% pracodawców rekrutowało, a tylko 16% zwalniało. Prognozy wskazują na utrzymanie takiego stanu rzeczy. 

Antal Global Snapshot to cykliczne badanie, mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub państw aspirujących do tej grupy. Niedawno pojawiła się 11. edycja tego badania, przeprowadzonego na grupie ponad 17 tys. przedsiębiorstw w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno kierownicy, dyrektorzy i menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2228 pracodawców. 

Badanie Antal Global Snapshot po raz kolejny ukazało różnorodność i rozbieżności, jakie charakteryzują obecnie globalny rynek pracy i gospodarkę. Po jednej stronie skali znalazły się Filipiny, gdzie prawie wszyscy pracodawcy (97%) zatrudniali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 r. Z drugiej strony w Hiszpanii – gdzie ponad 50% młodych osób nie ma pracy – taką aktywność zadeklarowało zaledwie 29% przebadanych. Na wielu dojrzałych rynkach obserwujemy lekką poprawę sytuacji zatrudnienia, jednak nadal największą dynamikę rynku pracy odnotowują kraje z regionu Azji i Pacyfiku. Polska jest w drugiej połowie stawki, na miejscu 43. 

Sektory z największą i najmniejszą dynamiką na świecie, które najbardziej dynamicznie zatrudniały specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, to: centra finansowo-księgowe, dobra luksusowe, odzież, turystyka i księgowość. 

W nadchodzących miesiącach największą aktywność w rekrutacji specjalistów i menedżerów deklarują pracodawcy z rynków rozwijających się. W gronie krajów w najwyższymi wynikami znalazły się Filipiny, Chiny i Wietnam. W ujęciu sektorowym najlepsze perspektywy dla specjalistów i menedżerów przewidują pracodawcy z branż dóbr luksusowych, odzieżowej i centrów finansowo- […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Dynamika rynku pracy została wyłączona

Mapa zarobków w IT

Źródło: Hays Poland
 
Prawie 70 stanowisk pogrupowanych w 4 główne kategorie: wyższe kierownictwo; sprzedaż i operacje; rozwój aplikacji, utrzymanie infrastruktury i aplikacji. 

 

 

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Mapa zarobków w IT została wyłączona

Trendy wynagrodzeń w IT

Źródło: Sedlak&Sedlak, BDI
 
Należy uwzględnić postępującą dywersyfikację rynku oraz pogłębioną specjalizację w poszczególnych technologiach.

Zatem na stanowiskach w administracji, wsparciu użytkownika oraz koordynacji projektów o profilu ogólnym w latach 2007-2012 pensje zasadniczo wzrosły. W niektórych przypadkach odnotowano nawet spadek wynagrodzeń o 10% w porównaniu z rokiem 2007. Natomiast w przypadku stanowisk mocno wyspecjalizowanych np. DB Programmer lub SAP PM średnia rynkowa jest wyższa o 20% w porównaniu z rokiem 2007. Z kolei w przypadku stanowisk kierowniczych, pięć lat temu pula dostępnych kandydatów na rynku była niewielka. Obecnie na rynku dostępnych jest dużo więcej osób z doświadczeniem managerskim. W związku z tym nie odnotowano wzrostu płac na stanowiskach takich jak: dyrektor czy kierownik działu IT, a w niektórych przypadkach oferowane wynagrodzenie jest niższe.

 

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Trendy wynagrodzeń w IT została wyłączona

Kompetencje miękkie w IT

Autor: Justyna Mirska
 
Czy Twoi ludzie, oprócz doskonałej znajomości technologii, posiadają te umiejętności?

rozpoznawanie potrzeb użytkowników,
rozpoznawanie biznesowego potencjału danej technologii,
zdolność do pracy w zespole i środowisku wielokulturowym,
umiejętność rozwiązywania problemów,
umiejętność skutecznego komunikowania się,
zdolność do organizowania pracy własnej i innych,
dobra znajomość języka obcego.

Jeżeli tak, to oznacza, że masz pracowników idealnych! Dbaj o nich!

Zastanawiałeś się kiedyś, po co informatykowi kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie potrzebne są na wszystkich stanowiskach w branży IT. Przykładowo, na stanowisku programisty w kilkuosobowym zespole, kluczowe będą nasze umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji. Inni członkowie zespołu muszą znać odpowiedzi na pytania nad czym obecnie pracujemy, kiedy skończymy pracę i kiedy oni mogą „wejść” ze swoją częścią oprogramowania i rozpocząć integrację. Z kolei na stanowisku testera nie do przecenienia jest dociekliwość i wytrwałość w tropieniu „bugów”. Praca nad rozwojem aplikacji czy jej utrzymaniem również jest pracą zespołową. Nie da się stworzyć dobrego oprogramowania bez współdziałania wszystkich członków zespołu i dobrego zarządzania nim. Praca w zespole – coraz częściej prowadzona według metodyk iteracyjnych – wymusza częstą komunikację. Należy zatem rozwijać odpowiednie umiejętności.

Mogłoby się wydawać, że programista, który nie kontaktuje się z klientem, może zdystansować się do tych wymogów. Nawet wtedy jednak dobrze jest wziąć pod uwagę rozwój umiejętności miękkich jako szansy na zdobycie kolejnego satysfakcjonującego szczebla kariery. Być może bowiem kolejne, lepiej opłacane stanowisko będzie wiązało się z kontaktem z klientem wewnętrznym i umiejętności komunikacyjne staną się niezbędne. Czasem do zainwestowania w rozwój umiejętności miękkich skłania nie tylko specyfika wykonywanej pracy, ale też charakter danej firmy. 

Niektóre międzynarodowe instytucje zatrudniają tylko osoby z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym. Tu również wymagane są umiejętności interpersonalne, znajomość środowiska międzykulturowego, która może przyczynić się do sukcesu projektów zespołowych. Brak takiego przygotowania to potencjalne ryzyko komunikacyjne i zagrożone powodzenie projektu.

Lista kompetencji miękkich:

zdolność […]

Autor |31 lipca, 2012|AudIT|Możliwość komentowania Kompetencje miękkie w IT została wyłączona